А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплоелектростанція

Теплоелектростанції по типу (структурі) теплової схеми поділяються на блокові і неблочние.

Спрощена діаграма розподілу навантажень. Теплоелектростанції з паровими електрогенераторами і турбінами, де в якості палива застосовують СНД, мають невеликі (а іноді зовсім не мають) переваги перед електростанціями, що працюють на інших видах палива або на атомній енергії. Вони відносно повільно реагують на раптове підвищення електроспоживання, а також повільно набирають необхідну потужність після зупинок.

Теплоелектростанції, що працюють на твердому паливі, є великими джерелами забруднення повітря золою. Якщо прийняти, що на сучасній ТЕЦ спалюється на добу 20000 т вугілля з зольністю 20% і що винесення з димом становить 80% від всієї золи, то при відсутності золоуловителей в атмосферу буде щодоби скидатися як 3200 т золи. У світі видобуваються понад 6 млрд. Т умовного палива на рік. Легко уявити собі яка величезна маса золи викидається в повітря.

Теплоелектростанція з конденсаційної турбіною (рис. 2 а) призначена для постачання споживачів тільки електричною енергією. У такій електростанції живильна вода для котлів, пар і конденсат звертаються по замкнутому циклу.

Сучасні великі теплоелектростанції споживають величезну кількість води. Тільки одна станція потужністю в 300 тис. КВт витрачає до 120 м3 води в секунду або більше 300 млн. м3 на рік.

Для теплоелектростанцій на рідкому паливі або на природному газі норми зменшуються: на 7% при закритому і на 15% при відкритому типі теплоелектростанцій, при цьому в останньому випадку тривалість монтажу обладнання збільшується на 15%, але без перевищення загального терміну введення теплоелектростанцій в експлуатацію на повну потужність.

На теплоелектростанціях енергосистеми зазвичай вимірюють потужність агрегатів і сигналізують про стан основних вимикачів. 
Так, сучасна теплоелектростанція потужністю 2 4 млн кВт витрачає до 20 тис. Т вугілля на добу і викидає в атмосферу в добу 680 т SO2 і SO3; 120 - 140 т твердих частинок (зола, пил, сажа); 200 т оксидів азоту. Використання рідкого палива (мазуту) знижує викиди золи, але практично не зменшує викиди оксидів сірки та азоту.

ПЕС-25 - високоефективна теплоелектростанція має блочно-модульну конструкцію і повністю укомплектована всіма необхідними системами. 
Вимірювальна система теплоелектростанції, що дозволяє отримувати вимірювальну інформацію про ряд фізичних величин в різних енергоблоках.

Вимірювальна система теплоелектростанції, що дозволяє отримувати вимірювальну інформацію про ряд фізичних величин в різних енергоблоках. Вона може містити сотні вимірювальних каналів.

Використання відходів теплоелектростанцій (ТЕС) має велике економічне і екологічне значення, оскільки їх дуже багато, а створення і зміст відвалів вимагає значних коштів.

Якщо порівняти теплоелектростанцію з будь-яким іншим промисловим підприємством, то вугілля для неї буде тим, чим є для будь-якої фабрики чи заводу сировину.

Енергетика представлена теплоелектростанціями Уфи, Стерлитамака, Салавата, Кумертау, Благовещенська, кишенькові-ва і Павлівської ГЕС на річці Уфі.

Як видно, теплоелектростанції і підприємства чорної металургії дають більше половини всіх викидів в атмосферу. Слід пам'ятати, що викиди підприємств хімічної промисловості сильно концентровані і вельми агресивні.

Порівняльні витрати по транспортуванню газу, електроенергії та інших видів енергоресурсів (джерело. IXth WE С. Preprints, Vol. I, p. 12. Данія має тільки теплоелектростанції і тому може використовувати надлишки гідроенергії з Норвегії чи Швеції, зберігаючи паливо, і, навпаки, передавати енергію ТЕС в ці країни в маловодні роки. Проекти споруди ряду нових міжнародних ЛЕП розглядаються в даний час урядами скандинавських країн і агентством Нордель, що здійснює координацію в об'єднаній скандинавської енергосистемі.

Газотурбінною електростанцією - теплоелектростанція (ТЕС), в якій в якості приводу електричного генератора використовується газова турбіна.

Зола вугільна від теплоелектростанцій, визначення в повітрі 219 їв.

У перспективі будівництво теплоелектростанцій в Європейській частини Радянського Союзу практично припиниться, а розвиток енергетики буде здійснюватися на нашу думку за рахунок будівництва атомних електростанцій.

Генеральний план типовий ТЕЦ-400. З підвищенням потужності теплоелектростанцій взаємне розташування силової та електричної частин отримує іноді специфічні особливості.

Зола вугільна від теплоелектростанцій, визначення в повітрі 219 їв.

Для летючого попелу теплоелектростанцій умови замикання корони практично відповідають вхідний запиленості 30 - 40 г /м3 при нормальних умовах.

Ізоляція поверхонь на теплоелектростанціях в середньому дає економію понад 2 т умовного палива на рік на кожен квадратний метр.

Схема застосовується на теплоелектростанціях і в котельних установках з барабанними паровими котлами низьких і середніх параметрів для обробки природних вод з малою карбонатною жорсткістю (лужністю) при відшкодуванні будь-яких втрат пари і конденсату, а також для обробки вод з підвищеною карбонатної жорсткістю (лужністю) при відшкодуванні малих втрат пари і конденсату.

Схема II. Коагуляція, нат-рий-катіонірованіе і зниження лужності шляхом підкислення і видалення. | Схема III. Коагуляція, натрій. Схема може бути застосована на теплоелектростанціях з барабанними котлами високого тиску для обробки вод з підвищеною мінералізованих, що не містять нітратів та нітритів.

