А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплообмснний апарат

Теплообмснние апарати вибирають по поверхні теплообміну і за величиною умовного тиску. ГОСТом передбачено чотири типи теплообмінників: Н - з нерухомими трубними решітками; К - з температурним компенсаторі м на кожусі; П - з плаваючою головкою; У - з U-образні-ми теглообменнимі трубами. Основні параметри і розміри вказані до кожухотрубчасті теплообмінників наведені в табл. 3.8. На рис. 3.4 показаний кожухотрубчасті теплообмінний апарат типу К.

Методи очищення теплообмснних апаратів підрозділяються на механічні, гідравлічні, гпдропневматнчсскпе, гідромеханічні і хімічні.

Процес теплопередачі в теплообмснних апаратах поліпшується в порівнянні з змієвиковими підігрівниками в кілька разів (до 3 - 6), за рахунок створення підвищених швидкостей руху і турбулентності в потоці обмінюються теплом середовищ.

Крім того, відкладення п обростання в теплообмснних апаратах і трубопроводах призводять до підвищення гідравлічного опору системи і.

Наведено зіставлення розрахункових і експериментальних даних стосовно ефективним теплообмснним апаратів, теплової ізоляції, що працює при низькій і високій температурах.

Одночасно удосконалювалася основна апаратура, яка використовується для перегонки нафти, - натомість дефлегматорів з'явилися ректифікаційні колони, замість кубів для нагріву сировини стали застосовувати більш продуктивні трубчасті печі, були створені більш ефективні теплообмснние апарати.

Теплообмінні апарати є трубчастими підігрівниками. Конструкції теплообмснних апаратів різноманітні.

В апаратах, де йде нагрів або охолодження, відбувається теплообмін між двома потоками; один з них при цьому нагрівається, інший охолоджується. Тому такі апарати можуть бути названі теплообмсннимі апаратами незалежно від того, що є цільовим призначенням апарату: нагрів або охолодження, які потоки теплообменівающіхся, чи відбувається при цьому тільки нагрівання та охолодження або ж теплообмін супроводжується випаровуванням або конденсацією.

Погіршення теплопередачі може призводити до зниження продуктивності технологічних установок, до порушення технологічного процесу і погіршення якості продукту, а також до втрат сировини н продукту. Так, в деяких процесах хімічної промисловості недостатнє охолодження продукту, викликане утворенням відкладення в теплообмснних апаратах, призводить до полімеризації продукту і повного порушення технологічного процесу, що пов'язано з великими матеріальними втратами. У нафтопереробної промисловості недостатнє охолодження продукту призводить до зниження продуктивності технологічних установок н до неповної конденсації і великих втрат пізкокппящпх фракції.