А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тепловиробник-ність

Тепловиробник-ність його доходить до 320000 Ккал /год. У двох бічних стінках корпусу розташовані два всмоктуючих отвори відцентрового вентилятора. Вентилятор має колесо двостороннього всмоктування. Обойми шарикопідшипників закріплюються на бічних стінках вентилятора.

Сумарна тепловиробник-ність підігрівачів і теплогенераторів повинна дорівнювати максимальній витраті теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання. Резервні підігрівачі і теплогенератори не встановлюються.

Автоматичне регулювання тепловиробник-ності котельні здійснюється за принципом компенсації зовнішніх впливів, що обурюють, докладно описаного Чистовічем С. А. Регульованою величиною в даній системі є гаряча вода, яка надходить в нагрівальні прилади.

Це пояснюється значно більшою тепловиробник-ністю економайзера (при рівній кількості газів) через більш високої вологості газів і меншим, ніж в котлах, температурним перепадом між газами і водою.

Принципова схема автоматики ПМА. Общекотельного автоматика регулює тепловиробник-ність котельні і відключає подачу газу до котлів при відхиленні від норми будь-якого з параметрів, що контролюються общекотельного значення.

Схема автоматичного регулювання опалювальної котельні з підмішуванням зворотної води. Недоліком схеми регулювання тепловиробник-ності по опалювального графіку (рис. 1) є неможливість урахування впливу теплотривкості зовнішніх огороджень на внутрішню температуру.

Вуглець має ще нижчу тепловиробник-ність і порівняно низьку здатність до газоутворення. Однак він входить у велику групу хімічних сполук, які називаються органічними.

Водогрійні котли характеризуються тепловиробник-ністю, тиском і температурою вхідної в котел і виходить з нього води. під теплопродуктивністю котла розуміють кількість теплоти, що виробляється їм в одиницю часу. Теплопродуктивність водогрійного котла зазвичай висловлюють в гігапаскаля на годину. В системі одиниць СІ парові і водогрійні котли слід характеризувати потужністю в кіловатах або мегаватах.

Водогрійні котли характеризуються тепловиробник-ністю, тиском і температурою вхідної та вихідної з них води. Під теплопродуктивністю котла розуміють кількість тепла, що виробляється їм в одиницю часу. Тепло-продуктивність водогрійного котла висловлюють в мегаджоу-лях на годину. Парогенератори і водогрійні котли слід характеризувати потужністю в кіловатах або мегаватах.

Оцінка сполученого впливу на тепловиробник-ність пальника таких властивостей газу, як теплота згоряння і щільність, більш зрозуміла і оперативна, ніж в разі вимірювань кожного параметра окремо. На основі цієї характеристики зростають швидкість і точність контролю якості горючих газів і сумішей з повітрям при їх виробництві і застосуванні.

Значно більший вплив на тепловиробник-ність економайзера надає швидкість димових газів.

Теплова цінність палива визначається тепловиробник-ністю, або так званої теплотворною здатністю палива. Під теплопродуктивністю простого або складного пального розуміють теплоту, що виділяється одним кілограмом палива (а для газоподібного зазвичай 1 м3 палива) при його повному згорянні.
 
Головний екземпляр комбінованого котла тепловиробник-ністю 100 Гкал /год (116 МВт) виготовлений і встановлюється на одній з теплоцентралей.

При інших температурах вхідного повітря тепловиробник-ність агрегатів перераховують за формулою, наведеною вище для агрегату малої теплопроізво-дітельності.

Циклон НИИОГАЗ ЦН-15. Опалювальний підлоговий агрегат СТД-300 М тепловиробник-ністю 300 тис. Ккал /год (рис. 21 б) складається з вентилятора 4 з електродвигуном 5 потужністю 3 кВт, калориферів 3 (одноходових, якщо теплоносій - пар, і багатоходових, якщо теплоносій - вода) і конфузора 6 з рухомою жалюзійних гратами, за допомогою якої регулюють напрям струменя підігрітого повітря.

