А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплообмінник-підігрівач

Теплообмінник-підігрівач 18 може бути замінений електропідігрівачем.

Технологічна схема блоку криптону і технічного кисню. Газоподібний азот високої чистоти після турбодетандера 4 направляється в теплообмінник-підігрівач азоту 7 і далі через вбудовані в регенератори змеевики надходить до споживачів під тиском до 500 мм вод. ст. Потоки газів змеевикам регенераторів проходять безперервно, незалежно від напрямки потоків в кам'яній насадки.

Відводиться з верхньої частини верхньої колони газоподібний азот підігрівається в Переохолоджувач 15 рідкого азоту і, пройшовши через теплообмінник-підігрівач 5 надходить в регенератори. У підігрівачі 5 азот нагрівається до температури близько 95 К за рахунок конденсації частини парів повітря, що подається з нижньої колони. Зріджений повітря з підігрівача 5 самопливом зливається в куб нижньої колони.

Азот з змійовиків разом з деякими кількістю холодного азоту надходить на один з турбодетандеров і після розширення і охолодження в ньому через теплообмінник-підігрівач азоту надходить в змійовики чистого азоту, прокладені у всіх регенераторах.

Газоподібний кисень з верхньої частини трубного простору конденсатора 7 азотної колони 12 випарника-конденсатора І і з нижньої частини верхньої колони 5 пройшовши теплообмінник-підігрівач 14 надходить в змійовики регенераторів і потім до споживача.
 Газоподібний кисень з верхньої частини трубного простору конденсатора 7 азотної колони 12 випарника-конденсатора //і з нижньої частини верхньої колони 5 пройшовши теплообмінник-підігрівач 14 надходить в змійовики регенераторів і потім до споживача.

Рідкий технологічний кисень зі збірки верхньої колони надходить в конденсатори 10 де частково випаровується; газоподібний кисень повертається у верхню колону, а рідкий - через адсорбер ацетилену 12 направляється в конденсатор 11 випаровується в ньому і через теплообмінник-підігрівач кисню 7 відводиться через насадку кисневого регенератора /, після чого подається до споживачів. Отбросной газоподібний азот відводиться з верхньої колони через переохладитель 8 проходить через насадку азотних регенераторів і викидається в атмосферу. У подогревателях 6 і 7 азот і кисень підігріваються за рахунок тепла, що виділяється при частковій конденсації повітря перед надходженням його в куб нижньої колони.
 Рідкий технологічний кисень зі збірки верхньої колони надходить в конденсатори 10 де частково випаровується; газоподібна частина кисню повертається в верхню колону, а рідкий кисень через адсорбер 12 ацетилену направляється в конденсатор 11 випаровується в ньому і через теплообмінник-підігрівач кисню 6 відводиться через насадку кисневого регенератора 1 а потім подається споживачам. Газоподібний азот (отбросний) відводиться з верхньої колони через переохладитель 8 проходить насадку азотних регенераторів 2 і викидається в атмосферу. У подогревателях 6 і 7 азот і кисень підігріваються теплотою конденсації повітря, частково зріджують перед надходженням в куб нижньої колони.

Рідкий технологічний кисень зі збірки верхньої колони надходить в конденсатори 10 де частково випаровується; газоподібна частина кисню повертається в верхню колону, а рідкий кисень через адсорбер 12 ацетилену направляється в конденсатор І, випаровується в ньому і через теплообмінник-підігрівач кисню 6 відводиться через насадку кисневого регенератора /, а потім подається споживачам. Газоподібний азот (отбросний) відводиться з верхньої колони через переохладитель 8 проходить насадку азотних регенераторів 2 і викидається в атмосферу. У подогревателях б і 7 азот і кисень подогреваются1 теплотою конденсації повітря, частково зріджують перед надходженням в куб нижньої колони.

Рідкий технологічний кисень зі збірки верхньої колони надходить в конденсатори 10 де частково випаровується; газоподібна частина кисню повертається в верхню колону, а рідкий кисень через адсорбер 12 ацетилену направляється в конденсатор 11 випаровується в ньому і через теплообмінник-підігрівач кисню 6 відводиться через насадку кисневого регенератора 1 а потім подається споживачам. Газоподібний азот (отбросний) відводиться з верхньої колони через переохладитель 8 проходить насадку азотних регенераторів 2 і викидається в атмосферу. У подогревателях 6 і 7 азот і кисень підігріваються теплотою конденсації повітря, частково зріджують перед надходженням в куб нижньої колони.

