А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - сушильний агент

Температура сушильного агента приймається нижче 400 С.

Температура сушильного агента а вході в барабан повинна бути стабілізована шляхом зміни витрати вторинного повітря. Необхідно регулювати також витрата вологого матеріалу і розрідження в сушарці зміною витрати відібраного сушильного агента.

Температура сушильного агента визначається перш за все термостійкістю висушується, яка для різних речовин дуже різна: існують неорганічні продукти, що витримують нагрівання до 800 - 900 С і вище; сушка ж деяких органічних продуктів - барвників, медичних препаратів - проводиться при температурі не вище 60 - 70 С.

Температура сушильного агента на виході з киплячого шару вибирається, виходячи з оптимальних умов сушки, з урахуванням отримання мінімального гідродинамічного опору системи і мінімально можливих втрат тепла з димовими газами.
 Температура сушильного агента на виході з парових трубчастих і барабанних газів сушарок, за винятком попередньо включений: перед млинами пристроїв, не повинна перевищувати 110 С, У перед- включених пристроїв ця температура не обмежується.

Відстані по горизонталі від теплових мереж до будівель і споруд. Температура сушильного агента на виході з парових трубчастих і барабанних газів сушарок, за винятком попередньо включений перед млинами пристроїв, не повинна перевищувати 110 С. У попередньо включений пристроїв ця температура не обмежується.

Температура сушильного агента визначається перш за все термостійкістю висушується, яка для різних речовин дуже різна: існують неорганічні продукти, що витримують нагрівання до 800 - 900 С і вище; сушка ж деяких органічних продуктів - барвників, медичних препаратів - проводиться при температурі не вище 60 - 70 С.

Температура сушильного агента в кінці установки для всіх систем пилепріготовленія при розуміли АШ і полуантраціти не обмежується.

Температура сушильного агента на виході з парових трубчас-тих і барабанних газових сушарок, за винятком предвключен-них перед млинами пристроїв, не повинна перевищувати 11 (ГС. У попередньо включений пристроїв ця температура не обмежується. Температура сушильного агента, що надходить в камеру, коливається в межах 150 - 650 С.

Температура сушильного агента на вході в сушарку може бути стабілізована шляхом зміни витрати вторинного повітря. Температура матеріалу на вході в сушарку визначається попереднім процесом.

Температура сушильного агента регулюється автоматично.

Температура сушильного агента в кінці установки для всіх систем пилоприготування при розуміли АШ і полуантраціти не обмежується.

Температура сушильного агента на виході з парових трубчастих і барабанних газових сушарок, за винятком попередньо включений перед млинами пристроїв, не повинна перевищувати 110 С. У попередньо включений пристроїв ця t не обмежується. При розмелі сумішей твердих палив t сушильного агента за млином (сепаратором) повинна вибиратися по найбільш вибухонебезпечного палива.

Температура сушильного агента в кінці установки для всіх систем пилоприготування при розуміли АШ і полуантраціти не обмежується.

Присоси повітря,% кількості вологого сушильного агента. Температура сушильного агента на виході з парових трубчастих і барабанних газових сушарок, за винятком попередньо включений перед млинами пристроїв, не повинна перевищувати 110 С. У попередньо включений пристроїв ця t не обмежується. При розмелі сумішей твердих палив t сушильного агента за млином (сепаратором) повинна вибиратися по найбільш вибухонебезпечного палива.

Центральна схема пилоприготування з молотковими млинами з паровими сушарками для бурого вугілля (позначення - 6 - 67. | Індивідуальна схема пилоприготування з прямим вдуванням для середовищ-неходних млинів (для роботи під тиском. Температура сушильного агента приймається нижче 400 С.

Температура сушильного агента на виході з псевдозрідженим шаром визначається за рівнянням (6.6), в якому тепер замість середньої температури матеріалу в приймається усереднена по висоті шару температура поверхні частинок 9 оскільки на відміну від попередньої, більш простої моделі тут температура частинок матеріалу по їх внутрішньої координаті неоднакова і потік сушильного агента безпосередньо контактує з поверхнею матеріалу.

Температура сушильного агента для млинів продуктивністю 18 і 20 т /год допускається до 450 С, для інших млинів-до 350 С.

Температура сушильного агента допускається для млинів продуктивністю від 12 т /год і вище-до 450 С, для млинів менших производительностей - до 350 С. Млини виготовляються Чернівецьким машинобудівним заводом.

Температура сушильного агента t2 в Після закінчення встановлення приймається для кам'яного вугілля 130 С, бурого вугілля 100 С, фрезторфа і сланців 80 С.

Індивідуальні схеми пило приготування з прямим вдуванням для кульових барабанних млинів. Температура сушильного агента в схемі, показаної на рис. 2 - 1 в, визначається надійністю роботи вентилятора і тому не повинна перевищувати 400 С.

Температура сушильного агента до млина не обмежується.

Температура сушильного агента на виході з сушильних установок, за винятком попередньо включений до млинів, при роботі на димових газах не повинна перевищувати 250 С.

Температура сушильного агента на виході з сушильних установок, за винятком перед-включених до млинів, при роботі на димових газах не повинна перевищувати 250 С.

Характеристика сушки деяких матеріалів в шахтних сушарках. Температура сушильного агента в першій зоні становить 120 С, а в другій 150 С; витрата палива (мазуту) 70 кг /год; встановлена потужність всіх механізмів становить 35 3 кет.

Вибір типу млини[17J. Температура сушильного агента на вході в млини обмежена: для ШБМ і MB 450 С, для СМ і ММТ 350 С. Температура відбираються на сушку газів за умовами надійної роботи газоходів і підсушують пристроїв повинна бути не вище 900 С.

