А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - лучевоспрінімающая поверхню

Температура лучевоспрінімающей поверхні і величина результуючого теплообміну при цьому можуть бути визначені спільним рішенням рівняння теплообміну між середовищем і зовнішньою поверхнею труби і рівняння переносу тепла через шар забруднень і стінку труби.

Якщо температури лучевоспрінімающей поверхні не однакові, то необхідно дотримуватися подобу полів абсолютних температур по поверхні I роду. 
У топках котельних агрегатів температура лучевоспрінімающей поверхні не змінюється і приблизно однакова по всій поверхні нагрівання. На відміну від цього температура лучевоспрінімающей поверхні в печах найчастіше змінюється або в часі, або по поверхні, а іноді і в часі і по поверхні. Характер цих змін визначається явищами як зовнішнього теплообміну, так і внутрішнього.

При розрахунку променистого теплообміну в печах і топках температури лучевоспрінімающіх поверхонь розглядають як задані, тому ці поверхні повинні бути отожествлени з поверхнями I роду. Втрати ці в більшості випадків не дуже великі, а в топках котельних агрегатів дуже малі. Часто в теплових розрахунках їх приймають рівними нулю.

Не так давно при розрахунку променистого теплообміну в топках котельних агрегатів вважалося, що температура лучевоспрінімающей поверхні близька до температури рідини, що омиває труби, а так як остання не велика, то власне випромінювання цієї поверхні практично не впливає на променистий теплообмін. Однак останні дослідження показали, що таке припущення не відповідає дійсності. Радіаційні поверхні нагрівання котла, навіть коли на вигляд вони чисті, бувають зазвичай покриті шаром золи, завдяки чому температура на лучевоспрінімающей поверхні значно перевищує температуру рідини, що сильно впливає /на теплообмін.

У нормативному методі розрахунку теплообміну в топках парових котлів[9]застосовуються формули, при виведенні яких прийнято, що температура лучевоспрінімающей поверхні мало відрізняється від температури, що рухається в трубах води або пароводяної суміші, а екранні труби є абсолютно чорними.

Однак і тут зазвичай застосовують описаний вище прийом - відмова від розгляду цих явищ, що компенсується вибором в якості умов однозначності температури лучевоспрінімающей поверхні.

Якщо нагрівається матеріал масивний, то величина dTM у формулі (14 - 110) являє собою диференціал середньої температури маси тіла, що нагрівається, а в знаменнику подинтегрального вираження замість Ти повинна стояти температура лучевоспрінімающей поверхні.

Якщо нагрівається матеріал масивний, то величина dTM у формулі (14 - 110) являє - собою диференціал середньої температури маси тіла, що нагрівається, а в знаменнику подинтегрального вираження замість Тм повинна стояти температура лучевоспрінімающей поверхні.

У топках котельних агрегатів температура лучевоспрінімающей поверхні не змінюється і приблизно однакова по всій поверхні нагрівання. На відміну від цього температура лучевоспрінімающей поверхні в печах найчастіше змінюється або в часі, або по поверхні, а іноді і в часі і по поверхні. Характер цих змін визначається явищами як зовнішнього теплообміну, так і внутрішнього.

Якщо є лучевоспрінімающіе поверхні з різною температурою, то симплексів]г буде кілька, по числу таких поверхонь. При цьому необхідно також ввести симплекси відносин температур лучевоспрінімающей поверхні.

Якщо є лучевоспрінімающіе поверхні з різною температурою, то симплексів фг буде кілька, по числу таких поверхонь. При цьому необхідно також ввести симплекси відносин температур лучевоспрінімающей поверхні.

У плавильних печах періодичної дії період роботи печі до початку оплавлення металу з точки зору схеми теплотехнічного процесу однаковий з роботою нагрівальної печі періодичної дії. Після оплавлення металу температура поверхні підтримується постійної або мало змінюється. У плавильних печах безперервної дії температура лучевоспрінімающей поверхні постійна за часом, але може бути різною в різних місцях печі.

Елементарний розрахунок показує, що чисті поверхні - нагрівання екранних кіпятільних труб в котельних агрегатах мають на зовнішній поверхні температуру, майже однакову з температурою омиває їх зсередини рідини. Ця температура мала в порівнянні з температурою факела, тому вплив її на променистий теплообмін мізерно. При забрудненні екранних і кіпятільних труб підвищується - температура лучевоспрінімающей поверхні. Внутрішня поверхня труб підтримується зазвичай чистої, так як при її забрудненні труби перегріваються, що веде до небезпеки їх перепалу. Зовнішні ж їх поверхні, як показують дослідження останніх років, бувають найчастіше значно забруднені, що впливає на величину променистого теплообміну.

Промислові печі і топки котлів працюють при високих температурах. Завдяки цьому основна частка тепла передається випромінюванням. Явища випромінювання, що відбуваються в металургійних печах і топках котлів і в інших теплотехнічних afрегатах, по суті однакові. Тому і загальна частина теорії променистого теплообміну для всіх них однакова. Однак при розробці методів розрахунку, променистого теплообміну агрегатів доводиться враховувати специфічні відмінності, властиві кожному типу окремо. Спочатку методи розрахунку променистого теплообміну були розроблені для топок котлів, причому явища внутрішнього теплообміну не розглядалися. Приймалося, що температура поверхні нагрівання низька і її роль в променистому теплообміні мізерно мала. Таке завдання стосовно топок котлоагрегатів полегшується тим, що температуру лучевоспрінімающей поверхні можна вважати однаковою по поверхні і в часі.

Промислові печі і топки котлів працюють при високих температурах. Завдяки цьому основна частка тепла передається випромінюванням. Явища випромінювання, що відбуваються в металургійних печах і топках котлів і в інших теплотехнічних агрегатах, по суті однакові. Тому і загальна Частина теорії променистого теплообміну для всіх них однакова. Однак при розробці методів розрахунку, променистого теплообміну агрегатів доводиться враховувати специфічні відмінності, властиві кожному типу окремо. Спочатку методи розрахунку променистого теплообміну були розроблені для топок котлів, причому явища внутрішнього теплообміну не розглядалися. Приймалося, що температура поверхні нагрівання низька і її роль в променистому теплообміні мізерно мала. Таке завдання стосовно топок котлоагрегатів полегшується тим, що температуру лучевоспрінімающей поверхні можна вважати однаковою по поверхні і в часі.