А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Температура - займання - метал

Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Чавун, більшість високолегованих сталей і кольорових металів не задовольняють цій умові.

Газокисневого різання. а - схема процесу. б - універсальний різак. Температура займання металу повинна бути нижче температури його плавлення.

Температури плавлення металів і їх оксидів. Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Чавун, більшість високолегованих сталей і кольорових металів не задовольняють Цій умові.

Температура займання металу робить вирішальний вплив на час затримки займання металевої частки. При горінні в полум'я конденсованої системи час затримки займання визначається, в основному, різницею між температурою середовища і температурою займання часток, а також розміром частинок. ця залежність відповідає впливу розміру часток на час їх прогріву.

Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Цій умові задовольняє малоуглеродистая сталь, температура займання якої близько 1350 С, а температура плавлення 1500 С. Чавун, більшість високолегованих сталей і кольорових металів цій вимозі не задовольняють.

Схема процесів газового різання металів. Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури плавлення; в іншому випадку метал буде виплавлятися раніше і стікати, не встигаючи згоріти.

Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Цій умові задовольняє низьковуглецевий сталь, температура займання якої близько 1350 С, а температура плавлення 1500 С. Високолеговані стали, чавуни і кольорові метали не задовольняють цій, вимогу.

Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Краще: всіх металів і сплавів цій вимозі задовольняють нізкоутлеродістие стали, температура займання яких в кисні - близько 1300 С, а температура плавлення - близько 1500 С. Збільшення вмісту вуглецю в стали супроводжується підвищенням температури займання в кисні з пониженням температури плавлення. Тому зі збільшенням вмісту вуглецю кисневе різання сталей погіршується.

Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Краще за всіх металів і сплавів цій вимозі задовольняють нізкоуглероддстие стали, температура займання яких в кисні - близько 1300 С, а температура плавлення - близько 1500 С. Збільшення вмісту вуглецю в стали супроводжується підвищенням температури займання в кисні з пониженням температури плавлення. Тому зі збільшенням вмісту вуглецю кисневе різання сталей погіршується.

температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Краще за всіх металів і сплавів цій вимозі задовольняють низьковуглецевих сталі, температура займання яких в кисні близько 1300 С, а температура плавлення близько 1500 С. Збільшення вмісту вуглецю в стали супроводжується підвищенням температури займання в кисні з пониженням температури плавлення. Тому зі збільшенням вмісту вуглецю кисневе різання сталей погіршується.

температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Найбільшою мірою цій умові задовольняє нізкоуглеродпстая сталь, температура займання якої близько 1350 С, а температура плавлення 1500 С. Чавун, більшість високолегованих сталей і кольорових металів не задовольняють цій умові.

Температура займання металу в кисні (температура, при якій метал інтенсивно окислюється в кисневої струмені), повинна бути нижче температури його плавлення.

Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Чавун, більшість високолегованих сталей і кольорових металів не задовольняють цій умові.

Температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення. Найбільшою мірою цій умові задовольняє малоуглеродистая сталь, температура займання якої близько 1350 а температура плавлення 1500 Чавун, більшість високолегованих сталей і кольорових металів не задовольняють цій умові.

Температура займання металу повинна бути нижче температури його плавлення.

Температура займання металу (температура початку горіння) повинна бути нижче температури його плавлення. У цьому випадку метал горить в твердому стані; поверхню реза виходить гладкою, верхні краї кромки різати не подплавляет, продукти горіння у вигляді шлаку легко видаляються з порожнини різу кисневої струменем і форма різу залишається постійною.

Температура займання металу (температура початку горіння) повинна бути нижче температури його плавлення. У цьому випадку метал горить в твердому стані: поверхня різу виходить гладкою, верхні краї кромки різати не подплавляет, продукти горіння у вигляді шлаку легко видаляються з порожнини різу кисневої струменем і форма різу залишається постійною.

Схема поверхневої кисневого різання. Ручна зачистка починається з прогріву початкового ділянки до температури займання металу. При включенні ріжучого кисню утворюється вогнище горіння металу і забезпечується стійкий процес зачистки за рахунок рівномірного переміщення різака уздовж лінії різу. При нагріванні різак зазвичай розташовується під кутом 70 - 80 до зачищають поверхні.

