А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теплова світлова енергія

Теплова і світлова енергія в зварювальної дузі виділяється нерівномірно. На аноді виділяється близько 43% тепла за рахунок бомбардування його електронами, що мають більш високу кінетичну енергію, ніж іони, що бомбардують катод; на катоді виділяється близько 36% загальної кількості тепла зварювальної дуги. Решта тепло (- 21%) утворюється в стовпі дуги.

Виділення теплової і світлової енергії в зварювальної дузі відбувається нерівномірно. Кількість тепла, що виділяється на аноді, становить близько 43% за рахунок бомбардування його електронами, що мають велику кінетичну енергію, ніж іони, що бомбардують катод; на катоді виділяється близько 36% загальної кількості тепла зварювальної дуги. Інша кількість тепла (21%) виділяється в стовпі дуги.

Виділення теплової і світлової енергії в зварювальної дузі відбувається нерівномірно: на аноді виділяється со43% утворюється тепла, на катоді со36%, решта тепла виділяється в стовпі дуги.

Виділення теплової і світлової енергії в зварювальної дузі відбувається нерівномірно. Кількість тепла, що виділяється на аноді, становить близько 43% за рахунок бомбардування його електронами, що мають велику кінетичну енергію, ніж іони, що бомбардують катод; на катоді виділяється близько 36% загальної кількості тепла зварювальної дуги. Інша кількість тепла (21%) виділяється в стовпі дуги.

При порівнянні теплової і світлової енергії необхідно враховувати такі положення, які надають цьому порівняно відому умовність.

Деструкція полімерів під впливом теплової і світлової енергії, іонізуючого випромінювання та МЕХАНОХІМІЧНО впливів протікає по ланцюговому механізму з проміжним утворенням вільних радикалів.

При цьому використовується виділяється в результаті реакції теплова та світлова енергія.

Різні конструкції пропускають через одиницю світловий площі різну кількість теплової та світлової енергії. Наприклад, при заповненні світлового прорізу зенітного ліхтаря одношаровим елементом з органічного скла через нього проходить в 145 рази більше світлової енергії, ніж через світловий отвір, заповнений склопластиком. Менше надходження світла в другому випадку веде до збільшення площі світлового прорізу, що одночасно тягне за собою більшу теп-лопоступленіе від сонячної радіації.

Енергетичними ресурсами називаються запаси природних багатств, які є джерелом механічної, теплової та світлової енергії. Ці ресурси поділяються на горючі і негорючі. До пальним відноситься все те, що може бути сжігаемость під котлами, в печах і в двигунах внутрішнього згоряння і що носить загальну назву палива; до негорючих відноситься Силаг води і вітру.

Енергія відома нам в різних формах; ми знаємо електричну, механічну, хімічну, теплову та світлову енергію. Ми знаємо також, що енергія може переходити з однієї форми в іншу. Так, в електродвигуні електрична енергія перетворюється в механічну, в акумуляторі відбувається перетворення хімічної енергії в електричну, а в паровій турбіні в механічну енергію перетворюється тепло. Різні форми енергії пов'язані один з одним певними кількісними співвідношеннями: наприклад, 1 кал теплової енергії теоретично відповідає 4Д85 - 107 ерг механічної енергії.

Електрична дуга являє собою тривалий і потужний електричний розряд, в процесі якого виділяється значна кількість теплової та світлової енергії. Зазвичай електрична дуга горить в газовому просторі між двома електропровідними тілами (електродами), що знаходяться на порівняно невеликій відстані один від одного.

Зовнішній вигляд сучасного фотоелемента. Виділення електронів металами під дією електричного струму (катодні промені), а також явище перетворення теплової і світлової енергії в електричну (в термоелементах і фотоелементах) свідчить про тому, що негативно заряджена частинка - електрон є складовою частиною атомів будь-якого хімічного елемента. Так як атом в цілому - електронейтрален, то, отже, в його склад повинні входити і позитивно заряджені частинки. Це вказує на те, що атом має складну будову.

Електричною дугою називають тривалий і потужні і електричний розряд в газовому середовищі між електродами, виділяє болиноое кількість теплової та світлової енергії.

Схеми дугового - зварювання.

При стійкому тривалому протіканні струму через іонізований газовий проміжок між двома електродами, приєднаними до відповідного джерела живлення, виділяється теплова та світлова енергія. Температура, що розвивається в дузі, може бути дуже високою, значно перевищує температуру плавлення різних конструкційних металів. Дугового розряд для зварювання металів плавленням застосовується при різних формах його використання.