Циклон НИИОГАЗ ЦН-15. Опалювальний підлоговий агрегат СТД-300 М тепловиробник-ністю 300 тис. Ккал /год (рис. 21 6) складається з вентилятора 4 з електродвигуном 5 потужністю 3 кВт, калориферів 3 (одноходових, якщо теплоносій - пар, і багатоходових, якщо теплоносій - вода) і конфузора 6 з рухомою жалюзійних гратами, за допомогою якої регулюють напрям струменя підігрітого повітря.

Схема опалювально-охолоджувального агрегату, що використовує водопровідну воду. У 1959 р розроблений агрегат тепловиробник-ністю в 1000 ккал /год. Як робоча речовина тут використовується водопровідна вода.

Зазначений стандарт поширюється на водогрійні котли тепловиробник-ністю від 063 (054) до 209 0 МВт (180 Гкал /год) і температурою води на виході з котла від 95 до 200 С, призначені для роботи в основному або піковому режимі.

Величина mcHu /(l LQ]є молекулярна тепловиробник-ність свіжої суміші. Підвищення температури рідини в трубках призводить до зменшення тепловиробник-ності поверхні нагрівання. При застосуванні рідин з більш низькою температурою теплова продуктивність поверхні нагрівання збільшується. Збільшення продуктивності поверхні нагрівання при кипінні визначається більш високим коефіцієнтом теплопередачі при кипінні рідин. Продуктивність поверхні нагрівання залежить також від швидкості протікає рідини. Невелика швидкість рідини в трубках викликає відкладення твердих частинок на стінках трубок.

На відміну від водогрійних П - про-різних котлів тепловиробник-ністю 3050 і 100 Гкал /год водогрійні котли КВ-ГМ-180 виконані по Т - образної схемою. особливість такої компонування поверхонь нагріву дозволяє одну з конвективних шахт котла використовувати для розміщення в ній конвективних поверхонь нагріву (пароперегрівача, водяного економайзера), парового контуру. Однак деяким недоліком такої компоновки є вимушене зменшення сумарної теплопроіз-водительности котла при скороченні парової навантаження, коли виникає необхідність повного відключення парової конвективної шахти.

Визначення меж застосування в зоні централізованого теплопостачання квартальних котелень тепловиробник-ністю до 50 Г ал /год і великих районних опалювальних та промислово-опалювальних котелень.

Технічна характеристика механізованих котлів для роботи на кам'яному вугіллі. Таким чином, котел Караганда, маючи практично таку ж тепловиробник-ність і меншу питому металоємність, поступається котла Братськ по ефективності роботи. Більш високий ККД котла Братськ забезпечує йому в експлуатації велику економію палива, що цілком може компенсувати підвищені витрати металу.

Підігрівач 4 під час експлуатації швидко заносився пилом котгтакса і тепловиробник-ність його знижувалася; внаслідок цього в робочій камері зменшувалася температура, а тривалість сушіння матеріалу збільшувалася.

Зрошувальна камера. Клапан для обвідного каналу секції підігріву служить для кількісного регулювання тепловиробник-ності повітронагрівача. конструкція і монтаж такого клапана аналогічні ОДНОБЛОКОВОМУ.

Паровий котел КВ-200м. В даний час промисловістю випускаються серії уніфікованих сталевих водогрійних котлів тепловиробник-ністю 465; 756; 1163; 2326; 3489; 5815; 116 3; 209 3 МВт (406 5100 20030 0503; 100; 180 Гкал /год) для роботи на твердому, рідкому і газоподібному паливі.

Загальний вигляд котла ТВГМ-30. У котлах, показаних на рис. 6 - 9 зміна тепловиробник-ності досягнуто за рахунок подовження топки і конвективного газоходу при незмінних ширині і висоті агрегату.

