А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Адміністративно-побутовий корпус

Адміністративно-побутовий корпус обладнаний водяним опаленням, гарячим водопостачанням, водопроводом, каналізацією, вентиляцією і електропостачанням. У ньому передбачена місцева і оперативна телефонний зв'язок, радіофікація, охоронна і пожежна сигналізація.

Адміністративно-побутовий корпус площею 85 тис. М2 розміщений окремо від цеху і пов'язаний з ним двома підземними галереями. Цех оснащений 12 мостовими кранами вантажопідйомністю 1 0 - 20 0 т і14 монорельсами.

Окремо стоїть чотириповерховий адміністративно-побутовий корпус пов'язаний з головним будинком теплим переходом. Перший поверх корлуса використаний для контрольно-пропускного пункту і проїздів на територію підприємства.

Зведений багатоповерховий адміністративно-побутовий корпус, в якому розташовані конторські службово-побутові приміщення, операційні зали. Всі виробничі приміщення оформлені відповідно до сучасних вимог технічної естетики.

План виробничої бази монтажного управління з річним обсягом електромонтажних робіт до 10 млн. Руб. В адміністративно-побутовому корпусі розташовані апарат управління, ділянки пу-сконаладочного управління і УПТК, диспетчерський пункт, ділянку підготовки виробництва і служби побуту та проведення культурно-масових заходів.

В адміністративно-побутовому корпусі передбачена установка автоматичної телефонної станції і обчислювальний центр.

На базі побудували адміністративно-побутовий корпус, який об'єднує диспетчерську, технологічний кабінет, майстерні цехів, їдальню, сушарки, роздягальні кімнати для обігріву. База переведена на диспетчерське управління і обладнана двостороннього гучномовного радіозв'язком.

Типовим проектом матеріального складу адміністративно-побутовий корпус передбачений у вигляді двоповерхового окремого будинку. У ньому розміщуються службові кімнати, приміщення санітарно-побутового призначення, буфет, технічний кабінет. Тут же знаходяться приміщення охорони і диспетчерської з телефонним комутатором і радіотрансляційних центром.

Крім того, в адміністративно-побутовому корпусі передбачають їдальню-Доготовочних, медпункт в залежності від кількості працюючих на заводі.

Конструктивні схеми адміністративно-побутових будівель. Остаточне рішення про розміщення і схемою планування адміністративно-побутових корпусів приймається тільки після всебічного техніко-економічного аналізу та порівняння намічених варіантів.

Схематичний генеральний план спеціалізовано бази чорних металів н метизів. На базі передбачені: відкритий і закритий склади, адміністративно-побутовий корпус з ремонтно-меха-піческон майстерні і депо.

Для виконання перерахованих вище робіт НДІ як правило, повинні мати виробничий і адміністративно-побутовий корпус, пост зовнішньої мийки машин, майданчик для стоянки машин в очікуванні ТО і Р, контрольно-технічний пункт, майданчик для перевірки ходових якостей автомобілів, склади запасних частин та агрегатів, склад, паливно-мастильних матеріалів і АЗС.

Закриті столові розташовують в спеціальних будівлях, а також в складі приміщень адміністративно-побутового корпусу або в самому виробничому приміщенні.

До складу його входять три основні будівлі: головний і допоміжний виробничі корпуси та адміністративно-побутовий корпус, з'єднана з головним виробничим корпусом теплим переходом. Головний корпус має три прольоти по 24 м при кроці колон 12 м, допоміжний корпус - два прольоти того ж розміру.

Підприємство розміщується в трьох будівлях різної етажнбсті: двоповерховий виробничий корпус; шестиповерховий корпус стоянки; чотириповерховий адміністративно-побутовий корпус, що з'єднується по поверхах з корпусом стоянки.

Якщо в робочому приміщенні обсяг на працюючого становить менше 40 м3 або якщо робота протікає в несприятливих метеорологічних умовах, то покладається відводити в виробничому або адміністративно-побутовому корпусі приміщення для регламентованого відпочинку.

