А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - стискається повітря

Температура повітря, що стискається може досягти таких величин, при яких можливо самозаймання та вибух парів мастила. Звичайно потрібно, щоб температура спалаху масла була на 50 - 75 С вище температури стисненого повітря. Так як зниження температури спалаху мастил пов'язано з підвищенням тиску, то температура стисненого повітря не повинна перевищувати 160 С - в одноступінчатих і 140 С - в багатоступеневих компресорах.

Підвищення температури повітря, що стискається, призводить до збільшення тертя між рухомими частинами компресора - На подолання тертя марно витрачається енергія, і ця витрата може досягати значної величини.

Для підтримки температури повітря, що стискається в компресорах (особливо на великі тиску) в допустимих межах застосовується примусове охолодження установок водою, що пропускається через охолоджуючі сорочки циліндрів і проміжні холодильники, де нагріте при стисненні повітря омиває трубки з циркулюючої холодною водою. Так як короткочасна зупинка системи охолодження компресора неприпустима, за її роботою встановлюється контроль за допомогою спеціальних приладів, що відключають компресор при неприпустимому підвищенні температури віз.

Для підтримки температури повітря, що стискається в компресорі в допустимих межах застосовується примусове охолодження циліндрів, що має забезпечити: а) зниження температури стінок циліндра для усунення пригорання поршневих кілець; б) зниження температури клапанів для попередження виникнення на них нагару; в) зниження температури всмоктуваного повітря для збільшення продуктивності компресора; г) уповільнення старіння масла в циліндрах.

Аварії компресорів викликаються підвищенням температури повітря, що стискається при малій витраті і несправності розвантажувальних клапанів, підвищенням тиску при несправності манометра або запобіжного клапана, застосуванням для змащення циліндра масла з низькою температурою спалаху, запиленістю повітря при несправності повітряного фільтра.

Це відбувається і при вк сокой температурі повітря, що стискається.

Процес стиснення повітря в компресорі супроводжується підвищенням температури повітря, що стискається і значним виділенням тепла.

IV. Двоступеневий компресор. При двох - і трехступенчатом стисненні повітря, можна уникнути підвищення температури повітря, що стискається вище 220 - 240 З і попередити появу в компресорі вибухів від займання парів масла при зіткненні їх з сильно нагрітим повітрям в результаті його стиснення.

Вирішити ту ж задачу в припущенні, що стінки циліндра проводять тепло і температура повітря, що стискається підтримується постійною.

Кожен компресор обладнується системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимої.

Кожен компресор обладнають системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла в системі змащення нижче допустимої.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при дрекращеніі подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається або газу вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимої.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищенні температури, що стискається повітря вище допустимої, і системою автоматичної зупинки компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимого.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається або газу вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимої.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається вище допустимої, і системою автоматичної зупинки компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимого.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припинення подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається або газу вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимої.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається або газу, вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимої.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається або газу до значення, яке вище допустимого, і автоматичний останов компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху до значення, яке нижче допустимого.

кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищення температури повітря, що стискається або газу вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимої.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою аварійного захисту, що забезпечує звукову та світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, підвищенні температури повітря, що стискається або газу вище допустимої і автоматичну зупинку компресора при зниженні тиску масла для змащення механізму руху нижче допустимої.

При роботі з повітряними компресорами необхідно стежити за справністю манометра і запобіжного клапана, так як аварії компресорів найчастіше викликаються підвищенням температури повітря, що стискається при несправності зазначеної арматури.

Крім того, слід враховувати, що в компресорах, що стискають повітря, виникає можливість вибуху масляних відкладень в циліндрі і трубопроводах, якщо температура повітря, що стискається буде вище температури самозаймання мастила.

Кожен компресор повинен бути обладнаний системою asnpnii ioi: захисту, що забезпечує звукову до світлову сигналізацію при припиненні подачі охолоджуючої води, при підвищенні температури повітря, що стискається вище допустимої, і системою автоматичної зупинки компресора при зниження тиску масла для мастила механізму руху нижче допустимого.

