А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тенденція - економічне зростання

Тенденції економічного зростання проявляються наступним чином населення і робоча сила збільшуються більш помірними темпами, ніж капітальний запас, і таким чином створюються умови для збільшення капіталу. Реальна зарплата має тенденцію до підвищення. Частка зарплати в національному доході зростає.

Подібна сезонна залежність може ускладнювати виявлення тенденцій економічного зростання. Тому розроблені спеціальні методики, що дозволяють на основі статистики попередніх років виділити регулярно повторювані коливання показника і згладити його графік, щоб можна було оцінити саме тенденції стійкого зростання.

Для перехідної економіки характерно стан поєднання нестабільності (кризовий) з творчими тенденціями економічного зростання. Нестабільність зумовлена необхідністю демонтажу економічної системи, що робить кризовий стан економіки в якості її постійної складової поряд з її позитивним розвитком. В даному випадку має місце особливий трансформаційна криза, який захоплює всі сфери економіки від соціально-економічної до політичної і духовної і вимагає особливих стабілізаційних (антикризових) заходів для його подолання.

Загальний висновок полягає в тому, що в прийдешньому столітті зазначені вище тенденції економічного зростання в багатьох відносинах збережуться, але одночасно придбають і новий напрямок в зв'язку з тим, що якісно зміниться роль послуг, інформації та науково-технічного прогресу.

ТРЕНД - напрямок змін економічних показників, що визначається за допомогою обробки звітних статистичних даних і виявлення тенденцій економічного зростання або спаду. Під трендом розуміється також розрахункова крива зміни економічного показника, побудована шляхом математичної обробки статистичних даних, на основі динамічних рядів.

Сектор високих технологій не може забезпечувати позитивні зміни в масштабах всього економічного організму і служити гарантією стійкості тенденцій загального економічного зростання і, зокрема, підвищення продуктивності праці.

При аналізі економічних даних слід мати на увазі, що багато індикаторів економічної статистики, що публікуються в інформаційних системах, проходять попередню обробку, спрямовану на видалення сезонної залежності (seasonality), яка може спотворювати тенденції економічного зростання. Є багато причин, за якими різні види економічної активності залежать від пори року, а відповідні їм індикатори щороку повторюють схожу картину. Наприклад, будівельна активність сильно залежить від погоди, а значить і від сезону; перед новорічними святами щороку відбувається зростання обсягів роздрібної торгівлі; виробники автомобілів зазвичай саме влітку переходять на виробництво нових моделей, так що в цей час обсяг випуску регулярно може знижуватися; компанії зі збору податків, відповідно до законодавства, мають певні часові рамки, як і виплати доходів.

В умовах досконалої конкуренції відповідно до слассіческімі традиціями факторів виробництва ставиться частки вироблених ними продукту і доходів. Виходячи 13 цієї ідеальної посилки (на практиці все набагато складність - iee), для аналізу ряду тенденцій економічного зростання зручно використовувати апарат так званих виробничих функцій. Поняття виробничої функції - жновополагающее в макроекономіці неокласичного на-фавленія.

В умовах досконалої конкуренції відповідно до слассіческімі традиціями факторів виробництва ставиться частки вироблених ними продукту і доходів. Виходячи is цієї ідеальної посилки (на практиці все набагато складність - iee), для аналізу ряду тенденцій економічного зростання здобне використовувати апарат так званих виробничих функцій. Поняття виробничої функції - жновополагающее в макроекономіці неокласичного на-хравленія.

Леонтьєва містила 44 галузі, баланс США за 1947 рік охоплював приблизно 400 галузей. Сучасні баланси створюються за допомогою швидкодіючих комп'ютерів. Створення таких балансів дозволяє прогнозувати тенденції економічного зростання і створювати сценарії економічного розвитку.