А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Друге - те - капітал

Проблематикою другого тому Капіталу Маркс почав займатися у другій половині50 - х рр., А продовжив ці заняття в 60 - ті рр., Про що свідчать економічні рукописи 1857 - 18591861 - 1863і1864 - 1865 рр. Результати цих досліджень існували, за його словами, поки що у вигляді підготовчих начерків, які в подальшому піддалися досить ґрунтовної переробки і значного доповнення.

Проблематикою другого тому Капіталу Маркс почав займатися у другій половині50 - х рр., А продовжив ці заняття в 60 - ті рр., Про що свідчать економічні рукописи 1857 - 18591861 - 1863і1864 - 1865 рр. Результати цих досліджень існували, за його словами, поки що у вигляді підготовчих начерків, які в подальшому піддалися досить ґрунтовної переробки і значного доповнення.

Це видання другого тому Капіталу є перекладом з другого німецького видання, яке вийшло До 1893 під редакцією Енгельса.

Це видання другого тому Капіталу в основному відтворює том 24 другого видання Творів К.

Нове видання другого тому Капіталу забезпечено редакційними примітками і покажчиками: іменним, цитованої і згадуваної літератури, наявних російських перекладів цитованих і згадуваних книг, предметним.

Справжнє падання другого тому Капіталу є перекладом з другого німецького видання, яке вийшло л 1893 р під редакцією Енгельса.

Нове видання другого тому Капіталу забезпечено редакційними примітками і покажчиками: іменним, цитованої і згадуваної літератури, наявних російських перекладів цитованих і згадуваних книг, предметним.

Це видання другого тому Капіталу в основному відтворює том 24 другого видання Творів К.

Енгельс в лютому 1884 повідомляє про намір розділити другий том на другий і третій томи. Енгельс просить видавця випустити другу книгу окремо, у вигляді другого тому Капіталу, включивши в нього лише результати дослідження процесу обігу капіталу.

Енгельс в лютому 1884 повідомляє про намір розділити другий том на другий н третій томи. Енгельс просить видавця випустити другу книгу окремо, у вигляді другого тому Капіталу, включивши в нього лише результати дослідження процесу обігу капіталу.

Цілком природно тому, що економісти, негативно ставляться до теорій народників, визнали за необхідне звернути увагу на це питання і з'ясувати насамперед основні абстрактно-теоретичні пункти теорії ринків. Спробу цього з'ясування зробив в 1894 році м Туган-Барановський у своїй книзі: Промислові кризи в сучасній Англії, гл. Обидва автори зійшлися між собою в основних поглядах; у обох центр ваги полягає у викладі чудового аналізу звернення і відтворення всього суспільного капіталу, аналізу, даного Марксом в III відділі другого тому Капіталу.

При підготовці цього видання в зазначений переклад внесено значну кількість поправок, деякі з них мають суттєве значення. Разом з тим заново були звірені з першоджерелами все цитати і посилання, перевірені фактичні дані і підрахунки, причому виправлені випадкові неточності. В даному виданні враховані всі зроблені В. І. Леніним переклади витягів з німецьких видань другого тому Капіталу, які він цитує в своїх творах, а також використаний ленінський переклад окремих виразів і термінів.