У системах централізованого гарячого водопостачання широко поширені водонагрівачі проточного типу, які відрізняються великою тепловиробник-ністю і малою теплоємністю. Зважаючи на ці особливостей їх застосовують в разі великого і стабільного тепло- споживання, а якщо з системи відбувається залповое споживання теплоти (наприклад, прийоми душів після закінчення зміни в побутових приміщеннях промислових підприємств), їх використовують в поєднанні з акумуляторами теплоти.

Схема переобладнання отжігательной печі на газове паливо. Ці особливості змушують при переобладнанні топок котлів на газ зберігати незмінними умови теплообміну, тепловиробник-ність, параметри пара і теплову напругу топкового обсягу.

Використання пароструйного елеватора як конденсатора пара, що випускається з котла, зручно для визначення тепловиробник-ності котла нетто.

Вираз (7) побудовано виходячи з припущення, що індикаторні втрати переходять в корисну тепловиробник-ність насоса.

Витратні характеристики котлоагрегатів. Вг - годинна витрата палива відповідно котлом № 1 і 2; DI, DZ - годинна паропроизводительность (тепловиробник-ність) цих котлів.

Властивості технічного і очищеного нітрометану.

У Німеччині на основі метілнітрата відчувалося[9]однокомпонентне паливо, що складається з 30% СН3ОН і 70% СН3ОИОз, тепловиробник-ність його досягала 1000 ккал /кг.

Вже через 2 - 3 роки з початку експлуатації прогорають стінки камери або згорають теплооб обмінні пластинки, що різко зменшує тепловиробник-ність колонки. Це відбувається найчастіше через погану посадки і припайки до змійовика і змійовика до камери. Нерідко теплообмінник згорає через погану якість металу і малої товщини пластинок. Іноді нижня частина камери згоряє через нецентрічной установки пальника, в результаті чого полум'я стосується безпосередньо стінки камери і перегріває її. На термін служби радіатора впливають також форсована робота водонагрівача (перевантаження) і погана регулювання пальника. При гарній регулювання пальника полум'я ні в якому разі не повинно стосуватися нижніх теплообмеіних пластинок.

Найважливішими техніко-економічними показниками систем опалення в області початкової вартості пристрою є вартість трубопроводів і нагрівальних приладів, а в області експлуатації - витрата палива, віднесені до одиниці тепловиробник-ності системи при прийнятому для неї теплоносії.

Теплопродуктивність РАКЕТНОГО ПАЛИВА - максимальна кількість тепла, яке теоретично може виділити 1 кг ракетного палива при повному протіканні екзотермічніреакцій і охолодженні продуктів згоряння до вихідної т-ри. Тепловиробник-ність деяких ракетних палив приведена нижче.

Збільшення тепловиробник-ності палива, а отже, і питомої тяги відбувається паралельно зі збільшенням вмісту в окислювачі окислів азоту. Тому з точки зору збільшення енергетичних показників бажано було бьі мати в азотнокіслотних окислювачах якомога більший відсоток окислів азоту. У США використовуються азотно-кислотні окислювачі, що містять 412 і 22% оксидів азоту.

При неповному згорянні газу відбувається інтенсивне утворення сажі, яка осідає на ребрах калорифера. Це призводить до зниження тепловиробник-ності водонагрівача, а також до погіршення відводу продуктів горіння.

Пальникова насадка (газорозподільник) являє собою пристрій з прорізами або отворами для виходу газоповітряної суміші. Пло-ща і розмір отворів визначаються тепловиробник-ністю пальника і теплотворення газу.

