А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температурний коефіцієнт - сушка

Температурний коефіцієнт сушіння визначається з температурних кривих або з аналітичних рішень диференціальних рівнянь тепло - і влагопереноса.

Залежність між величиною інтенсивності сушіння, віднесеної до одиниці мокрій поверхні і до різниці температур (tc -, і ставленням величини сухій поверхні до мокрій (за даними Т. К - Шервуда. Температурний коефіцієнт сушіння В є функцією вмісту вологи і визначається емпіричними формулами (див. Гл .

значення температурного коефіцієнта сушіння йт, як правило, має бути знайдено з дослідів з кожним матеріалом.

Критерій Ребиндера залежить від температурного коефіцієнта сушіння (основна характеристика кінетики сушіння), питомої теплоємності вологого тіла з і питомої теплоти випаровування вологи р Останні величини сиг залежать від форм зв'язку вологи з вологим тілом, теплота випаровування включає в себе не тільки теплоту випаровування рідини, але і теплоту змочування.

Критерій Ребиндера залежить від температурного коефіцієнта сушіння (основна характеристика кінетики сушіння), питомої теплоємності вологого тіла з і питомої теплоти випаровування вологи р Останні величини с і г залежать від форм зв'язку вологи з вологим тілом, теплота випаровування включає в себе не тільки теплоту випаровування рідини, але і теплоту змочування.

Величина числа Rb залежить від температурного коефіцієнта сушіння, питомої теплоємності вологого матеріалу і питомої теплоти випаровування, а отже, від форми зв'язку вологи з вологим матеріалом.

Вплив в на температурний коефіцієнт сушіння b СЦМ. На рис. 8 - 12 зображено залежність температурного коефіцієнта сушіння b від вмісту вологи ц для СЦМ, сушівшегося при різних режимах. Коефіцієнт b при другому критичному влагосодержании мкр2 при кондуктивної сушінні завжди дорівнює нулю. Це означає, що в момент й мкр2 все підведене до матеріалу тепло витрачається тільки на випаровування, як в першому періоді. Це твердження вірне лише по відношенню до середньої за обсягом температурі, так як при икр2 в сухих шарах матеріалу температура зростає, а у вологих ще знижується, але в середньому в цей момент величина t досягає мінімуму і в даний момент не змінюється. Рівність нулю температурного коефіцієнта b при кондукт-ної сушінні при йкр2 може з'явитися характеристикою початку другої частини другого періоду і ознакою досягнення другого критичного вологовмісту.

Залежність між величиною інтенсивності сушіння, віднесеної до одиниці мокрій поверхні і до різниці температур (tc - tn t і ставленням величини сухій поверхні до мокрій (за даними Т. К. Шервуда. Основними кінетичними характеристиками процесу сушіння вологих матеріалів є температурний коефіцієнт сушіння В і коефіцієнт сушки К. Температурний коефіцієнт сушіння в є функцією вмісту вологи і визначається емпіричними формулами (див. гл.

Для наближених розрахунків інтенсивність теплообміну в процесі сушіння визначається за величиною інтенсивності влагообмена і температурному коефіцієнту сушіння. Методика розрахунку описана в гл.

Для наближених розрахунків інтенсивність теплообміну в процесі сушіння визначається за величиною інтенсивності влагообмена і температурному коефіцієнту сушіння. Методика розрахунку описана в гл.

Ребиндера, який визначається змістом вологи, практично не залежить від параметрів режиму; b dT /ddm - температурний коефіцієнт сушіння, К; г - питома теплота пароутворення, Дж /кг.

Таким чином, розглянутий метод розрахунку кінетики теплообміну при сушінні дозволяє визначити в будь-який момент часу інтенсивність теплообміну і середню температуру матеріалу за даними влагообмена і емпіричним залежностям числа Ребіндера і температурного коефіцієнта сушіння від вмісту вологи.

Основними кінетичними характеристиками процесу сушіння вологих матеріалів є температурний коефіцієнт сушіння В і коефіцієнт сушіння К. Температурний коефіцієнт сушіння В є функцією вмісту вологи і визначається емпіричними формулами (див. Гл. Для розрахунку температури матеріалу в періоді падаючої швидкості необхідно знати величину температурного коефіцієнта сушіння В .

Безрозмірна група (ст св) dS /(rcdu) - Rb - критерій Ребін-дера - визначає ставлення кількостей теплоти, що витрачаються на нагрів вологого матеріалу і на випаровування вологи. У періоді постійної швидкості сушіння, якщо вологий матеріал має незмінну температуру, значення критерію Rb дорівнює нулю. Залежність температурного коефіцієнта сушіння dQ /du і критерію Rb від вмісту вологи матеріалу в періоді спадної швидкості сушіння визначається дослідним шляхом для кожного матеріалу. Оскільки кількість теплоти, що витрачається на випаровування вологи в процесі сушіння зменшується, а теплота нагрівання збільшується, то значення Rb і dQ /du у міру зниження вмісту вологи зростають.