електроенергія служить людині вже багато десятиліть і з плином часу потреба в ній безперервно зростає, що пояснюється її перевагами перед іншими видами енергії: легко перетворюється в механічну, теплову і світлову енергію; порівняно просто передається на значні відстані, швидкість поширення електроенергії наближається до швидкості світла, нарешті, виробництво і споживання електроенергії збігається за часом.

Як джерела енергії застосовуються переважно електричні генератори, в яких механічна енергія перетворюється в електричну, первинні (гальванічні) елементи і акумулятори, в яких хімічна енергія перетворюється в електричну, термоелементи і фотоелементи, які перетворюють відповідно теплову та світлову енергію в електричну.

Електрична енергія (електроенергія) в порівнянні з іншими видами знер /ії має значні переваги. Вона легко перетворюється в механічну, теплову і світлову енергію. Поширення електроенергії наближається до швидкості світла, тому вона порівняно просто передається на великі відстані.

Для початку горіння необхідно нагріти частина горючої речовини, а потім виділяється в процесі горіння тепло буде підтримувати температуру, необхідну для продовження горіння. Реакції горіння супроводжуються, як було сказано, виділенням теплової і світлової енергії. Піротехніка використовує реакції горіння спеціальних складів для отримання теплових і світлових ефектів.

Схема різання плазмовим струменем і проникаючою плазмовою дугою. Молекули двоатомних газів (азоту, водню) попередньо диссоциируют на окремі атоми. Одночасно з іонізацією і дисоціацією в плазмі відбуваються зворотні процеси, при яких звільняється теплова та світлова енергія.

Євген Оскарович Патон (1870 - 1953. Електродугова зварювання металів здійснюється шляхом розігріву і плавлення металу вироби і електрода великою кількістю тепла, що виділяється при горінні електричної дуги. Електричної дугою називають тривалий і потужний електричний розряд в газовому середовищі між електродами, виділяє велику кількість теплової та світловий енергії.

Джерелами електричної енергії служать пристрої, в яких відбувається перетворення різних видів енергії в електромагнітну, або, як кажуть скорочено, в електричну. як джерела енергії застосовуються переважно електричні генератори, в яких механічна енергія перетворюється в електричну, первинні (гальванічні) елементи і акумулятори, в яких хімічна енергія перетворюється в електричну, термоелементи і фотоелементи, які перетворюють відповідно теплову та світлову енергію в електричну, нарешті магнітогідродинамічний генератор, в якому теплова енергія перетворюється в енергію руху плазми, а потім в електричну.

Схема електричної зварювальної. Негативно заряджені іони бомбардують анод, а позитивно заряджені - катод. Бомбардування іонів при достатньому напруженні на дузі перетворює кінетичну енергію цих частинок в теплову і світлову. Виділення теплової і світлової енергії в зварювальної дузі відбувається нерівномірно. На аноді виділяється близько 43% утворюється тепла, на катоді - близько 36% і 21% - в стовпі дуги.

При горінні відбувається атомарному-молекулярне взаємодія реагуючих речовин. Таким чином, горіння є процесом, при якому відбувається руйнування електронних оболонок початкових речовин палива і утворення молекул продуктів згоряння. В результаті зазначених фізико-хімічних реакцій відбувається перетворення хімічної енергії палива в теплову і світлову енергію.

Схема ковалентного зв'язку. З підвищенням температури електропровідність напівпровідника значно зменшується, в той час як у металів вона збільшується. Крім того, електропровідність напівпровідників змінюється при впливах електричного поля, світлового потоку і інших зовнішніх факторів і істотно залежить від кількості і природи введених в напівпровідник домішок. Останнє дає можливість застосовувати напівпровідники для посилення і випрямлення електричного струму, а також перетворення теплової і світлової енергії в електричну.

Тепер не тільки безпосередні потреби вже існуючого виробництва, але і сама внутрішня логіка розвитку науки часто призводять до таких відкриттів нових властивостей і закономірностей матерії, використання яких зумовлює виникнення невідомих раніше галузей. Наука в наш час органічно зливається з виробництвом. Вона все більше стає безпосередньою продуктивною силою, а виробництво - технологічним додатком сучасної науки. Це означає наступне: якщо аж до XX ст. Автоматизація виробництва, вибір найбільш оптимальних варіантів технологічних процесів за допомогою лічильно-обчислювальних пристроїв, використання атомної енергії, пряме перетворення хімічної, теплової та світлової енергії в електричну, ефективна організація, планування, облік і контроль виробництва зараз можливі лише при безпосередній участі науки у виробництві.