А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Темп - приріст - запас

Темпи приросту запасів в розрахунку на одиницю об'єму розвідувальних бурових робіт мають неухильну тенденцію до падіння.

Темп приросту запасів нафти в капіталістичних країнах також обганяє темп приросту споживання.

Темпи приросту запасів різних категорій ув'язуються з величиною початкових потенційних ресурсів, в той же час плановані обсяги і темпи видобутку зумовлюють необхідну кратність запасів і відповідно визначають темпи їх відтворення.

Оцінки Шульца отримані на основі екстраполяції темпу попереднього приросту запасів на наступні періоди; сам автор вважає свої розрахунки довільними.

Однак у першій половині 60 - х років темпи приросту запасів газу сповільнилися і тільки до 1970 року після широкого залучення в розвідку нових територій різко зросла ефективність пошуково-розвідувальних робіт на газ. Були відкриті Вуктильское і Оренбурзьке газокон-денсатние родовища.

Однак у першій половині 60 - х років темпи приросту запасів газу сповільнилися, і тільки до 1970 року після широкого залучення в розвідку нових територій різко зросла ефективність пошуково-розвідувальних робіт на газ. Були відкриті Вуктильское і Оренбурзьке газоконденсатні родовища в європейській частині країни, а також Уренгойское, Ведмеже, Ямбурзьке, Заполярне, Губкінське в Західному Сибіру, Ачакское, Наіпское і Шатликське в східній частині Туркменії.

Однак лише на початку семирічки 1959 - 1965 рр. був прийнятий загальнодержавний порядок роздільного планування пошуково-розвідувального буріння на нафту і газ, що призвело до прискорення темпів приросту запасів газу в нашій країні.

При аналізі даних таблиці слід брати до уваги, що опубліковані останнім часом попередні оцінки запасів нафти на нових родовищах Аляски, що враховуються починаючи з 1969 р (річний приріст запасів у порівнянні з 11968 м близько 830 млн. Т), вплинуть вже в найближчий період на співвідношення темпів приросту запасів нафти і зростання її видобутку по країні.

Більше того, на думку А.Д. Сєдих, газова промисловість уже в даний час зазнає певних труднощів. Уже тривалий час темпи приросту запасів газу в традиційних газодобувних районах європейської частини країни відстають від темпів видобутку газу в зв'язку з природним виснаженням родовищ, що розробляються. На Україні, Північному Кавказі, в республіці Комі в розробку залучені практично всі розвідані запаси, і видобуток газу різко знижується. Освоєння Астраханського і Карачаганакского родовищ не може в повній мірі компенсувати зниження видобутку газу в інших районах європейської частини країни, так як ці родовища розглядаються насамперед як база для розвитку хімії і нафтохімії. Практично стабілізувалася видобуток газу в Туркменістані і Узбекистані.

За останні роки темпи заповнення сировинної бази природного газу в країні різко знизилися. З 1993 року видобуток газу значно перевищила темпи приросту запасів.

На думку ряду вчених, це таке зростання економіки, при якому темп приросту запасів всіх продуктів протягом аналізованого проміжку часу постійний. При цьому вони розмежовують поняття збалансованого зростання без рівноваги, тобто з надлишковими запасами, і власне рівноважного зростання.

В Африці доведені запаси газу з середини 50 - х років по 1970 р збільшувалися за рахунок відкриття найбільших газових родовищ в Алжирі. Така ж ситуація характерна і для Західної Європи, але з 1972 р темп приросту запасів газу тут значно знизився, так як на суші (Нідерланди, ФРН) всі перспективні райони практично були розвідані, а буріння і освоєння родовищ на морі досить тривалі і трудомісткі процеси .

Тут за роки семирічки запаси газу за трьома категоріями збільшені в 1 6 рази, а за двома категоріями - в 2 7 рази. Однак за останні роки темп приросту запасів газу в Краснодарському краї знизився, так як найбільш чіткі структурні пастки на глибинах до 3 - 3 5 тис. М в основному разбурена. Перед розвідниками Краснодарського краю стоїть завдання освоєння глибин 4 5 - 5 5 тис. М і глибше, де, за оцінками геологів, знаходяться великі запаси газу. Вже вживаються заходи щодо забезпечення розвідувальних організацій необхідної високонапірної арматурою, розрахованої на тиск 700 - 1000 кг /смг.

Цікаво відзначити парадоксальну ситуацію. Поки в Росії відбувався приріст розвіданих запасів нафти і газу за рахунок відкриття нових родовищ, держава здійснювала заходи зі стимулювання збільшення так званого коефіцієнта вилучення нафти (КІН), У міру зниження темпів приросту запасів, а потім настання періоду їх проїдання - періоду, коли видобуток випереджала приріст запасів, - держава стала проводити політику відмови від стимулювання збільшення обсягів витягується нафти. Розглянемо, як це відбувалося.