А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплота - розчинення - водень

Теплота розчинення водню в рідкому магнії становить 20640 кал /моль.

Теплота розчинення водню у водному розчині МЕА дорівнює 14 кДж //моль.

Визначено теплоти розчинення водню в паладій-рутенієвого сплавах, що містять до 13% рутенію. Зі збільшенням концентрації рутенію диференціальні теплоти монотонно знижуються.

За даними роботи[277], Теплота розчинення водню в а - і р-фазах титану дорівнює - 21800 і - 28000 кал /моль відповідно.

З іншого боку, Тьомкін посилається на досліди Федорової та Фрумкіна[276], В яких спостерігалася значна залежність теплоти розчинення водню в р-фазі паладію від концентрації.

Вивчено розчинність водню в діборане при 113 - 181 К і тиску водню 0 - 40 ат (рис. V. Теплота розчинення водню становить 0386 - 0601 ккал /моль. З перерахованих газів найкраще розчиняється метан. Теплота розчинення водню в Ф-13540 кал1моль теплота розчинення азоту при - 110 і - 180 С дорівнює 380 і 1450 кал /мол' відповідно, для окису вуглецю ці величини складають 340 і 1650 кал /моль.

Більш серйозне зауваження було зроблено барку[265]при обговоренні питання про сталість теплоти розчинення газів в металах. Грунтуючись на тому, що теплота розчинення водню в металі не зменшується зі збільшенням концентрації водню, Будар зробив висновок, що аналогічна закономірність може мати місце і в разі поверхні. Теплота розчинення водню в р-титані[269]при концентраціях, менших 10 атомна. Це збільшення теплоти розчинення зумовлено розширенням решітки. В даному прикладі має також місце обмін з електронами провідності металу. Тому, якщо при розчиненні не відбувається зміни теплоти процесу зі збільшенням концентрації, то можна очікувати, що воно не буде спостерігатися і при обміні електронами між хемосорбірован-ними атомами і поверхневим шаром електронів.

Більш серйозне зауваження було зроблено барку[265]при обговоренні питання про сталість теплоти розчинення газів в металах. Грунтуючись на тому, що теплота розчинення водню в металі не зменшується зі збільшенням концентрації водню, Будар зробив висновок, що аналогічна закономірність може мати місце і в разі поверхні. Теплота розчинення водню в 3-титані[269]при концентраціях, менших 10 атомна. це збільшення теплоти розчинення зумовлено розширенням решітки. В даному прикладі має також місце обмін з електронами провідності металу. Тому, якщо при розчиненні не відбувається зміни теплоти процесу зі збільшенням концентрації, то можна очікувати, що воно не буде спостерігатися і при обміні електронами між хемосорбірован-ними атомами і поверхневим шаром електронів.

При низьких концентраціях водню гідридна фаза в системі уран-водень відсутній. є підстави думати, що для 3 - U, y - U і рідкого урану теплота розчинення водню має позитивне значення, в той час як теплота розчинення водню в a - U в цій області негативна.

Таким чином, ставлення концентрації водню в (5-фазі до його концентрації в а-фазі не залежить від середньої його концентрації в сплаві. Якщо ентропійних фактори для фаз близькі між собою, то співвідношення концентрацій водню в них визначається теплотою розчинення водню, а отже, концентрація водню в р-фазі більше, ніж в а-фазі, якщо Q, Qa - Отже, концентрація водню буде більше в тій фазі, для якої теплота розчинення менше.

С - константа, Es - теплота розчинення, R - газова постійна, Т - абсолютна температура. У координатах InS - ЦТ дана залежність зображується прямою лінією, по нахилу якої можна судити про теплоту розчинення водню в даному металі. Розчинення супроводжується зазвичай незначним збільшенням обсягу металу; при цьому електричні і структурні властивості змінюються незначно, властивості міцності металів різко змінюються.

При низьких концентраціях водню гідридна фаза в системі уран-водень відсутній. Є підстави вважати, що для 3 - U, y - U і рідкого урану теплота розчинення водню має позитивне значення, в той час як теплота розчинення водню в a - U в цій області негативна.

З кривих заряджених, знятих при 1524 і 48 С, розраховані по рівняння Клаузіуса-Клапейрона диференціальні теплоти сорбції. Отримані дані наведені на рис. 7 і 8 При заповненні, відповідному 0 1 г-ат Н /г-ат сплаву (рис. 8 крива /), теплота розчинення водню в сплавах незначно падає з ростом змісту родію в сплайе; при великих заповненнях (наприклад, 0 3 г-ат Н /г-ат сплаву) (рис. 8 крива 2) спостерігається більш різке падіння теплоти розчинення зі збільшенням вмісту Rh в сплаві.