Схема поверхност - Машини видаляють шар металу ної кисневого різання. товщиною від 0 5 до 3 5 мм одне. Ручна зачистка починається з прогріву початкового ділянки до температури займання металу. При включенні ріжучого кисню утворюється вогнище горіння металу і забезпечується стійкий процес зачистки за рахунок рівномірного переміщення різака уздовж лінії різу. При нагріванні різак зазвичай розташовується під кутом 70 - 80 до зачищають поверхні.

Процес кисневого різання заснований на згорянні нагрітого до температури займання металу в струмені кисню і видалення цієї струменем утворюються в процесі окислення розплавлених оксидів заліза. На початку процесу метал нагрівається полум'ям до температури його займання. Ця температура залежить від хімічного складу стали і для низьковуглецевих і низьколегованих сталей становить 1100 - 1300 С. На нагріту ділянку металу направляють струмінь ріжучого кисню. Кисень вступає у взаємодію з нагрітим металом, в результаті якого утворюються оксиди. За рахунок реакції окислення металу, яка для більшості металів йде з виділенням теплоти, температура в точці контакту струменя з металом підвищується, внаслідок чого процес окислення металу інтенсифікується.

Виділення тепла в процесі різання. Важливе значення має довжина підігрівальні полум'я, що забезпечує температуру займання металу при глибоких резах. Горючі гази характеризуються певною довжиною полум'я в зв'язку зі швидкістю згоряння.

Перша операція полягає в нагріванні початкової точки різу до температури займання металу в струмені кисню.

Схема пристрою різака. Процес різання починають з нагріву ділянки ацетилено-кисень-ним полум'ям до температури займання металу, а потім пускають на нагріте місце ріжучу струмінь кисню, в якій метал згорає, утворюючи при переміщенні різака вузьку наскрізну щілину.

Процес різання починають з нагріву металу на початку різу до температури займання металу в кисні. Потім пускають ріжучий кисень (відбувається безперервне окислення металу по всій товщині) і переміщують різак по лінії різу. 
Процес різання починають с, нагріву металу на початку різу до температури займання металу в кисні. Потім пускають ріжучий кисень (відбувається безперервне окислення металу по всій товщині) і переміщують різак по лінії різу.

Метал, що піддається різанню киснем, повинен відповідати таким вимогам: температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення, окисли металу повинні мати температуру плавлення нижче, ніж температура плавлення самого металу, і мати гарну жидкотекучестью, метал не повинен володіти високою теплопровідністю. Мідь, алюміній і його сплави, а також чавун не задовольняють цим вимогам і не піддаються кисневого різання. Добре піддаються різанні низьковуглецевих сталі. Середньовуглецеві і високовуглецеві стали також досить добре ріжуться, проте в деяких випадках потрібен попередній їх підігрів.

Метал, що піддається різанню киснем, повинен відповідати таким вимогам: температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення, окисли металу повинні мати температуру - плавлення нижче, ніж температура плавлення самого металу, і мати гарну жидкотекучестью, метал не повинен володіти високою теплопровідністю. Мідь, алюміній і його сплави, а також чавун не задовольняють цим вимогам і не піддаються кисневого різання. Добре піддаються різанні низьковуглецевих сталі. Середньовуглецеві і високовуглецеві стали також досить добре ріжуться, проте в деяких випадках потрібен попередній їх підігрів.

Різка починається з нагріву металу на початку різу подогревающим полум'ям різака до температури займання металу в струмені кисню.

Різка починається з нагріву металу на початку різу подогревающим полум'ям різака до температури займання металу в струмені кисню. Утворені в процесі різання оксиди і шлаки віддаляються з різу струменем кисню, а також під дією сили власної ваги.

До початку різання робочий кінець трубки нагрівають зварювальним полум'ям або вугільної електричною дугою до температури займання металу в кисні. При включенні ріжучого кисню кінець трубки запалюється. Потім робочий кінець трубки злегка притискають до металу і поглиблюють в нього, випалюючи отвір. Утворений шлак видувається з отвору назовні надлишковим киснем і утворюються газами.

Процес складається з чотирьох стадій, здійснюваних послідовно: нагрів початкового ділянки різання до температури займання металу в кисні; згоряння металу в струмені кисню; розплавлення утворюються окислів і видування їх струменем кисню з місця розрізу; нагрів сусідніх шарів металу по наміченої лінії різу теплом, що виділяється при згорянні металу в кисні, завдяки чому процес відбувається безперервно при переміщенні різака уздовж лінії різу.

