А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплоємність - посудину

Теплоємність судини можна вважати мізерно малою в порівнянні з теплоємністю води в ньому.

Теплоємність судини можна вважати мізерно малою в порівнянні з теплоємністю води в ким.

З цієї таблиці випливає, що при 50 К теплоємність судини становить приблизно одну чверть від теплоємності міститься в ньому газу. Хоча ця величина і не мала, проте при розширенні газу виходить все ж помітна кількість рідини.
  З цієї шбліци слід, що при 50 К теплоємність судини становить приблизно одну чверть від теплоємності міститься в ньому газу. Хоча ця величина і не мала, проте при розширенні газу виходить все ж помітна кількість рідини.

Експансійної метод зрідження придатний тільки в тому випадку, коли теплоємність судини З менше теплоємності знаходиться в ньому газу. Ця умова виконується лише при дуже низьких температурах, коли теплоємність твердих тіл стає малою. Тому експансійної метод застосовується практично тільки для зрідження водню і гелію. Цим і пояснюються невдачі наллє в його дослідах по зрідження кисню. У табл. 15 за даними Пікара і Симона[211], Наведені значення теплоємності сталевого судини об'ємом 150 см3 розраховані на тиск 100 атм і теплоємності такого ж кількості гелію при тому ж тиску для двох температур. При більш високій температурі спостерігається зворотна картина.

Експансіопний метод зрідження придатний тільки л тому випадку, коли теплоємність судини З менше теплоємності знаходиться в ньому газу. Ця умова виконується лише при дуже ппзкпх температурах, коли теплоємність твердих тіл стає малою. Тому експансійної метод застосовується практично тільки для зрідження водню п гелію. Цим п пояснюються невдачі наллє п його дослідах по зрідження кисню. При більш високій температурі спостерігається зворотна картина.

Після того як лід розтанув (в посудині встановилася температура 030 С, Яка маса пара впущу в воду, якщо теплоємність судини Сс 630Дж /К.

В якому відношенні повинні бути взяті маси /п, і тг двох рідин з питомими теплоємності ct і с. Теплоємність судини, в якому знаходяться рідини, не враховувати.

Теплоємністю судини, поршня і пружини знехтувати.

Відкритий посудину містить 0 5 кг льоду при - 20 С. Теплоємністю судини ожно знехтувати Кожну хвилину до посудини підводиться 4 2- - Ю3 кДж теплоти.

для спрощення теплоємністю судини калориметр нехтуємо.

Розрахуйте мольну ентальпію нейтралізації, якщо теплоємність судини Дьюара дорівнює 1318 Дж /К.

Яка кількість пара впущено в воду, якщо відомо, що теплоємність судини Сс150 кал /0 С.

Яка кількість пара впущено в воду, якщо відомо, що теплоємність судини Сс150 кал /С.

Здавалося б, найпростіше визначити теплоємність газу, заповнивши випробуваним газом посудину і погрозив цю посудину в калориметр. Однак ми не враховуємо при такому вимірі виключної малості теплоємності газу в порівнянні з теплоємністю судини, з якого б твердого матеріалу він не був зроблений. Тому вимірювання теплоємності газу при постійному обсязі не виробляються. Вимірюють теплоємність при постійному тиску. Для цієї мети через калориметр пропускається змійовик, в якому під постійним тиском рухається газ. За допомогою термоелемента вимірюється температура газу при вході в калориметр і при виході. Газ, що входить в калориметр після попереднього нагрівання, передає частину свого тепла воді. Знаючи кількість газу, що протік через посудину за якийсь певний час, і кількість тепла, отримане водою калориметр за той же самий термін, ми легко знайдемо теплоємність газу при постійному тиску ср, ділячи цю кількість тепла на протекшего масу газу і на різницю температур газу при вході і виході.

Прийняти питому теплоємність пара з 047 ккал /(кг - С), води св4190 Дж /(кг - К); теплоємність судини сс200 кал /С; теплоту пароутворення г226106 Дж /кг; теплоту плавлення льоду А л330 кДж /кг.

Прийняти питому теплоємність пара з 047 ккал /(кг - С), води з 4190 Дж /(кг - К); теплоємність судини сс200 кал /С; теплоту пароутворення г226 - 10е Дж /кг; теплоту плавлення льоду Я л330 кДж /кг.

Таким чином, різниця вагових теплоемкостей з і cv для даного газу, наступного рівняння pv RT, є величина постійна і, отже, для визначення значень з і cv для різних газів досить знаходити дослідним шляхом величини однієї з них. Безпосереднє дослідне визначення ваговій теплоємності cv важко, так як вага газу малий у порівнянні з вагою резервуара і, отже, теплоємність газу незначна в порівнянні з теплоємністю судини, так що важко мати цілком точні результати.

