А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплота - освіта - нітрид

Теплота освіти нітриду гафнію, певна Хемфрі[60]з теплот згоряння металу і нітриду, дорівнює - 88240 34 ккал /моль. За розрахунками Л. А. Резницького[11]і К. К. Келлі[28], Вона становить - 88 2 ккал /моль.

Теплота освіти нітриду алюмінію - 7647 ккал /моль[23], Твердість становить 8 - 9 од.

Крім сірчистого газу, вуглекислоти, окису вуглецю, водню і кисню, при сплаві кальцію можливо його зіткнення з азотом. Теплота освіти нітриду кальцію складу Ca3N2 визначена рівною - f - 108 2 ккал /мояь.

Зміна параметра решітки оксидів, нітриду. Такий же характер має зміна з атомним номером теплоти утворення сполук (рис. 87), Найбільш термодинамічно стійкі оксиди кальцію, стронцію і барію; при переході до монооксиду ванадію і ніобію теплоти освіти знижуються; зниження відбувається також від окису марганцю до окису міді. Максимуми теплот освіти нітриду і карбідів відповідають сполукам перехідних металів IV групи, а при переході до з'єднань металів VI групи теплоти освіти значно зменшуються.

При порівнянні з елементами головної підгрупи особливо важливо наголосити на тому, що елементи підгрупи міді не утворюють стійких гідридів і нітридів. Наприклад, теплота освіти нітриду міді CusN дорівнює - 74 5 кДж, а гідриду Сін - 21 4 кдж на моль, що вказує на крайню нестабільність цих речовин.

Можливість побічних реакцій з утворенням легколетких нижчих оксидів алюмінію знижує точність цієї величини. Знайденому тепловому ефекту відповідає теплота освіти нітриду алюмінію Д ///2981б - 85 ккал /моль. У роботі Сато[3592]для теплоти освіти A1N було знайдено значення-74 7 ккал /моль, що значно відрізняється від наведеного вище. Розбіжність пояснюється застарілим значенням теплоти освіти окису алюмінію, використаним Сато в розрахунку.

У роботах Слейда і Хігсона[3763, 3764]і Лоренца і Вулкока[2656]досліджувалося рівновагу дисоціації нітриду бору. Отримані на підставі робіт[3764, 3763, 2656]значення можна вважати тільки нижньою межею теплоти освіти нітриду бору, так як використані зразки бору і нітриду бору містили значні кількості домішок, що могло призвести до збільшення вимірюваних тисків.

Лужноземельні метали цього ряду легко окислюються галогенами, сіркою, азотом та ін. Неметалами. Здатність до окислення їх азотом при звичайній температурі зростає від берилію до барію, хоча теплоти освіти нітриду в цьому напрямку зменшуються.

Цікаво відзначити сильну спорідненість елементів головної підгрупи другої групи до азоту. Схильність до утворення з'єднань з азотом зростає у цих елементів зі збільшенням атомної ваги (незважаючи на те, що теплоти утворення нітридів в цьому напрямку зменшуються); у власне лужноземельних металів тенденція до утворення нітридів настільки велика, що останні повільно з'єднуються з азотом вже при звичайній температурі.

Безбарвні нітрид и Be і Mg можуть бути отримані безпосереднім з'єднанням елементів с. У разі Be реакція швидко йде, починаючи з 900 С, а в разі Mg - з 500 С. Теплоти утворення нітридів рівні відповідно 140 і 111 ккал /моль. Нітрид берилію (Be3N2) дуже твердий, плавиться лише близько 2200 С (під тиском) і холодною водою майже не розкладається. Нітрид магнію (Mg3Na) вище 700 С починає розпадатися на елементи, при нагріванні на повітрі згорає до MgO, а водою негайно розкладається на Mg (OH) a і МНз. Відомий також червоно-коричневий змішаний нітрид літію і магнію - LIMgN. Для аналогів Mg3N2 даються такі значення теплот освіти з елементів (ккал. Фосфід складу Вез1е2 відомий і для берилію. Безбарвні нітрид Be і Mg можуть бути отримані безпосереднім з'єднанням елементів з азотом. В разі Be реакція швидко йде починаючи з 900 С, а в випадку Mg - з 500 С. Теплоти утворення нітридів рівні відповідно 140 і 111 ккал /моль. Нітрид берилію (Be3N2) дуже твердий, плавиться лише близько 2200 с (під тиском) і холодною водою майже не розкладається. Фосфід складу Ве3Р2 відомий і для берилію .

нітриди ThN і Th2N3 утворюються при нагріванні в азоті вище 730 - 830 С. Ці нітриди розкладаються водою. Теплота освіти нітриду ThN ДЯапр - 378 8 кДж /моль, а нітриду Th3N4 ДЯ0бр - 649 0 кДж /моль.

Діаграма стану сплавів системи свинець-сірка. Встановлено також, що сірка мізерно розчинна в свинці навіть при температурі його плавлення. при пропущенні іскри між свинцевими електродами в атмосфері азоту на них обравуется наліт, який деякі дослідники вважають нітридом свинцю. Нітрид свинцю складу Pb (N3) 2 був приготовлений осадженням уксуснокислого свинцю розчином натрієвої солі азотістсводо-рідний кислоти, але це з'єднання виявилося неміцним і вибухало при нагріванні. В даний час технічний спосіб отримання нітриду свинцю Pb (N3) 2 заснований на дії нітриду натрію на хлористий свинець. Теплота освіти нітриду сванца обчислена рівною - 110 5 ккал /моль. В межах температур до 600 азот не розчинний ії з твердому, ні в рідкому свинці.