Безперервність процесу стругання кожної нової канавки забезпечується підігрівом місця початку різу спеціальним пальником до температури займання металу в струмені кисню. Початкова ділянка різу підігрівається під час зворотно-поступального ходу різака, що дозволяє автоматично здійснювати строжку заготовки по всій ширині без зупинки різака.

Процес складається з чотирьох стадій, здійснюваних послідовно: нагрів початкового ділянки різання до температури займання металу в кисні, згоряння металу в струмені кисню, розплавлення утворюються окислів і видування їх струменем кисню з місця розрізу, нагрів сусідніх шарів металу в кисні, завдяки чому процес відбувається безперервно при переміщенні різака уздовж лінії різу.

Процес складається з чотирьох стадій, здійснюваних послідовно: нагрів початкового ділянки різання до температури займання металу в кисні; згоряння металу в струмені кисню; розплавлення утворюються окислів і видування їх струменем кисню з місця розрізу; нагрів сусідніх шарів металу по наміченої лінії різу теплом, що виділяється при згорянні металу в кисні, завдяки чому процес відбувається безперервно при переміщенні різака уздовж лінії різу.

Для того щоб метал різався киснем, він повинен відповідати таким вимогам: 1) температура займання металу в кисні повинна.

Для того щоб метал різався киснем, він повинен відповідати таким вимогам: 1) температура займання металу в кисні повинна бути нижче температури його плавлення; 2) оксиди металу повинні мати температуру плавлення нижче, ніж температура плавлення самого металу; 3) метал не повинен володіти високою теплопровідністю; 4) оксиди металу повинні мати гарну жидкотекучестью.

Виконання різання за рахунок згорання металу в кисні можливо тільки при дотриманні наступних умов: температура займання металу повинна бути нижче температури його плавлення; температура плавлення утворюються окислів повинна бути нижче температури в зоні різання, що утворюються оксиди повинні бути жидкотекучими; кількість тепла, що виділяється при згорянні металу, має бути достатнім для забезпечення безперервного перебігу процесу різання; теплопровідність металу не повинна бути надмірно високою.

Вогнева, газокиснева різання заснована на здатності металу (головним чином сталей), підігрітого газокисневого полум'я до температури займання металу, згоряти в струмені кисню. Її проводять за допомогою ацетилено-кисневого різака типу УР. Газокисневого різання відбувається наступним чином: після того як розрізається метал нагріється нагрівальним полум'ям до температури займання, на що витрачається 20 - 40 с, подається струмінь кисню і метал запалюється; це відбувається з великим виділенням тепла. Утворені рідкі оксиди видуваються з порожнини різу струменем кисню. Слід зауважити, що крім ацетилену в якості пального можна використовувати природний газ, пропан, гас і бензин.

Для нормального протікання процесу кисневого різання необхідно, щоб виконувалися наступні умови. Температура займання металу повинна бути нижче температури плавлення. Температура плавлення оксидів металу повинна бути нижче температури плавлення самого металу. Оксиди повинні бути жидкотекучими. Теплота, що виділяється при згорянні металу, повинна бути досить великий для підтримки безперервного процесу. Цим умовам повністю відповідають маловуглецеві стали. Низьколеговані конструкційні стали ріжуться задовільно. Високолеговані хромисті і хромонікелеві стали, чавун, а також кольорові метали не піддаються звичайній газо-кисневого різання. Для газового різання цих металів застосовуються флюси, які розчиняють щодо тугоплавкі оксиди і підвищують тепловиділення при різанні.

При вогневої різання металу насамперед намічається лінія різу. Температура займання металу на початку лінії різу залежить від хімічного складу металу. Чим більше в ньому легуючих елементів, тим вище повинна бути температура нагріву: 1200 С для вуглецевої сталі, 1300 С для легованої сталі.

Температура плавлення металу повинна бути вище температури його займання в кисні. Для умов вогневої зачистки температура займання металу дорівнює приблизно 1350 С.

Газове різання заснована на властивості деяких металів, нагрітих до сказу, згоряти в струмені кисню. Місце розрізу підігрівають ацетилено-кисневим полум'ям до температури займання металу в кисні, який подається струменем на нагріту поверхню і спалює метал.

Залежність глибини зачистки і питомої витрати ріжучого кисню від температури. V35 5 м3 /ч. 1 - глибина зачистки. 2 - питома витрата кисню. Перша операція полягає в нагріванні початкової точки різу до температури займання металу в струмені кисню.