Температура сушильного агента за млином для вибухонебезпечних вугілля не повинна перевищувати наступних значень: кизел-ський вугілля 60 С, челябінський 70 С і підмосковний 80 С.
 Відстані по горизонталі від теплових мереж до будівель і споруд. Температура сушильного агента на виході з парових трубчастих і барабанних газів сушарок, за винятком попередньо включений перед млинами пристроїв, не повинна перевищувати 110 С. У попередньо включений пристроїв ця температура не обмежується.

Температуру сушильного агента на вході в барабан стабілізують регулятором 14 який впливає на заслінку 15 встановлену на лінії подачі вторинного повітря.
 Оскільки температура сушильного агента повинна бути в межах 350 - 450 С, газ спалюють в окремій камері згоряння, звідки гарячі гази потрапляють в камеру сушіння.

Підвищення температури сушильного агента (газу) значно збільшує швидкість сушіння і знижує загальний витрата тепла. Однак подача газів при високій температурі, що перевищує термостійкість матеріалу, можлива тільки тоді, коли виключається небезпека місцевих перегрівів.

Підвищення температури сушильного агента ( газу) значно збільшує швидкість сушіння і знижує загальний витрата тепла. Однак подача газів при високій температурі, що перевищує термостійкість матеріалу, можлива тільки, коли виключається небезпека місцевих перегрівів.

Обмеження температури сушильного агента по завершенні процесу сушіння (в пилосистеми з ММ, СМ і MB в перерізі за сепаратором, а в пилосистеми з - ШБМ, в яких млин і сепаратор зазвичай територіально роз'єднані - за млином) має на меті не допустити надмірного зниження вологості пилу-одного з параметрів, що впливають на умови вибухобезпеки. Абсолютні значення допустимих температур сушильного агента засновані на узагальненні досвіду експлуатації. Більш високі значення температури (знижена вологість пилу) допускаються для малореакціонних і високозольного кам'яного вугілля, мінімальні зна-1 чення температури (найбільш висока вологість пилу) повинні забезпечуватися на високореакційних і малозольних паливах. Більш жорсткі обмеження температури сушильного агента для пилесистем з ШБМ і промбункером визначаються значною їх розгалуженістю і більшою у зв'язку з цим небезпекою відкладень і загоряння пилу.

Збільшення температури сушильного агента вище 700 - т - 800 С може привести при сушінні і повільному охолодженні доменного гранульованого шлаку, опоки, трепелу до зниження їх гідравлічної активності.

Розподіл температури сушильного агента по висоті шару знову визначається формулою (371) з такими ж замінами.

Різниця температур сушильного агента t0 - tK на вході і виході з сушильного апарату визначається кількістю теплоти Q, Вт, що віддається агенту. У свою чергу значення Q може бути знайдено по зазвичай задається значенням витрати матеріалу, його початкового і 0 і кінцевого і до вологовмісту: Q Gcyx (u, - - і до) г, Вт, де Gcyx - витрата висушується по його абсолютно сухої основі , кг сух.

При цьому температура сушильного агента повинна контролюватися за млином, а за сепаратором.

Контролюється також температура сушильного агента на виході з млина.

Кількість і температура сушильного агента та вході і виході з млина тісно пов'язані між собою, а також з початковою вологістю і продуктивністю млини. При незмінній початковій температурі сушильного агента продуктивність млина падає зі збільшенням вологості палива, тому для підтримки продуктивності підвищують температуру сушильного агента або швидкість вентиляції млини.

Для запобігання вибуху-кінцева температура сушильного агента при розуміли вугілля з великим вмістом летких речовин не повинна перевищувати 70 - - 80 С.

Необхідність зміни температури сушильного агента на вході в шар може виникнути також при кінетиці, яка характеризується наявністю послідовних періодів постійної і спадною швидкості сушіння частинок. У цьому випадку також може бути аналіз при раптовій зміні температури вхідного повітря з to на to в момент ТКР досягнення нижнім шаром частинок критичного вологовмісту литок.

З підвищенням температури сушильного агента досягається більш швидка і глибока сушка.

Топка з млинами-вентиляторами. Для регулювання температури сушильного агента - газоповітряної суміші в газохід 3 по воздуховоду 7 подається гаряче повітря. Млини-вентилятори розвивають натиск в 2 - 2 5 кПа (200 - 250 мм вод. Ст.), Що дозволяє застосовувати високонапорние пальника.

При двоступеневої сушінні температура сушильного агента, що дорівнює на першій ступені 115 - 160 С, а на другий 130 - 160 С, забезпечує оптимальні умови для видалення вологи з насіння соняшнику.

Для інтенсифікації сушіння температура сушильного агента була піднята з 150 - 160 С, як це допускав підігрів повітря в парових теплообмінниках, до 240 С, а щоб швидко не висушувати і не зневоднені поверхню гіпсових гортає при подачі на них більш нагрітих газів, їх влагосюдержаніе одночасно було піднято так, що на (вході в першу і (другу зони воно дорівнювало 85 г /кг сухого повітря, а вміст вологи, з яким гази надходили в третю зону, - до 120 г /кг.

Можливість подальшого підвищення температури сушильного агента (до 400 С і вище), а також здійснення повністю разомкнутого циклу вказує на наявні великі резерви як в частині збільшення продуктивності сушарки, так і в частині поглиблення сушки при роботі її на більш вологому паливі.

Відсутність обмежень в температурі сушильного агента за млином при розуміли АШ і полуантраціти має на увазі лише умови вибухонебезпечне пилесистем. Обмеження, які визначаються умовами нагріву підшипників, природно, зберігаються.

Тс, Ти - температура сушильного агента відповідно по сухому і мокрому термометру, К; Т - температура панельного випромінювача, К; АІ і ДКР - відповідно середня кінцева і критична вологість матеріалу,%; п і m - експериментальні показники ступеня.