А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Теорема - тип - теорема

Теорема типу теорем Ляпунова про стійкість багатовимірної системи.

Теореми типу теореми Марціікевіча дозволяють для операторів Т слабких типів (А0 i 0) і (A. Аг - Банаха пара) описувати пари просторів А Е, для яких брало ТАС.

Нашою основною метою є доведення теореми типу теореми еквівалентності. Для цього необхідно, по-перше, довести, що функціонал D (%) є опуклим на безлічі безперервних планів S, і, по-друге, вміти обчислювати похідні цього функціоналу за напрямками. Цим допоміжним цілям служать дві наведені нижче леми.

Про деякі нових Банаха алгебрах і теоремах типу теорем Ві-нера - Леві для рядів і інтегралів Фур'є //Мат.

Геометричний сенс невласного інтеграла від необмеженої функції, а також теореми типу теорем 1 і 2 (див. Вище) для таких інтегралів повністю аналогічні таким для невласних інтегралів з нескінченними межами.

Особливу роль з точки зору теорії зображень грають при цьому теореми типу теореми Жордана - Гельдера. Такі теореми вказують умови, при яких фактор-представлення, пов'язані з різними нормальними рядами з точністю до еквівалентності уявлень, визначаються однозначно. Всі ці теореми виводяться безпосередньо з відповідних теорем теорії Мультіоператорний груп.

Цікавим є питання про знаходження інших класів рівнянь, відмінних від згаданих вище, для яких справедливі теореми типу теореми Бернштейна.

Для будь-якого 8 () - модуля А легко визначити & () модуль А, і тоді можна буде сформулювати теорему типу теореми Мальгранжа навіть в більш загальній ситуації, розглянутої Мезером.

Виявляється, що у виразі для відображення Пуанкаре функціональні коцепі неминуче виникають і вони однозначно визначаються своїми поруч Тейлора; опис відображення Пуанкаре вимагає докладного вивчення таких функціональних коцепей. Для них доводяться теореми типу теореми єдиності для аналітичних функцій (в цьому, власне, і полягає доказ теореми кінцівки), але технічно вони надзвичайно громіздкі.

Формула фейєра міститься в (8224); останній результат випливає з деякою загальною асимптотической теореми типу теореми Хільба, що належить Райту ([1], стор.

Теореми цього типу справедливі також в многовидах комутативний (антикоммутативність) алгебр. Найцікавіші ці питання в разі алгебр Лі. В той же час для подалгебр вільного твори алгебр Лі теорема типу теореми Куроша вже не вірна, однак ці подалгебри проте можуть бути описані в термінах породжують елементів ідеалу, по до-рому додатково потрібно профакторізовать вільне твір перетинів і вільної подалгебри. Відомі також тривіальні ідеали в вільних мальцевського алгебрах з ге 5 породжують, а напр.