А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплопровідність - вогнетриви

Теплопровідність вогнетривів залежить від величин теплопровідності складових кристалічних і склоподібних речовин, від розмірів, взаємного розташування, числа і характеру контактів зерен, пористості, розміру й розташування пір.

Анізотропія теплопровідності вогнетривів[54]протилежна за напрямком анізотропії по водопроникності, що може бути пояснено анізотропією міцності контакту частинок і залежністю теплопровідності від перехідного опору на кордоні середовищ.

Залежність коефіцієнта теплопровідності вогнетривів від температури і об'ємної ваги. Коефіцієнт теплопровідності вогнетривів в значній мірі залежить від їх складу, пористості і температури. Коефіцієнт теплопровідності хромомагнезитових вогнетривів не змінюється в залежності від температури, за винятком хромомагнезитових виробів Запорізького заводу, у яких коефіцієнт теплопровідності зменшується з підвищенням температури. Коефіцієнт теплопровідності динасових і шамотних легковаговиків незначно зростає з підвищенням температури.

Збільшення теплопровідності вогнетривів з великою пористістю при підвищенні температури пов'язано зі значним збільшенням променистого теплообміну в порах, а не посилення конвекції.

Апаратура для вимірювання теплопровідності вогнетривів, гранульованих матеріалів і порошків.

Відповідно до теорії про вплив теплопровідності вогнетривів і нижньої температурі реакції вогнетривів з агресивними середовищами (шлак, луги, чавун, СО) і з метою максимального видалення від поверхні холодильників в глиб печі зони початку хімічних реакцій руйнування вогнетривів створено конструкції багатошарових футеровок поду і горна з використанням вуглецевих матеріалів різної теплопровідності.

Питома теплоємність вогнетривів. Теплопровідність вогнетривів істотно залежить від складу і тиску атмосфери для печей. У наведених у § 4.1 таблицях теплопровідність вогнетривів дана з розрахунку для найбільш уживаних атмосфер при атмосферному тиску і у вакуумі.

Теплопровідність вогнетривких виробів - здатність передавати тепло від поверхні з більш високою температурою до поверхні з більш низькою температурою. На теплопровідність вогнетривів впливають хімічний і мінералогічний склад виробу, його пористість, температура, кристалічна структура. З підвищенням температури теплопровідність вогнетривів росте, за винятком магнезитів і Карборунд; зі збільшенням пористості теплопровідність зменшується.

Теплопровідність вогнетривких матеріалів дуже впливає на теплову роботу футерування. Коефіцієнт теплопровідності вогнетривів залежить від природи матеріалу, пористості і температури.

У роботі[124]відзначається залежність теплопровідності вогнетривів від теплових напружень, що виникають в гетерогенному матеріалі при підвищенні температури.

Теплопровідність кристалічних тіл з підвищенням температури знижується, при високій температурі (1500 - 1600 С) дещо підвищується, що викликано збільшенням теплопередачі випромінюванням. Теплопровідність склоподібних аморфних матеріалів (рідкої фази) з підвищенням температури збільшується, починаючи з 1500 З більш різко через випромінювання. Теплопровідність вогнетривів залежить від складових фаз і характеру їх текстури (див. Рис. І.

Теплопровідність вогнетривких виробів - здатність передавати тепло від поверхні з більш високою температурою до поверхні з більш низькою температурою. На теплопровідність вогнетривів впливають хімічний і мінералогічний склад виробу, його пористість, температура, кристалічна структура. з підвищенням температури теплопровідність вогнетривів росте, за винятком магнезитів і карборунд; зі збільшенням пористості теплопровідність зменшується.

Пальник з шаром дробленого вогнетривкого матеріалу.

На відміну від радіаційних пальників розпечені тверді тіла тут не тільки не інтенсифікують віддачу тепла із зони горіння, а навпаки, збільшують пірометричний коефіцієнт пальника. Причиною цього служить, по-перше, взаєморозташування розпечених тіл по відношенню до нагрівається холодним тілам (або спричинило навколишнього простору) і, по-друге, співвідношення лучеіспускающіх властивостей нагріваються тел. Може грати роль також теплопровідність вогнетривів.

У ще більшою мірою відрізняється від теплопровідності кристалів теплопровідність їх штучних конгломератів, які представляють собою вогнетриви. Тут має значення наявність пір, зв'язки між кристалами, в більшості (випадків містить склоподібна речовина, точкових контактів між зернами і тому подібних факторів, інтенсивно впливають на теплопровідність. Основними факторами, що визначають теплопровідність вогнетривів, є пористість, температура випалу і температура служби. питома теплоємність вогнетривів. теплопровідність вогнетривів істотно залежить від складу і тиску атмосфери для печей. у наведених в § 4.1 таблицях теплопровідність вогнетривів дана з розрахунку для найбільш уживаних атмосфер при атмосферному тиску і у вакуумі.