електролітично обложений хром містить велику кількість розчиненого водню - до - 5% (ат. У даній системі можливе утворення СГН (1 9% Н), СгН2 (373% Н) або СгН3 (549% Н), які мають низьку термічною стабільністю і легко розкладаються при незначному нагріванні. теплота розчинення водню в твердому хромі при 797 - 1097 С становить 105 кДж /моль Н2 теплота освіти СгН2 А //0бр 15900 кДж /моль, Розчинність кисню в твердому хромі при 1347 С становить 003% і знижується при зниженні температури. Найбільш поширеним оксидом хрому є Сг2О3 (31 6% О), що представляє собою тугоплавка речовина зеленого кольору (зелений хром), що застосовується для приготування клейової і масляної фарб.

Більш серйозне зауваження було зроблено барку[265]при обговоренні питання про сталість теплоти розчинення газів в металах. Грунтуючись на тому, що теплота розчинення водню в металі не зменшується зі збільшенням концентрації водню, Будар зробив висновок, що аналогічна закономірність може мати місце і в разі поверхні. Теплота розчинення водню в р-титані[269]при концентраціях, менших 10 атомна. Це збільшення теплоти розчинення зумовлено розширенням решітки. В даному прикладі має також місце обмін з електронами провідності металу. Тому, якщо при розчиненні не відбувається зміни теплоти процесу зі збільшенням концентрації, то можна очікувати, що воно не буде спостерігатися і при обміні електронами між хемосорбірован-ними атомами і поверхневим шаром електронів.

Більш серйозне зауваження було зроблено барку[265]при обговоренні питання про сталість теплоти розчинення газів в металах. Грунтуючись на тому, що теплота розчинення водню в металі не зменшується зі збільшенням концентрації водню, Будар зробив висновок, що аналогічна закономірність може мати місце і в разі поверхні. Теплота розчинення водню в 3-титані[269]при концентраціях, менших 10 атомна. Це збільшення теплоти розчинення зумовлено розширенням решітки. В даному прикладі має також місце обмін з електронами провідності металу. Тому, якщо при розчиненні не відбувається зміни теплоти процесу зі збільшенням концентрації, то можна очікувати, що воно не буде спостерігатися і при обміні електронами між хемосорбірован-ними атомами і поверхневим шаром електронів.

Співвідношення концентрацій водню в Р - і а-фазах також залежить в основному від природи легуючих елементів. На жаль, теоретично навіть якісно оцінити вплив легуючих елементів на теплоту розчинення водню в фазах важко і доводиться звертатися до експериментальних даних.

Залежність руйнівних напружень від часу дії навантаження для загартованого (а і состаренного (б по режимам, який забезпечує межу. Дані роботи[347]Показують, що а р-титано-ші сплави в відпаленого стані найбільш схильні до водневої крихкості. Сплави в загартованому стані менш чутливі до уповільненого руйнування, ніж в состаренном або відпаленого стані. Разную схильність а р-титанового сплаву Ti - 4А1 - 4МП до уповільненого руйнування після різної термообробки автори роботи[347]пояснюють різницею в кількості р-фази в структурі: 45% в загартованому, 35% в загартованому і состаренном і 25% в отожженном сплаві. у титанових сплавах водень концентрується в р-фазі, оскільки теплота розчинення водню в ній менше (з урахуванням знака), ніж в а-фазі.

Розраховуються звідси величини - ДВ зазвичай дуже великі , так що замість т потрібно підставити в рівняння ефективну масу. Поки є мало кількісних даних, які дозволили б перевірити це рівняння. За винятком роботи Федорової та Фрумкіна[135], Де показано, що теплота розчинення водню в р-фазі системи Pd Н (з 60 атом. Розраховуються звідси величини - ДВ зазвичай дуже великі, так що замість т потрібно підставити в рівняння ефективну масу. Поки є мало кількісних даних, які дозволили б перевірити це рівняння. За винятком роботи Федорової та Фрумкіна[135], де показано, що теплота розчинення водню в р-фазі системи Pd Н (з 60 атом. теплота розчинення водню в S-Ti[136], наприклад, не зменшується зі збільшенням концентрації розчиненого водню, а при майже постійній теплоті розчинення в даному випадку представляється малоймовірним, щоб електронну взаємодію між хемосорбі-рова атомами і поверхневими електронами могло зумовити значну зміну - ДВ.