А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теорія - лопатевий насос

Теорія лопатевих насосів базується на законах і положеннях гідромеханіки ідеальної і в'язкої практично нестисливої рідини. В основу її покладено дві основні властивості рідкого середовища: суцільність і безперервна зміна параметрів потоку в розглянутому обсязі.

Предметом теорії лопатевих насосів є рух рідини і її взаємодія з елементами насосів. Знання законів, що визначають ці явища, дозволяє створювати методи гідравлічних і розрахунків на міцність насосів і на цій основі забезпечувати розвиток даної галузі техніки.

План швидкостей на вході (а і виході (б робочого колеса 38. Основним завданням теорії лопатевих насосів є дослідження сил взаємодії і процесу обміну енергій між робочим колесом і потоком рідини. У книзі викладені основи теорії лопатевих насосів, основні інженерні методи гідродинамічних і механічних розрахунків проточної частини і найбільш відповідальних деталей. Розглянуто принцип дії і конструкції основних вузлів. Описано найбільш поширені типи конструкцій лопатевих насосів вітчизняного та зарубіжного виробництва. Наведено методи випробувань і експериментальних досліджень насосів.

Залежність утримуючої здатності від інтенсивності перемішування для змішувальних камер різної геометрії. визначення транспортує здатності мішалки виходячи з теорії лопатевих насосів.

Всі форми рівняння Ейлера є фундаментальними засадами теорії лопатевих насосів і мають величезне практичне значення, так як дозволяють встановити зв'язок між енергетичними показниками машини і умовами руху рідини через робоче колесо.

Залежність статичного напору від подачі для турбінної мішалки промислового розміру. | Залежність статичного напору. Розрахунок статичного напору транспортують турбінних мішалок на основі теорії лопатевих насосів дає добрий збіг з експериментом.

В першу чергу необхідно відзначити, що основні закони гідравліки широко застосовуються в теорії лопатевих насосів і гідравлічних турбін. Так, наприклад, рівняння Бернуллі для відносного руху рідини використовується при аналізі характеру руху потоків в області робочих коліс вка-анних гідравлічних машин. Воно служить також для дослідження явища кавітації в лопатевих насосах і гідравлічних турбінах, дозволяючи встановлювати висоту всмоктування або граничне число обертів робочих коліс.

Застосовуючи рівняння моменту імпульсу (моменту кількості руху) і рівняння балансу потужності (рівняння енергії), можна отримати основне рівняння теорії лопатевих насосів, що зв'язує величину напору з величинами швидкостей усередненого потоку рідини. Це рівняння, вперше отримане Леонардом Ейлером в 1751 році, є основою розрахунку не тільки лопатевих насосів, але і компресорів, вентиляторів, газових і гідравлічних турбін.

Величини iMex, 1 0 і. Основним завданням теорії лопатевих насосів є визначення величини напору насоса.

Практично у всіх роботах по теорії лопатевих насосів визначення цих параметрів пов'язане з використанням загального моменту взаємодії всього потоку рідини з колесом Мк, що для режимів недовантаження є неправильним.