Схема руху води в котлі КВ-ГМ-180 при роботі в основному режимі. | Схема руху води в котлі КВ-ГМ-180 при роботі в піковому режимі (позначення на. На кожній бічній стінці топки під конвективними шахтами розміщуються три-чотири горелоч-них пристрої, що мають зустрічний напрямок. Для забезпечення можливості більш глибокого регулювання тепловиробник-ності без відключення пальників останні забезпечуються потужними па-ромеханіческімі форсунками. Ширина котла в світлі складає 5740 мм. Схеми руху мережної води в котлі КВ-ГМ-180 при роботі його в основному і піковому режимах наведені на рис. 219 і 220 на рис. 221 представлений водогрійний котел типу КВ-ТК-50 для камерного спалювання твердого палива. котел розроблений Барнаульський котельним заводом і ЦКТИ.

Між ступенями нагріву гарячої теплосприй має наступний характер: при нагріванні води до 80 С в першого ступеня контактної камери передається 20% тепла, у другий - 65%, в третьому ступені котла (в водяній сорочці) - 15% при зимовому режимі і відповідно 1172 і 17% - при річному. Зі збільшенням температури води на виході з котла тепловиробник-ність першої і третьої ступенів збільшується, а другий - знижується.

Доцільно також застосовувати підігрівачі, широко використовувані в цивільному повітряному флоті. Ці підігрівачі, що поставляються тракторними заводами, мають високу тепловиробник-ність і вимагають мінімальної витрати часу на підігрів двигунів.

На рис. IV-9 наведено залежності температури нагрівання водопровідної води Т2 а також різниці температури відхідних газів /ух і початкової температури води I БЧ і II TI контурів від відносини W2 /i, з якого випливає, що зниження цього відношення корисно як з точки зору нагріву води до більш високої температури т2 так і скорочення різниці температур між газами і водою. Як і в контактних економайзерах без проміжного теплообмінника, тепловиробник-ність установки істотно залежить від температури і витрати води, що контактує з газами.

В результаті реконструкції кожну з чотирьох секцій пірозмеевіков опромінюють шість пальників, тому з'явилася можливість варіювати тепловиробник-ність пальників і створювати тепловий режим процесу піролізу, як цього вимагає технологічний регламент. При ручному управлінні витрата паливного газу непрямо контролюють за показаннями манометрів, змонтованих на газопроводі біля пальників.

Опалення методичних нагрівальних печей сумішшю коксового і доменного газів з Q р 755 - 1000 МДж /м3 або сумішшю природного та доменного газів з Q 875 МДж /м3 небажано. При застосуванні таких сумішей різко зростає небезпека проскакування (суміш коксового і доменного газів) і зменшується тепловиробник-ність інжекційних пальників. Пальники без попереднього змішування типу труба в трубі можуть забезпечити необхідну температуру в печі тільки при досить високому ступені підігріву повітря.

Гріючийпар в цих подогревателях конденсується в сталевих трубках, до яких з зовнішнього боку для збільшення тепловиробник-ності припаяні прямокутні пластини.

У горизонтальних водонагрівачах для усунення прогину трубок встановлюють підтримують опорні перегородки з таким розрахунком, щоб проліт трубки між точками не перевищував 100 - 120 мм. Опорні перегородки забезпечують рівномірний обтікання теплоносія з зовнішнього боку теплообмінних трубок і, отже, впливають на загальну тепловиробник-ність. Якщо перегородки не підтримують трубки, то вони провисають, порушується рівномірний обтікання теплоносієм міжтрубному простору і тешюпроізводі-ність зменшується в 2 - 3 рази.

Наведений к. П. Д. Двох типів опалювальних теплових насосів. На рис. 7 - 4 по осі абсцис відкладена температура зовнішнього повітря tliap, яка для опалювального періоду передбачається змінюється в інтервалі від 10 до - 23 С. На графік нанесені лінії, що характеризують стандартні температури прямої та зворотної мережної води. Приймається, що тепловиробник-ність опалювальної установки досягає максимуму при f - 8 С. У разі подальшого зниження зовнішньої температури перепад температур мережної води в основній установці залишається незмінним, причому при tvap - 23 С температура прямої мережевої води t досягає 95 С.