А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплопровідність - пластина

Теплопровідність пластини приблизно в 100 разів більше теплопровідності снігу, що злежався, тому сніг під пластиною буде танути швидше, ніж на відкритому місці.

Теплоємність і теплопровідність пластин в основному визначає їх кількість і в кінцевому рахунку конструкцію і розмір камери. Чим вище теплопровідність пластин, тим ефективніше відбір тепла дуги і тим менше їх кількість потрібно для створення дугогасітель-ної решітки. З експлуатаційної точки зору останнім, звичайно, краще.

Так як теплопровідність пластини досить велика (пластина металева), то перепадом температур всередині неї можна знехтувати.

У загальному випадку розглядається кінцева теплопровідність активної пластини Klt представляє собою еквівалентну теплопровідність міді та витковой ізоляції. Величина Я 2 відповідає теплопровідності корпусної ізоляції.

Визначимо параметр С як відношення теплопровідності пластин, що обмежують шар, до теплопровідності рідини і припустимо, що він малий. Тоді облік цього параметра в процедурі розкладання по схемі роботи[41]призводить, згідно Буссе і Ріаі[121], До наступного результату аналізу стійкості різних стаціонарних рішень з k kc для Р оо і нескінченної товщини пластин. Квадратні осередки виділені серед них тим, що забезпечують максимальну теплопередачу. Крім того, найбільш швидко зростаючі обурення валикових течій ( в цих умовах нестійких) прагнуть трансформувати вали в систему квадратів. Ці висновки, як показали автори роботи[121], Не повинні істотно змінитися при переході до кінцевих Р і кінцевої товщині пластин.

Фізичний сенс граничної умови: ліва частина характеризує тепловий потік за рахунок теплопровідності пластини (обшивки), а права - пропорційна різниці температур зовнішньої і внутрішньої частини стику. В цілому рівняння є наслідком застосування закону Фур'є про тепловому потоці.

Y - об'ємна теплоємність; 8 - товщина пластини; Я, - теплопровідність пластини; a - коефіцієнт поверхневої тепловіддачі.

Тепловіддача і диссипация енергії в прикордонному шарі повинні бути пов'язані з теплоємністю і теплопровідністю пластини. Зміна температури пластини за часом обумовлює нестаціонарність прикордонного шару. Однак оскільки швидкісне і температурну рівновагу в прикордонному шарі встановлюється дуже бистро1 можна припустити його квазістаціонарним. Оскільки ми розглядаємо досить тонку пластину, то при розрахунку можна знехтувати термічним опором по товщині пластини, проте необхідно враховувати локальну теплоємність і передачу тепла за рахунок теплопровідності по довжині пластини.

Замість пластини з даними джерелом тепла розглядається; еквівалентну тіло, верхньою межею якого є такий же джерело, теплопровідність в паралельних цієї межі плоскосгях нескінченно велика, а в напрямку від верхньої межі до нижньої дорівнює теплопровідності пластини.

Теплоємність і теплопровідність пластин в основному визначає їх кількість і в кінцевому рахунку конструкцію і розмір камери. Чим вище теплопровідність пластин, тим ефективніше відбір тепла дуги і тим менше їх кількість потрібно для створення дугогасітель-ної решітки. З експлуатаційної точки зору останнім, звичайно, краще.

Кріопанелью в ньому служить посудину 2 що заповнюється рідким гелієм, що знаходяться при температурі, що дорівнює 4 2 До Захисний екран /складається з вигнутих пластин, які представляють собою оптично щільну конструкцію. Екран охолоджується від азотного бачка 4 за рахунок теплопровідності пластин. Через патрубок 7 вставляється датчик для вимірювання рівня гелію. З трубки 5 виходить випаровується гелій. Щоб знизити температуру кипіння гелію до 2 3 К, потрібно через трубу 5 відкачати гелевий бачок до тиску, рівного 8 - Ю3 Па над киплячою поверхнею гелію.

Якщо Р велике, то квадрати виникають навіть при порівнянних теплопровідності пластин і рідини.

На рис. 4 - 5 показана залежність локального числа Нуссельта Nu від координати X для керамічної і скляної пластини. З рис. 4 - 5 видно, що число Nu істотно залежить від теплопровідності пластини. Таким чином, теоретично і експериментально показано, що для задач конвективного теплообміну сполучена постановка є правильною. Виникає питання, за яких умов можна вирішувати завдання конвективного теплообміну традиційним шляхом без урахування теплопровідності тіл, обекаемих потоком рідини.

Зміна в часі температури при тепловому ударі по поверхні пластини. Проекційний метод дозволяє звести тривимірну задачу теплопровідності до двовимірної. Як зазначено в § 2 глави 1 вид і властивості двовимірних рівнянь теплопровідності пластин залежать від вибору системи координатних функцій. До найбільш простим відносяться алгебраїчні поліноми. Довільна лінійно незалежна система алгебраїчних поліномів є косокутних базисом в скінченномірному просторі, на яке проектується вихідне гільбертовому просторі.

Тонка плоска пластина в точці, суміщеної з початком координат, має температуру Г0500 К. Температура пластини змінюється при видаленні від цієї точки по закону Т Т0 - (А /xr), де Л - - позитивна константа, х 210 Вт /(м К ) - коефіцієнт теплопровідності пластини.

Лінійні розміри пластин великі в порівнянні з відстанню між ними. Чи однаковий градієнт температури вздовж усього теплового потоку. Чому при вимірюванні теплопровідності пластини повинні бути розташовані горизонтально, причому пластина з більш високою температурою повинна знаходитися зверху.

Макальна нитка радіуса г екранується трьома циліндрами радіуса R. Ступінь чорноти площині і пластин е, теплопровідність пластин к. На рис. 4 - 4 показано розподіл температури уздовж пластини при різних відносинах Ks /Kf. З рис. 4 - 4 видно, що при Я5Д Рос /2500 зміна температури становить близько 5 З на 65 С. У разі великих ASA /провідну роль відіграє теплопровідність пластини, і теплове взаємодія відбувається в основному через пластину. При Ks /Kf - l (теплопровідність пластини дуже мала) теплове взаємодія відбувається в основному через прикордонний шар, і велика частина теплоти від джерел залишається поблизу них.

Макальна нитка радіуса г екранується трьома циліндрами радіуса R, 2R і 3 R. У вакуумній камері знаходиться нагрівається металева площина, яку з двох сторін екранують керамічні пластини товщиною /м Ступінь чорноти площині і пластин е, теплопровідність пластин к. На рис. 4 - 4 показано розподіл температури уздовж пластини при різних відносинах Ks /Kf. З рис. 4 - 4 видно, що при Я5Д Рос /2500 зміна температури становить близько 5 З на 65 С. У разі великих ASA /провідну роль відіграє теплопровідність пластини, і теплове взаємодія відбувається в основному через пластину. При Ks /Kf - l (теплопровідність пластини дуже мала) теплове взаємодія відбувається в основному через прикордонний шар, і велика частина теплоти від джерел залишається поблизу них.