А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплоємність - перегріта пара

Теплоємність перегрітої пари з підвищенням тиску значно зростає. З підвищенням температури теплоємність перегрітої пари спочатку падає (незначно при малих тисках і досить сильно при високому тиску), а потім починає повільно зростати.

Теплоємність перегрітої пари як реального газу залежить не тільки від температури, але і від тиску. При одній і тій же температурі понад високому тиску відповідає більш висока теплоємність перегрітої пари. Залежність теплоємності перегрітої пари від температури не однозначна. На початку перегріву теплоємність зменшується, досягаючи деякого мінімуму, При подальшому підвищенні температури теплоємність збільшується як у ідеального газу.

Теплоємність перегрітої пари сильно залежить від його температури і тиску і тому при визначенні величини s за цією формулою теплоємність варто було б брати за спеціальними таблицями або графіками. Однак практично значення s визначають або за таблицями пара, або по діаграмі s - i. Це саме можна сказати і до способів визначення ентальпії.

Теплоємність перегрітої пари приблизно вдвічі перевищує теплоємність повітря.

Теплоємність перегрітої пари залежить не тільки від температури, але і від тиску, як це має місце у реальних газів.

Теплоємність перегрітої пари срт залежить від тиску і температури. Аналітична залежність срт f (p, t) дається складними емпіричними рівняннями, які незручні для практичних розрахунків і тому значення срт раніше наводилися в таблицях перегрітих парів; в даний час всі розрахунки виконуються через ентальпії і значення срт в таблицях не наводяться.

Теплоємність перегрітої пари ср на відміну від ідеального газу залежить не тільки від температури, але і від тиску. Крім того, Ср не є лінійною функцією від температури (див. Фіг. Теплоємність перегрітої пари срт залежить як від температури, так і від його тиску.

Діаграма теплосодержания вологого повітря. Ср - теплоємність перегрітої пари, що дорівнює приблизно 048 ккал /кг С.

Для визначення теплоємності перегрітої пари в різний час, в різних країнах, різними авторами було проведено багато експериментів. На їх основі складені таблиці і графіки теплоємності пара, які і використовуються на практиці. Середні значення теплоємності для даного постійного тиску обчислюють в інтервалі температур від температури насичення до даної. У додатку 2 дані табличні дані середньої теплоємності перегрітого водяної пари.

Для визначення теплоємності перегрітої пари в різний час, в різних країнах, різними авторами було проведено багато експериментів. На їх основі складені таблиці і графіки теплоємності пара, які і використовуються на практиці. Середні значення теплоємності для даного постійного тиску обчислюються в інтервалі температур від температури насичення до даної.

Ізобарна і ізохорно теплоємності перегрітої пари - позитивні і, отже, ізобари і ізохори в області перегрітої пари в першому наближенні є логарифмічні лінії, що піднімаються вгору зі збільшенням ентропії. Так як ср cv, то ізохорами йдуть крутіше изобар.

На відміну від ідеального газу теплоємність перегрітої пари при р const залежить не тільки від температури, але і від тиску. Аналітичні залежності срт f (p, t) складні, і користуватися ними в повсякденних розрахунках не представляється можливим. У таблицях водяної пари, що випускалися в останні роки, значення срт не наводяться. Користуючись цими значеннями і табличними значеннями i, можна за формулою (3 - 10) обчислити значення срт в разі, якщо в них виникає потреба.

На відміну від ідеального газу теплоємність перегрітої пари при р const залежить не тільки від температури, але і від тиску. Аналітичні залежності crmf (p t) складні, і користуватися ними в повсякденних розрахунках не представляється можливим. У таблицях водяної пари, що випускалися в останні роки, значення з т не наводяться.

Досвідченими дослідженнями встановлено, що теплоємність ср перегрітих парів залежить від температури і тиску. Велика частина цих досліджень, природно, відноситься до перегрітого водяної пари, як має особливо важливе значення в теплотехніці. Починаючи з 1906 р, були поставлені численні досліди, поступово розширювали область тисків і температур. З цих дослідів різних дослідників виділяють, ся досліди, проведені в період 1947 - 1950 рр. у Всесоюзному теплотехнічному інституті ім.

На рис. 18 приведена залежність теплоємності перегрітої пари від тиску і температури.

