А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теорія - розрахунок - балка

Теорія розрахунку балок на пружній основі з застосуванням гіпотези Фусса - Вінклера детально розроблена академіком А. Н. Криловим, який застосував метод початкових параметрів. Перевага цього методу полягає в тому, що для будь-якого виду навантаження і будь-якого способу закріплення кінців балки рівняння зігнутої осі балки на пружній основі містить тільки чотири початкові параметра, якими є прогин у, кут повороту 60) вигинає момент Л40 і поперечна сила Qo в якому- або поперечному перерізі 5алкі, прийнятому за початок координат.

Теорія розрахунку балок на пружній основі, що задовольняють гіпотезі пропорційності Фусса - Вінклера, розроблена досить докладно, тому нижче будуть наведені лише основні положення цієї теорії і деякі випадки визначення зусиль і деформацій у балках на пружній основі при завантаженні, найбільш часто зустрічаються при розрахунку залізобетонних резервуарів.

Теорія розрахунку балок на пружній основі з застосуванням гіпотези Вінклера дуже докладно була розроблена акад.

Надалі розвиток теорії розрахунку балок на пружній основі пішло двома шляхами: продовжували удосконалюватися розрахунки за гіпотезою пропорційності, в той же час почали розвиватися нові методи розв'язання задачі із застосуванням теорії пружності. Навіть в даний час, коли є розроблені методи рішень в умовах плоскої і просторової задач теорії пружності, розрахунки по гіпотезі пропорційності також не втратили свого значення.

Як уже зазначалося, теорія розрахунку балок, що лежать на пружній основі, знаходить все більше застосування в машинобудуванні.

У статті показано, що теорія розрахунку балок і плит на пружній основі знаходить все більше застосування при розрахунку машинобудівних конструкцій.

Для визначення у М.П. Гулізаде використовує теорію розрахунку балок на пружній основі.

Антон евич П. В. Деякі питання теорії пружної основи та теорії розрахунку балок і штампів, що спираються на пружне підставу.

Заморожена картина смуг відтворена на рис. 246. На тарувального о-бразцамі у вигляді диска диамет -) ом 30 мм, вирізаного з того з листа матеріалу, що і балка, 5ила визначена температура заморожування Тзам95 З й оптико - 1еокая постоя1Н ная матеріалу по напряженіям1 ао331 Н /см. Відповідно до теорією розрахунку балок[63]порядок смуг в середовищ-яем перетині АА повинен змінюватися по висоті балки лінійно.

Величини зусиль і деформацій визначаються з умови спільної роботи фундаменту і його заснування. При цьому може бути використана теорія розрахунку балок і плит на пружній основі. Залізобетонні фундаменти розраховуються за загальними для залізобетонних конструкцій правилами на дію нормальної сили і згинальних моментів в двох напрямках.

Мета пропонованого огляду - ознайомити читача з сучасним станом проблеми розрахунку дотичних деталей, одна з яких приймається як плита або балка, а інша як підставу. Необхідність такого огляду обумовлюється ще й тим, що теорія розрахунку балок на пружній основі, що спочатку була призначена для вирішення будівельних проблем, знаходить все більше застосування в різних галузях машинобудування. Наприклад, розрахунок станин н напрямних верстатів в наш час вже немислимий без дослідження їх контактних деформацій.

Для гнучких фундаментних балок і плит, на які спираються групи стійок і колон (рис. 3.5), а також для суцільних плит під спорудами (рис. 3.6) облік лінійної епюри реактивних тисків ґрунту може привести до значних помилок у визначенні розмірів перетину і армуванні фундаментів . Для таких фундаментів вид епюр реактивних тисків ґрунту повинен бути уточнений на основі теорії розрахунку балок і плит на пружній основі.

У ряді випадків підстава справді видається пружним шаром, поміщають між деталлю і власне підставою. Рішення, отримані для шару кінцевої товщини, як в умовах плоскої, так і просторової задач давали переміщення кінцевої величини і значно близькі до практики величини згинальних моментів. Так з'явився новий напрям в теорії розрахунків балок і плит на пружній основі, в якому в якості розрахункової моделі береться пружний шар кінцевої потужності, що спочивають на нестисливого підставі.