Далі розчин надходить у другий теплообмінник 4 регенератора, де підігрівається конденсатом, що циркулює в системі скруббера-охолоджувача установки для моноетаноламіновой очищення газу. Потім розчин піднімається в третій теплообмінник-підігрівач 3 регенератора і нагрівається тут паром до кінцевої температури 76 - 80 С. У цьому теплообміннику з розчину виділяються СО2 NH3 пари води і залишки СО. З верхньої частини суміщеного регенератора медноамміачний регенерований розчин через зовнішній трубопровід надходить в нижній трубчастий теплообмінник 6 де охолоджується розчином, які направляються на регенерацію.

Агрегат працює в такий спосіб. Випускні гази з турбокомпресора, пройшовши теплообмінник-підігрівач, надходять в конденсатор, де з них конденсується пар молекулярної води, що надходить через фільтр в водозбірник. Газ, що надходить з магістрального газопроводу, перед входом в нагнітач охолоджується в випарнику холодоагентом, що циркулює послідовно через охолоджувальний пристрій, теплообмінник-підігрівач, охолоджувач і дросель. У запропонованому агрегаті використана абсорбційна холодильна машина, в якій для підтримки постійної концентрації водоаміачного розчину в ємності і теплообміннику здійснюється перекачування багатого розчину і перепуск збідненого розчину через обвідний трубопровід. Можливо також застосування інших типів холодильних машин, що використовують теплову енергію, що випускаються газів двигунів.

Третій потік чистого газоподібного азоту, проходячи по азотної секції змійовиків регенераторів, нагрівається до позитивної температури, а потім направляється до споживача. Газоподібний азот високої чистоти після турбодетандера 4 направляється в теплообмінник-підігрівач азоту 6 і далі, через змійовики регенераторів, надходить до споживача. Чистий азот, сконденсувалася в конденсаторах 10 і //, стікає в збірник нижньої колони і використовується в якості флегми для зрошення тарілок верхньої колони.

Газоподібний кисень відбирається з нижньої частини колони 13 і, пройшовши кисневі регенератори, надходить в газгольдер технологічного кисню. Газоподібний азот з колони 13 кілька підігрівається в Переохолоджувач 9 потім проходить через теплообмінник-підігрівач 5 і через один з азотних регенераторів викидається в атмосферу.

Агрегат працює в такий спосіб. Газ, що надходить з магістрального газопроводу, перед входом в нагнітач охолоджується в випарнику холодоагентом, ціркулірующім1 послідовно через охолоджувальний пристрій, теплообмінник-підігрівач, охолоджувач і дросель. У запропонованому агрегаті використана абсорбційна холодильна машина, в якій для підтримки постійної концентрації водоаміачного розчину в ємності і теплообміннику здійснюється перекачування багатого розчину і перепуск збідненого розчину через перепускний трубопровід.

З урахуванням високих вимог в схему послідовно включені два вологомастиловідділювача попередньої і остаточної осушення. Теплообмінник, що знижує температуру основного потоку, розташовується перед другим влагоотделителем, після відбору частини стисненого повітря на заживлення вихровий труби. За другим влагоотделителем встановлений водоповітряний теплообмінник-підігрівач, що дозволяє знизити відносну вологість осушенного повітря.

Агрегат працює в такий спосіб. Випускні гази з турбокомпресора, пройшовши теплообмінник-підігрівач, надходять в конденсатор, де з них конденсується пар молекулярної води, що надходить через фільтр в водозбірник. Газ, що надходить з магістрального газопроводу, перед входом в нагнітач охолоджується в випарнику холодоагентом, що циркулює послідовно через охолоджувальний пристрій, теплообмінник-підігрівач, охолоджувач і дросель. У запропонованому агрегаті використана абсорбційна холодильна машина, в якій для підтримки постійної концентрації водоаміачного розчину в ємності і теплообміннику здійснюється перекачування багатого розчину і перепуск збідненого розчину через обвідний трубопровід. Можливо також застосування інших типів холодильних машин, що використовують теплову енергію, що випускаються газів двигунів.