А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - плавлення - саломас

Температура плавлення саломасу підвищується в міру гідрування ненасичених жирних кислот. Тому з підвищенням температури плавлення йодне число, як правило, знижується.

При досягненні температури плавлення саломасу 31 - 33 С подачу водню припиняють і саломас передають в збірник.

По ходу гідрогенізації перевіряють зміна температури плавлення саломасу в кожному з автоклавів і, відзначаючи тенденцію до зростання температури плавлення саломасу в другому і третьому автоклавах, поступово збільшують швидкість подачі жиру, суспензії каталізатора і водню до повної розрахункової Продуктивності батареї.

У той же час підвищення температури плавлення саломасу, лише в межах, зазначених у табл. 5 небажано, так як при цьому погіршуються органолептичні показники. Це не відносить-ся до Саломас, який направляється для переетерифікації.

Цьому моменту відповідає швидке зростання температури плавлення саломасу з 31 - 34 до 38 - 42 С, викликане накопиченням стеаринової кислоти в жирі.

По ходу гідрогенізації перевіряють зміна температури плавлення саломасу в кожному з автоклавів і, відзначаючи тенденцію до зростання температури плавлення саломасу в другому і третьому автоклавах, поступово збільшують швидкість подачі жиру, суспензії каталізатора і водню до повної розрахункової Продуктивності батареї.

Якщо твердість саломаса не відповідає заданій, слід ловисіть зміст пальмоядрового масла в гідріруемой суміші до 80 - 90% і температуру плавлення саломасу до 45 - 46 С.

Головним показником, що характеризує товарну якість харчового саломасу, що використовується у виробництві маргаринової продукції, є його температура плавлення. Наведена в табл. 5 температура плавлення саломасу є оптимальною. З саломаса, що має обумовлену температуру плавлення, в суміші з рідким рослинним маслом отримують різноманітну маргаринову продукцію з заданими властивостями. Зниження температури плавлення викликає необхідність збільшувати кількість введеного саломаса в рецептуру маргарину, що супроводжується перевитратою саломаса і подорожчанням собівартості продукції.

Тривалість гідрування і температура плавлення саломасов. Інтерес представляють нігерійські дослідження продукту гідрування ряду рослинних масел. Вплив сировини та тривалості гідрування на температуру плавлення саломасов дано в табл. 427. Склад і якість одержуваних похідних рослинних масел представлені в табл. 428. Отримані гідрогенізовані пальмова олія або легка фракція його перегонки (- 100 С, тиск водню 5 МПа, 3 ч, 5% паладієвого каталізатора на активованому вугіллі) можуть бути використані у виробництві високотемпературних пластичних мастил (в поєднанні з антиокислювачем), здатних замінити навіть мастильні матеріали на основі силіконів. За своїм трибологічних характеристик ці продукти в 2 - 3 рази перевершують нафтові масла і мастила.

З інтервалом - приблизно 1 ч послідовно включають в процес другий і перший по ходу автоклави. Гідрогенізацію в них періодичним методом продовжують до тих пір, поки температура плавлення саломасу не відповідатиме температурі плавлення, зазвичай підтримуваної в цьому автоклаві при безперервному методі.

Лабораторна установка для визначення активності. Активність каталізатора є важливим показником його якості; її визначають кількома методами. Одним з найбільш широко використовуваних методів є пробне гідрування олії з досліджуваним каталізатором. Активність умовно висловлюють зниженням ступеня ненасиченості соняшникової олії у відсотках або більш грубо - температурою плавлення саломасу, отриманого в певних умовах.

На деяких підприємствах застосовують метод виробництва каталізатора, що полягає в розкладанні сухої вуглекислої солі нікелю, обложеної на інфузорної землі, і відновленні отриманої окису нікелю в струмі водню в спеціальних обертових апаратах (ретортах) при температурі 450 - 500 С. Приготований за таким методом каталізатор сприяє отриманню саломаса, призначеного для харчових цілей, хорошого складу і консистенції. Активністю каталізатора умовно називають температуру плавлення саломасу, отриманого при пробної гідрогенізації порції стандартного масла з випробуваним каталізатором.