А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - кріостат

Температура кріостату із сумішами СО2 і ацетону повинна бути при встановленні повного рівноваги (див. Стор. Принципова схема транзисторного фазочувствительного. Температура кріостату вимірюється термопарою мідь - кон-стантан. Кріостат дозволяє підтримувати температуру в межах від - (- 10 до - 190 С .

Схема регулювання температури кріостату подібна розглянутої в гл. Для випаровування рідкого азоту в посудині Дьюара на 15 л поміщений нагрівач, що живиться від мережі.

Схема автоматичного регулювання температури кріостату спрощена в порівнянні з подібними схемами, описаними в літературі. Спрощення досягнуто за рахунок виключення зі схеми регулювання.

Схема терморегулятора з гальванометричних підсилювачем. Терморегулятор може підтримувати температуру кріостату з точністю 0001 С.

Вимірявши за манометром 7 тиск в системі між кранами 3 і 10 одночасно визначають пружність парів метану при даних умовах. Для цієї мети відзначають температуру кріостату і знаходять відповідну пружність парів метану за таблицями. Зміст азоту та інших несгущаемих при температурі рідкого повітря газів найкраще може бути визначено по вимірюванню тиску газу в певній частині приладу, при охолодженні відповідного балончика рідким повітрям.

У цей час електромагніт (21) піднімає залізний сердечник (20) і гумовий клапан (18), під дією надлишкового тиску в посудині Рейнгольда, зачиняються. Рідке повітря (15) починає надходити в стакан теплообмінника (13), знижуючи температуру кріостату. Тиск в посудині Рейнгольда (14) знижується до атмосферного і подача рідкого повітря в склянку теплообмінника (13) припиняється. Теплообмінник (17) необхідний для нагріву газоподібного повітря, що виходить з посудини Рейнгольда (14) до кімнатної температури, для того, щоб гумовий клапан (18) не втратила еластичність внаслідок охолодження. Кріостат працює в області негативних температур до мінус 30 С з точністю 0 1 С. Для роботи при більш низьких температурах необхідний спеціальний контактний термометр.

Хроматографічні прийоми вимірювання концентрації адсор-бата в практично неадсорбуючого газі-носії дозволяють значно просунутися в бік малих заповнень поверхні при визначеннях ізотерми адсорбції (в умовах контрольованого досягнення рівноваги) навіть сильно адсорбирующихся речовин при відносно низькій температурі, коли тиск пара адсорбата мало. При цьому газ-носій попередньо насичують паром адсорбата в криостате. Знижуючи температуру кріостату, можна створювати дуже малі концентрації адсорбату в газі-носії.

Камера До з сіллю заповнюється рідким гелієм. У верхній частині ця камера закрита топкою діафрагмою, і якої зроблено невеликий отвір. Початкова температура розмагнічування може бити знижена (в цьому випадку нижче температури зовнішнього кріостату) шляхом відкачування гелію в комори Е, але наявність невідомої кількості гелію, що перебуває л тепловому контакті зі зразком, може привести до деяких труднощів, особливо в разі калориметричних вимірів.

Камера Е з сіллю заповнюється рідким гелієм. У верхній частині ця камера закрита топкою діафрагмою, в якій зроблено невеликий отвір. Початкова температура розмагнічування може бути знижена (в цьому випадку нижче температури зовнішнього кріостату) шляхом відкачування гелію в камері Е, але наявність невідомої кількості гелію, що знаходиться в тепловому контакті зі зразком, може привести до деяких труднощів, особливо в разі калориметричних вимірів.

Після пуску газу вичікують деякий час, щоб склад газоподібної фракції у всьому обсязі системи I вирівнявся. Потім заміряють тиск в системі I, відраховуючи його за манометром, а якщо воно велике - по манобарометру. Одночасно визначають пружність парів метану при даних умовах по метанових термоманометр або вимірюючи температуру кріостату і знаходячи пружність парів метану за таблицями.

Камера виготовлена з Алун-довой кераміки, нагрівається піччю опору до 1570 К. У внутрішню порожнину камери вставлено чашечка, призначення якої - розсіювання потоку газу і запобігання трубки напуску від закупорювання досліджуваними речовинами. Змінюючи температуру кріостату, можна легко отримати стабільний і добре контрольований потік водяної пари. Тиск водяної пари над льодом добре відомо, тиск безпосередньо в камері ми розраховували, виходячи з провідності з'єднувальних трубок.

Для виключення перенесення тепла в ампулу калориметр з навколишнього середовища над власне калориметр розташований масивний теплообмінник 10 з міді з зовнішнім діаметром 45 мм. Усередині цього теплообмінника є спіральний канал для проходження пара адсорбата. Чутливість цієї батареї при застосуванні гальванометра Ml7 /3 (постійна по напрузі З: 5 - 10 - 7 в /мм) становить - 5 - 10 - 4 градуси. Пари адсорбата перед входом в теплообмінник 10 попередньо проходять через змійовик 6 з мідної трубки діаметром 6 мм, приймаючи температуру кріостату.

Можливо, хоча технічно дещо складніше, звести гідростатичну поправку до нуля. Це досягається при горизонтальному розташуванні ділянки манометричної трубки, що має температурний градієнт. Без такого удосконалення величина гидростатической поправки в типовому криостате конденсаційного термометра має порядок 3 Па при 17 К і 1 Па при 20 К. При проведенні вимірювань з водневим термометром слід звернути увагу на похибки, пов'язані з неконвертованого або частково конвертованим газом. Якщо, наприклад, температура кріостату падає, газ буде надходити в конденсаційну камеру і для забезпечення швидкої його конверсії необхідно мати достатню кількість каталізатора.

Результати очищення деяких хлоридів противоточной кристалізацією з розплаву. У нижній кришці колони розміщений електронагрівач 7 потужність якого регулюється за допомогою автотрансформатора. Решітка 8 не дозволяє кристалам стикатися з поверхнею плавники, плавлення в цьому випадку відбувається за рахунок відносно теплої рідини, що піднімається від плавники. На рівні фрези розташований кріостат 13 внутрішня частина якого заповнена свинцевим дробом. Охолодження кріостату проводиться уприскуванням в нього рідкого азоту. За допомогою термопари, електрообігрівача, реле-клапана і потенціометра температура кріостату автоматично підтримується на заданому рівні.