До складу бази входять три будівлі: головний корпус, в якому розташовані зони ТО і ТР, допоміжний корпус з проездт ними постами мийки та діагностики і триповерховий адміністративно-побутовий корпус, з'єднана з головним корпусом.

Схема генерального плану типовий КЕС 2400 Мвт (варіант з1 розміщенням відкритого розподільного пристрою між водосховищем і машинним залом. УПАК); //- Корпус обробки скидних вод; 12 - сховище твердих відходів; 13-напірний басейн; 14 - об'єднаний допоміжний корпус; 15 - будівля складу хімреагентів для хімво-доочистки; 16 - резервна котельня; 17 - адміністративно-побутовий корпус; 18 - градирні; 19 - склад реагентів; 20 - дизель-генераторна; 21 - азотно-киснева станція; 22 - компресорна станція; 23 - склад свіжого палива; 24 - сховище рідких відходів.

Схема генерального плану типовий КЕС 2400 Мвт (варіант з розміщенням відкритого розподільного пристрою між водосховищем і машинним залом. УПАК); //- Корпус обробки скидних вод; 12 - сховище твердих відходів; 13 - напірний басейн; /4 - - об'єднаний допоміжний корпус; 15 - будівля складу хімреагентів для хімво-доочистки; 16 - резервна котельня; 17 - адміністративно-побутовий корпус; 18 - градирні; 19 - склад реагентів; 20 - дизель-генераторна; 21 - азотно-киснева станція; 22 - - компресорна станція; 23 - склад свіжого палива; 24 - сховище рідких відходів.

Зовнішній вигляд діючого підприємства середньої потужності. | Схема генплану діючого підприємства. | Схема генплану комплексного виробництва формових ГТВ на новому майданчику. ГТВ № 1; 2 - виробництво формових ГТВ № 2; 3 - компресорна; 4 5 - склади сировини і готової продукції; 6 - 8 - об'єкти водного господарства; 9 - контейнерний майданчик; 10 - об'єкти складу мазуту і ЛЗР; 11 - пральня; 12 - ДПП; 13 - котельня; 14 - база центрального ремонтного виробництва; 15 - пожежне депо; 16 - адміністративно-побутовий корпус; 17 - інженерно-побутовий корпус.

Головний корпус складається з п'яти прольотів, в яких розміщено все виробництво. Адміністративно-побутовий корпус розташований з торця головного корпусу. З протилежного торця головного корпусу розміщується склад готової продукції, який складається з двох частин: відкритої кранової естакади і закритого складу арматури. Бетонозмішувальне відділення розміщене в багатоповерхової прибудові до головного корпусу.

Передзаводська зона повинна бути розташована з боку основних магістралей, забезпечуючи найкоротший зв'язок з селитебной територією. У цій зоні повинні розміщуватися адміністративно-побутовий корпус, стоянки службового та особистого автотранспорту і велосипедів.

Найбільшого поширення в виробничих будівлях мають відкриті види освітлювальних електропроводок. приховані проводки застосовуються головним Образом в адміністративно-побутових корпусах і окремих аналогічних приміщеннях. Приховані електропроводки поділяються на змінювані і незмінні. До першого виду належать проводки в сталевих і вініпластові трубах, в яких прокладаються незахищені ізольовані проводи. Якщо з часом ізоляція проводів погіршується, вони можуть бути вилучені з труб і замінені новими.

Крім виробничих корпусів було отримано дозвіл на спорудження нового адміністративно-побутового корпусу вздовж шосе Ентузіастів, в якому планувалося розташувати медсанчастину заводу, конференц-зал, їдальню та інші господарські підрозділи.

Бажано, щоб напрямок введення залізничних колій було перпендикулярно напрямку головних магістралей промвузла або міської вулиці. На магістраль або вулицю виходить зона основного виробництва з адміністративно-побутовим корпусом, головним виробничим будівлею і прохідний, а решта зони розміщуються з тилової його боку. При розташуванні залізничних шляхів паралельно головній магістралі або міській вулиці зона передзабійного утримання худоби неминуче виявиться розташованої уздовж них, що неприпустимо з містобудівної точки зору.