Теплота плавлення деяких речовин. У посудину з водою, добре захищений від припливу теплоти ззовні, кидають шматочки льоду при - 10 С. Скільки можна кинути льоду, якщо потрібно, щоб він повністю розтанув, і якщо в посудині є 500 г води при 20 С. Теплоємність посудини можна вважати мізерно малою в порівнянні з теплоємністю води в ньому.

Питома теплота плавлення деяких речовин. У посудину з водою, добре захищений від припливу теп - лоти ззовні, кидають шматочки льоду при - 10 С. Скільки можна кинути льоду для того, щоб він повністю розтанув, якщо в посудині є 500 г води при 20 С. Теплоємність посудини можна вважати мізерно малої в порівнянні з теплоємністю води в ньому. Питома теплоємність льоду рівна 210 кДж /кг.

Якщо газ відкачати, поршень стикнеться з правого стінкою судини, а пружина буде не деформована. Теплоємності судини, поршня і пружини знехтувати.

Якщо газ відкачати, то поршень стикнеться з правого стінкою циліндра, а пружина буде не деформована. Теплоємності судини, поршня і пружини знехтувати.

Необхідно враховувати, що теплота передається не тільки речовини калориметр, але і судини і різних пристроїв, які можуть в ньому міститися. Тому перед вимірюванням потрібно визначити так званий теплової еквівалент калориметра - кількість теплоти, що нагріває порожній калориметр на один градус. Іноді цю поправку вводять додаванням до маси води mt додаткової маси т, теплоємність якої дорівнює теплоємності судини і інших частин калориметра. Величина М називається водяним еквівалентом калориметр.

Необхідно враховувати, що теплота передається не тільки речовини калориметр, але і судини і різних пристроїв, які можуть в ньому міститися. Тому перед вимірюванням потрібно визначити так званий теплової еквівалент калориметра - кількість теплоти, що нагріває порожній калорім'тр на один градус. Іноді цю поправку вводять додаванням до маси води тг додаткової маси т, теплоємність якої дорівнює теплоємності судини і інших частин калориметра. Величина М називається водяним еквівалентом калориметр.

Знайти теплоємність системи, що складається з перекритої поршнем циліндра з одноатомних газом (тиск ро, температура Раз обсяг РО) - Поршень утримується пружиною. Якщо газ відкачати, то поршень стикнеться з правого стінкою циліндра, а пружина буде не деформована. Теплоємності судини, поршня і пружини знехтувати.

Завдання 10.7. Дуже невеликий теплоізольований посудину розділений на дві рівні частини теплопроніцаемой перегородкою. У кожній частині знаходиться вуглекислий газ в кількості 10 - 8 моль. Нехтуючи теплоємністю судини, визначити, у скільки разів зростає ймовірність стану системи при вирівнюванні температур.

Теплотою згоряння називають кількість тепла, яке виділяється при повному згорянні 1 кг твердого (рідкого) або 1 нм. На практиці теплоту згоряння палива визначають методом калоріметрірованія. У закритій посудині спалюють певна кількість палива. Теплота згорілого палива через стінки посудини передається воді. Знаючи це кількість води, навколишнього посудину, теплоємність судини і різниця температур води до і після досвіду, визначають теплоту згоряння палива.

Схема експансіоністів ожіжітеля Крофта.

Експансійної метод найбільш ефективний стосовно зрідження Чи не; метод дає гірші результати при зрідження водню і не придатний для зрідження повітря. З порівняно з теплоємністю, що в ній газу. Відомо, що теплоємність твердих тіл інтенсивно зменшується з пониженням абсолютної температури і в дбласті рідкого гелію стає мізерно малою. При 10 К теплоємність цього судини становить всього 0 5% від теплоємності гелію. При зрідження водню (Тн ss 50 До) теплоємність судини становить 28% від теплоємності газу і цей метод стає менш ефективним. При більш високих температурах весь одержуваний холод поглинається посудиною.

Схема експансіоністів ожіжітеля Крофта. Експансійної метод найбільш ефективний стосовно зрідження Чи не; метод дає гірші результати при зрідження водню і не придатний для зрідження повітря. З порівняно з теплоємністю, що в ній газу. Відомо, що теплоємність твердих тіл інтенсивно зменшується з пониженням абсолютної температури і в дбласті рідкого гелію стає мізерно малою. При 10 К теплоємність цього судини становить всього 0 5% від теплоємності гелію. При зрідження водню (Т х 50 До) теплоємність судини становить 28% від теплоємності газу і цей метод стає менш ефективним. При більш високих температурах весь одержуваний холод поглинається посудиною.