А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вульфсон

Вульфсон[4]відтворювали синтез вітаміну А по Куну і в результаті синтезу отримали препара.

Вульфсон[105]дає приклад застосування нерівностей Харкера-Каспера з використанням структурних інваріантів для отримання проекції hkO тетраетілдіфос-фіндісульфіда.

Вульфсон[111]продемонстрував застосування цього методу на прикладі отримання знаків для проекції структури діціклопентадіенілжелезотетракарбоніла уздовж осі а осередки.

Вульфсон, (1879 - 1932) - член РСДРП з 1902 року, більшовик.

Вульфсон[210]досліджувала це явище більш детально і показала, що опір металевих частинок в розчинах електролітів знаходиться в складної нелінійної залежності від декількох факторів і перш за все від величини питомого опору електроліту. У модельних експериментах в електролітичній ванні було знайдено, що, якщо питомий опір електроліту лежить в межах 10 - 102 ом-см, металеві частинки поводяться як ізолятори. Область питомих опорів 102 - 104 ом-см є областю нестійкості.

Метод Вульфсона і Джермейна. У роботі[122]описується застосування такого методу підсумовування символів до центросімметрічни структурам, при якому зменшується можливість визначення неправильних фаз структурних факторів як на перших етапах, коли доводиться використовувати окремі співвідношення для знаків, так і на наступних етапах при послідовному застосуванні співвідношень для символів знаків. Крім того, дається опис методу визначення фаз для нецентро-симетричних кристалів.

Ефект снігової кулі в фазовому визначенні. Імовірнісний аналіз співвідношень 22 даний Вульфсона[25], Показує, що чим більше величини Ен, Ек і Ен до, тим вище буде ймовірність визначення правильного знака.

Колір - М е р т ц, Кольорова фотографія, Вульфсон, Хім.

Автори[395]отримали, що якщо в країнах, що розвиваються конвективних хмарах штучно створити імпульси, які сходять струмів достатньої потужності то в них розвинуться інтенсивні низхідні струми, які приведуть не тільки до припинення розвитку хмари, але і до істотного, а то і до повного його руйнування. Левін і Вульфсон повідомляє про дев'ятьох дослідах, проведених в конвективних хмарах потужністю до 5 - 6 км.

Кожній отриманої фазі приписують вага, який вводять в тангенс-формулу. Концепція магічних чисел, вперше введена в процедуру визначення фази Уайтом і Вульфсона[65], Реалізована в програмі MULTAN з метою підвищення ефективності визначення стартового набору.