Схема охолодження циліндрів в багатоступеневих компресорах. I нежступенчатие холодильники, 2 - циліндри. Багатоступінчасте стиснення в компресорах викликається необхідністю обмежити температуру стиснення газу, так як при стисненні, наприклад, в одному циліндрі до надлишкового тиску 0 3 МПа температура повітря, що стискається досягає 180 С. Масло, яким змащують труться пари компресора (поршні, циліндри, сальники) для зменшення зносу, при таких температурах розкладається, утворюючи нагар, і втрачає змащувальні властивості. У повітряних компресорах виникає небезпека займання і вибуху масляного нагару, що накопичується в трубопроводах, кришках циліндрів, тому температура повітря, що нагнітається не повинна перевищувати 180 С. При стисненні неочищених коксового і сланцевого газів при температурі понад 90 З з них посилено виділяється смолистий нагар, який покриває клапани , трубопроводи та холодильники, і нормальна робота компресорів стає неможливою. Обмежують температуру повітря, що нагнітається газу збільшенням числа ступенів стиснення.

Пуск двигуна залежить: 1) від легкості провертання колінчастого вала двигуна і від можливості повідомити йому необхідну швидкість обертання; 2) від освіти в циліндрах дизельного двигуна, необхідної для займання палива температури повітря, що стискається, а в циліндрах карбюраторного двигуна - робочої суміші, здатної дати спалах при низькій температурі; 3) від отримання між електродами свічок (карбюраторний двигун) іскри, що володіє достатньою енергією для займання суміші.

Підвищення тиску в якійсь із ступенів становить велику небезпеку, не кажучи про те, що при надмірному підвищенні тиску односторонньо перевантажується крівошшшо-ша-тунний механізм (причому перевантаження може пошкодити РК), підвищення тиску і, отже, ступеня стиснення викликає підвищення температури стиснення повітря. Остання може підвищитися ще і внаслідок того, що стиснене повітря при несправному нагнітальному клапані, не встигаючи охолонути в холодильнику, знову потрапляє в циліндр, де підвищує початкову температуру повітря, яка в кінці стиснення може підвищитися настільки, що станеться спалах масла. Особливо небезпечна в цьому відношенні несправність нагнітального клапана останньому щаблі.

Привід компресора здійснюється від фланцевого синхронного електродвигуна. У компресорі передбачені блокування по тиску масла, сигналізація перевищення температури повітря, що стискається і перегріву обмотки статора електродвигуна, автоматичний спуск конденсату з масло-волого-отделителей між ступенями і захист на випадок припинення подачі охолоджуючої води.

На процес пуску дуже сильно впливають випередження впорскування і кількість палива, що впорскується. Випередження упорскування встановлюється таким, щоб паливо попадало в циліндр в той момент, коли температура повітря, що стискається стає найбільшою.

У компресорі двоступеневого стиснення (рис. 174 6) всмоктується повітря стискається двічі: спочатку до певного тиску в циліндрі 7 I ступені, потім, пройшовши холодильник 8 під тиском надходить в циліндр 9 II ступені, де стискається до кінцевого тиску. Двоступеневі компресори створюють, як правило, тиск нагнітання до 12 кгс /см2 при цьому в циліндрах компресора температура повітря, що стискається підвищується до 190 С і більше.

В першому такті він всмоктує повітря. У другому такті відбувається його стиснення. При цьому тиск в циліндрі зростає до 4 МПа, а температура повітря, що стискається підвищується до 600 - 650 С. В кінці другого такту в циліндр впорскується підігріте паливо. Воно миттєво перетворюється в пар, запалюється і згорає. Температура і тиск при цьому ще підвищується. Слід робочий хід і потім вихлоп відпрацьованих газів.

При запуску двигуна треба подолати опору, викликані тертям і роботою всіх механізмів, систем двигуна, і опір повітря, що стискається в циліндрі. Причому у холодного двигуна потрібно більше зусилля для провертання колінчастого вала, ніж у прогрітого. При недостатньо швидкому обертанні колінчастого вала погіршується смесеобразование, а також зменшуються тиск і температура повітря, що стискається. Тиск знижується внаслідок пропуску повітря або горючої суміші з циліндра в картер через нещільності в кільцях, які не мають в період пуску достатнього кількості мастила. Температура повітря або горючої суміші знижується головним чином зі зменшенням тиску і охолодженням його при зіткненні з холодними стінками камери згоряння. Температура повітря в кінці стиснення в дизелі може виявитися настільки низькою, що впорскується паливо не запалиться.