Контрольно-пропускний пункт, як правило, повинен знаходитися при головному в'їзді п ч склад. Згідно з типовим проектом матеріального складу контрольно-пропускний пункт у своєму розпорядженні в торці першого поверху адміністративно-побутового корпусу. Працівники контрольно-пропускного пункту і сторожових постів здійснюють контроль за вивезенням і виносом матеріальних цінностей зі складу та за станом пожежної безпеки на складі.

На рис. 144 представлений проект бази централізованого обслуговування на 1500 вантажних автомобілів, експлуатованих підприємствами, кооперованими з базою. До складу бази входять три будівлі: головний виробничий корпус, в якому розташовані зона профілактики і зона ремонту з виробничими ділянками і складами; виробничо-допоміжний корпус, в якому розташовані зона мийки і зона діагностики; адміністративно-побутовий корпус, з'єднана з головним корпусом теплим переходом. Частина першого поверху адміністративно-побутового корпусу зайнята пунктом приймання та видачі автомобілів. Зона профілактики має чотири уніфіковані взаємозамінні потокові лінії для виконання ТО-1 і ТО-2. Кожна лінія має в'їзний та виїзний тамбури і по чотири спеціалізовані поста. Зона ремонту має 25 косокутність розташованих постів поточного ремонту, в тому числі16 тупикових постів для одиночних автомобілів і автомобілів-тягачів і 9 проїзних постів для автопоїздів.

На рис. 144 представлений проект бази централізованого обслуговування на 1500 вантажних автомобілів, експлуатованих підприємствами, кооперованими з базою. До складу бази входять три будівлі: головний виробничий корпус, в якому розташовані зона профілактики і зона ремонту з виробничими ділянками і складами; виробничо-допоміжний корпус, в якому розташовані зона мийки і зона діагностики; адміністративно-побутовий корпус, з'єднана з головним корпусом теплим переходом. Частина першого поверху адміністративно-побутового корпусу зайнята пунктом приймання та видачі автомобілів. Зона профілактики має чотири уніфіковані взаємозамінні потокові лінії для виконання ТО-1 і ТО-2. Кожна лінія має в'їзний та виїзний тамбури і по чотири спеціалізовані поста. Зона ремонту має 25 косокутність розташованих постів поточного ремонту, в тому числі16 тупикових постів для одиночних автомобілів і автомобілів-тягачів і 9 проїзних постів для автопоїздів.

Автоскладальний завод, спроектований з уніфікованих типових секцій. На рис. 14 схематично зображено автоскладальний завод, спроектований на основі секційного методу. Уздовж будівлі розміщується крита естакада. На передньому плані знаходиться адміністративно-побутовий корпус, пов'язаний з виробничим підземним переходом.

Установка ЕЛОУ-АВТ-4 складається з 18 блоків. Це три електродегідра-тора, атмосферна і вакуумна колони, печі етажерки, операційна, компресорна, насосна та інші об'єкти. Сюди ж входять об'єкти загальногосподарського призначення: смолоскипна господарство, адміністративно-побутовий корпус, блок оборотного водопостачання, мехмастерская. Введення комплексу в експлуатацію за планом намічений в II кварталі1998 року.

Розміщення складських і допоміжних будівель на території складу залежить від розташування залізничних шляхів і головного автомобільного в'їзду. Складські приміщення, в яких зберігають матеріали, які прибувають або відправляються в вагонах, розташовують уздовж залізничних колій, а приміщення зі значним вантажообігом, виконуваних автотранспортом, ближче до головного автомобільного в'їзду. Будинки для зберігання матеріалів, небезпечних в пожежному відношенні або пилять і забруднюючих територію, мають у своєму розпорядженні в віддаленій частині території складу. Адміністративно-побутовий корпус і контрольно-пропускний пункт розміщують у головного в'їзду на територію.