При спалюванні на теплоелектростанціях палива, особливо низькосортного вугілля, що містить багато баласту, утворюється багато шлаку, летючої золи, сірчистого газу, оксидів азоту.

Амортизаційні відрахування на сучасних теплоелектростанціях в середньому рівні 15 - 20% собівартості.

Схема пара-постачання коксохімічного цеху металургійного заводу без УСТК. УСТК направляється в колектор теплоелектростанції (ТЕС) коксохімічного заводу і використовується в турбогенераторах з протитиском 6 1 ата, встановлених в машинному залі ТЕС і працюючих по тепловому графіку.

Заповнювач на основі золи теплоелектростанцій в суміші з глинами отримують також і в протиточних обертових печах за технологією, прийнятою у виробництві керамзиту. Його називають глинозольного керамзитом.

ГТА застосовуються для будівництва газотурбінних теплоелектростанцій потужністю кратної 6 і 8 МВт відповідно, які є основним або резервним джерелом енергії в базовому, напівпіковому і піковому режимах.

В СРСР споруджено ряд великих атомних теплоелектростанцій, побудовано кілька криголамів з атомними двигунами, є атомні підводні човни.

В СРСР споруджено ряд великих атомних теплоелектростанцій, побудовано кілька криголамів з атом-нимн двигунами, є атомні підводні човни.

Швидкість корозії труб. Спалювання сірчистого мазуту на теплоелектростанціях також пов'язано з інтенсивними корозійними руйнуваннями хвостових поверхонь нагріву котельних агрегатів електростанцій. основним фактором корозії в котлоагрегатах, що спалюють сірчистий мазут, є сполуки сірки, особливо сірчаний ангідрид, що виділяється з продуктами згоряння. Присутність в димових газах сірчаного ангідриду підвищує точку роси водяної пари в газах з 60 до 150 С. Найбільше в котлоагрегатах зовнішньої корозії піддаються куби підігрівачів повітря II ступеня.

Джерелами забруднення є котельні, теплоелектростанції. Дія їх пов'язано з частотою легеневих і алергічних захворювань. Шкідлива дія залежить від дисперсності (розміру) частинок, небезпечними є 025 - 10 мм.

Будівництво великих гідро - і теплоелектростанцій, а також атомних електростанцій послужило в останні роки одним з головних факторів, що визначають широкий розвиток електрохімічних методів виробництва різних продуктів.

В даний час при відсутності теплоелектростанцій будують переважно великі котельні, які обслуговують цілі райони; такі котельні централізовано постачають теплом системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових, громадських і промислових будівель.

Зараз велика частина електроенергії виробляється теплоелектростанціями, менша - гидростанциями і атомними станціями. Величезна кількість енергії виробляється дрібними двигунами автомобілів, тракторів, літаків і інших машин. З усіх цих джерел енергії не завдають шкоди довкіллю є тільки гідроелектростанції і щодо нешкідливими - атомні. Решта в тій чи іншій мірі засмічують довкілля - хто газами, хто теплом. Особливо шкідливі для навколишнього середовища дрібні двигуни транспортних машин: їх важко відрегулювати, працюють вони майже завжди на змінному режимі, споживають дефіцитне паливо.

Універсальний проект подачі палива. Мазутні господарства, що споруджуються на теплоелектростанціях, можна розділити за призначенням на три групи: основну, резервне і розпалювального.

В результаті через відсутність на теплоелектростанціях ефективних газоочисних установок, а також установок по знесірчення залишкових палив на НПЗ в регіонах, де спалюється велика кількість сірчистих мазутів, складається несприятлива екологічна обстановка.

Великі енергетичні споруди: гідроелектростанції і теплоелектростанції є також містоутворюючим ядром міста, так як на будівництво залучаються великі маси робітників, для яких споруджуються великі селища, що розвиваються згодом у міста. Дешева електроенергія є основою для створення в промисловому районі великих енергоємних виробництв, та: юіх як алюмінієве, електрометалургійний і пов'язаного з шими машинобудування.

Розглядається ізольована енергосистема, що складається з теплоелектростанцій, пов'язаних лініями передач з вузлом, в якому зосереджена навантаження. Ставиться завдання розподілу активних потужностей між електростанціями в заданий момент часу. Розподіл здійснюється за критерієм мінімізації сумарних паливних витрат на генерацію активної потужності.

З кожним роком поліпшуються техніко-економічні показники теплоелектростанцій.

Розглядається ізольована енергосистема, що складається з теплоелектростанцій, пов'язаних лініями передач з вузлом, в якому зосереджена навантаження. Ставиться завдання розподілу активних потужностей між електростанціями в заданий момент часу. Розподіл здійснюється за критерієм мінімізації сумарних паливних витрат на генерацію активної потужності.

Найменування товару: Запасні частини для теплоелектростанцій відповідно до специфікації Додатка № 1 до цього контракту.

По-друге, спалювання органічного палива на теплоелектростанціях і транспорті, в промислових і побутових печах призводить в викидах великої кількості оксидів азоту, які сприяють утворенню кислотних дощів, смогу, а також, будучи сильними токсикантами, впливають на органи дихання через відповідні кислоти, що утворюються на слизових оболонках дихальних шляхів.

Заміна твердих видів палива мазутом на теплоелектростанціях, заводах, залізничному і водному транспорті також дає величезну економію коштів, сприяє швидкому розвитку основних галузей промисловості і транспорту.

Основними споживачами газу в опалювальній техніці є теплоелектростанції (ТЕЦ), а також опалювальні котельні, обладнані газовими котлами спеціальної конструкції.

Проектування великої кількості великих гідро - і теплоелектростанцій та підстанцій всіх напруг вимагає хорошої довідкової літератури.