Система охолодження компресорів сприяє зменшенню роботи, що витрачається на стиснення повітря, знижує температуру всмоктуваного повітря, веде до підвищення продуктивності компресорів. Крім того, на клапанах і поршневих кільцях не утворюється нагар, оскільки при низькій температурі сповільнюються процеси окислення і розкладання масла. Система охолодження забезпечує умови для нормальної змащення циліндрів і безпечної роботи компресорів, так як температура повітря, що стискається підтримується значно нижче температури займання масла.

Застосовувані для змащування компресорів мастила мають температуру спалаху 210 - 240 С. При досягненні такої температури масло розкладається, виділяючи тверді частітци і гази. Ці гази, змішуючись з повітрям, утворюють вибухову суміш, яка може виявитися причиною вибуху компресора. Тому для регулювання температури повітря, що стискається після кожного ступеня стиснення в компресорі встановлюють холодильник для охолодження циліндрів.

Найбільш небезпечними конструкціями поршневого компресора щодо вибуху є трубопровід до повітрозбірника і власне збірники повітря, де підтримується високий тиск. Небезпека аварії компресора пов'язана також і з займанням відкладень коксообразного масляного нагару. Основна частина масла розподіляється тонким шаром по стінках поршня і циліндра. Так як масляна плівка має відносно велику поверхню, то в умовах високого тиску і температури повітря, що стискається, яка доходить до 150 - 160 відбувається інтенсивний процес її окислення, який може привести до самозаймання відкладень. Крім зазначених причин, вибухи стисненого повітря в компресорних установках можуть відбуватися в випадках попадання пилу органічного походження, наприклад вугільної, якщо несправний фільтр на всмоктуючому патрубку.

На об'єкті застосування автокомпресор встановлюють так, щоб машиніст міг підійти до будь-якої його складальної одиниці. Майданчик для установки автокомпрессора влаштовують на можливо близькій відстані від споживача відстані, вона повинна бути сухою і рівною, кут нахилу осі компресора в горизонтальній площині не повинен перевищувати 3 для забезпечення стійкої роботи станції, а також щоб уникнути мимовільного переміщення. Зайва запиленість всмоктуваного повітря веде до швидкого засмічення повітряного фільтру і можливого проникнення пилу в компресор і, отже, інтенсивного зносу робочих органів, а в окремих випадках насиченню мастила частинками пилу і заклинювання механізму. Високі вологість і температура всмоктуваного повітря, а також порушення режиму змащування компресорної машини призводять до підвищення температури повітря, що стискається і зниження продуктивності компресора, а також передчасного виходу з ладу станції.

При стисненні повітря до 7 кгс /см2 його температура піднімається понад 200 С. Застосовуються для змащення компресорів спеціальні сорти мастил мають температуру спалаху 200 - 240 С. При такій температурі масло розкладається, виділяючи тверді частинки і гази. Ці гази, змішуючись з повітрям, утворюють вибухову суміш, яка може виявитися причиною вибуху компресора. Тому підвищення температури повітря, що стискається до температури спалаху масла не допускають шляхом введення двоступеневого стиснення з проміжним охолодженням повітря, що стискається. Крім того, для отримання в одноступенчатом поршневому компресорі високих тиску і продуктивності знадобиться потужний (неекономічний) двигун.

У компрессорад застосовують водяне охолодження. Бічні стінки циліндрів постачають водяною сорочкою, усередині якої циркулює вода, що забирає тепло від стінок циліндра. У багатоступеневих компрессорах додатково встановлюють проміжні холодильники для охолодження газу після кожного ступеня стиснення. Для зручного постійного спостереження за правильною циркуляцією води і її температурою спуск води з охолоджувальної системи роблять відкритим. Компресори обладнають системою аварійного захисту, що приводить в дію звукову та світлову сигналізації при припиненні подачі охолоджуючої води, а також при підвищенні температури повітря, що стискається або газу вище допустимої. Припинення подачі охолоджуючої води слід розглядати як передаварійний стан, і компресор необхідно негайно зупинити.