А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теорія - регульований капіталізм

Теорії регульованого капіталізму виходять з регулювання економічного циклу. Циклічність розвитку, на думку буржуазних економістів, пов'язана з нерівномірністю інвестиційного процесу. Тому ключовою тезою теорій регульованого капіталізму виявляється теза про необхідність регулювання загальних розмірів капіталовкладень.

Формування теорій регульованого капіталізму відноситься до початку XX в.

Подальший розвиток теорії регульованого капіталізму ми бачимо в роботах А.

Найбільш видатні представники теорій регульованого капіталізму - англійські економісти Дж. Особливе місце в сучасній буржуазної теорії займають теорії регульованого капіталізму. Вони розкривають можливість подолання протиріч капіталізму на основі державного регулювання економіки.

Поряд з розробкою практичних методів управління економікою теорії регульованого капіталізму переслідують і ідеологічні цілі, намагаючись замаскувати антинародну сутність державно-монополістичного капіталізму.

Провідна роль в сучасній буржуазної політичної економії належить теоріям регульованого капіталізму, які містять ідеологічне обгрунтування державно-монополістичного капіталізму і включають в себе розробку методів державного регулювання економіки.

Провідна роль в сучасній буржуазної політичної економії належить теоріям регульованого капіталізму, які містять ідеологічне обгрунтування державно-монополістичного капіталізму і включають в себе розробку методів державного регулювання економіки.

Практика державного регулювання, в основі якої лежить теорія повної зайнятості, або теорія регульованого капіталізму, розроблена Дж. Якщо взяти за основу погляди буржуазних економістів на предмет і метод дослідження, їхнє ставлення до економічної політики буржуазного держави, їх оцінку перспектив розвитку капіталізму, то можна виділити три основні напрямки: теорії регульованого капіталізму, теорії свободи підприємництва (неокласичний, неоліберальний напрям) і соціологічне ( інституційно-соціальний) напрямок.

Теорії регульованого капіталізму виходять з регулювання економічного циклу. Циклічність розвитку, на думку буржуазних економістів, пов'язана з нерівномірністю інвестиційного процесу. Тому ключовою тезою теорій регульованого капіталізму виявляється теза про необхідність регулювання загальних розмірів капіталовкладень.

У 70 - х роках сформувався новий напрямок, який одержав в нашій літературі найменування інституційно-соціальний. До цього напряму належать теорії індустріального суспільства і всі інші теорії трансформації капіталізму. Провідна роль належить теоріям регульованого капіталізму, які виявилися найбільш зручними для обґрунтування ідеології і практики державно-монополістичного капіталізму.