У § 14 показується, що теплоємність ср перегрітої пари залежить від тиску і температури, і наводиться таблиця середніх значень ср для тисків від 1 до 20 ат і температур від 180 до 550 С. Після цього даються формули внутрішньої енергії і ентропії перегрітої пари. У § 17 йдеться про діаграмі 7 - s водяної пари. Тут не наводиться повна діаграма Т - s водяної пари, а лише розповідається, як вона будується, і дається її схема з нанесеними на ній двома прикордонними кривими, що не продовжені навіть до критичної точки. У підручнику Брандта діаграма i - s, і то лише в схематичному вигляді, дається в гл.

Питомі обсяги рідкої вуглекислоти при різних температурах і даьленіпх А, Б - прикордонна крива рідини. При температурі близько 20 і тиску 1 ата теплоємність перегрітої пари становить ср 0202 ккал /кг С.

Як видно, в області, близької до критичної точки, теплоємність перегрітої пари досить велика. Це виявляється і на діаграмі ti водяної пари (фіг. При середніх тисках 30 - 40 ата і температурах 380 - 450 С теплоємність перегрітої пари знаходиться в межах приблизно 0 6 - 0 7 ккал /кг-град. Крім низьких температур насичення води, зменшення коефіцієнта заповнюваності обумовлюється також високу теплоємність рідкої води (завдяки чому нижня прикордонна крива протікає полого) і малою теплоємністю перегрітої пари, що обумовлює крутий хід изобар в області перегрітої пари.

теплоємність перегрітої пари з підвищенням тиску значно зростає. з підвищенням температури теплоємність перегрітої пари спочатку падає (незначно при малих тисках і досить сильно при високому тиску), а потім починає повільно зростати.

Процес охолодження рідкого агента на рис. 46 а зображений прямий 6 - 6 зліва і для зіставлення з графіком температури пара зміщений в праву частину малюнка. При охолодженні за рахунок тепла перегріву парів до, рідкий агент не досягає нижчої температури /0 з огляду на те, що теплоємність рідини Cf більше теплоємності перегрітої пари срт. Подальше переохолодження рідини (пунктирна лінія) принципово нічого не змінює.

Теплоємність перегрітої пари як реального газу залежить не тільки від температури, але і від тиску. При одній і тій же температурі понад високому тиску відповідає більш висока теплоємність перегрітої пари. Залежність теплоємності перегрітої пари від температури не однозначна. На початку перегріву теплоємність зменшується, досягаючи деякого мінімуму, При подальшому підвищенні температури теплоємність збільшується як у ідеального газу.

Після встановлення поняття про критичну температурі розглядається діаграма Ендрюса, дається рівняння Ван-дер - Ваальса і відзначаються загальні умови, що визначають критичну точку. Далі йдеться про зрівняння стану перегрітої пари Цейнера і про те, що теплоємність цього пара ср 050836 ккал /кг град. Як бачимо, в підручнику Радциг теплоємність ср перегрітої пари приймається (по Цейнера) постійної. Розрахунок процесів зміни стану перегрітих парів проводиться аналітичним методом.

Таким шляхом складені невеликі додаються таблички в системі координат inS (фіг. Потрібно ще раз зауважити, що складання величин ентальпії і ентропії за кривими обсягів служить гл. Точне ж обчислення г і S, напр, для складання нових таблиць, має зрозуміло бути вироблено за даними про теплоємності перегрітої пари або по досвідченим даним про різниці ентапьпій, як про це було сказано. Складання ур-ия для перегрітої водяної пари поки передчасно; ще немає достатніх досвідчених даних навіть для прихованого тепла пароутворення при високому тиску (Якоб до 310) і хоча є окремі дані про ентальпій перегрітої пари (Гавлічек до 225 aim), але визначення прихованого тепла пароутворення необхідно для порівняння та контролю різних досвідчених величин. Якби ми згідно Бітті і Бріджменом поклали Т f 27313 то потрібно було б замість 47 покласти 4699 , - результати вийшли б ті ж самі. Дані тут криві обсягів і представляють по суті графічно характеристичне (приблизне) рівняння разом з табличками г, S і Т, S. Крива насичення по нормам МК 30 задовольняється цими графіками як з боку обсягів, так і з боку ентальпій.

Однак слід мати на увазі, що структура переохолодженого пара в принципі відрізняється від структури перегрітого. В процесі переохолодження в парі безперервно утворюються згустки молекул, які потім в певних умовах переростають в ядра конденсації. Тільки після цього починається процес конденсації. Наявність в парі більших згустків молекул не може не відбитися на властивостях пара. Тому при великій величині переохолодження його теплоємність в принципі повинна відрізнятися від теплоємності перегрітої пари.