А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тема - курсова робота

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно на основі тематики, затвердженої кафедрою. Тема може бути обрана і індивідуально, з урахуванням особистого практичного досвіду студента, але в цьому випадку потрібно її узгодження з науковим керівником. Після вибору теми слід ознайомитися з усіма питаннями, пов'язаними з нею, за програмою курсу і вивчити методичні посібники з цієї дисципліни, а потім літературу, рекомендовану в навчальній програмі. Результатом цієї роботи має стати попередній варіант плану курсової роботи з обраної теми. Потім має бути самостійно розширити коло літературних джерел, підібрати фактичний матеріал і скласти остаточний варіант плану курсової роботи, погодивши її з науковим керівником. Остаточний варіант плану визначає зміст курсової роботи.

Теми курсових робіт та графіки їх виконання розробляють і затверджують кафедри, провідні ті дисципліни, за якими навчальними планами передбачені курсові роботи.

Тема курсової роботи для всіх студентів одна - Обгрунтування вибору пестициду для боротьби з шкідливими об'єктами і розробка технології їх ефективного та безпечного застосування, але завдання - різні.

Тема курсової роботи вибирається самостійно студентом і виконується за планом, узгодженим з викладачем.

При виборі теми курсової роботи доводилося враховувати ту обставину, що на складання і налагодження програми для своєї курсової роботи слухач має всього місяць, тобто близько 16 год дисплейного часу, причому через часті збої в роботі ЕОМ цей час фактично виявляється значно менше. Слухачі, які не мають навичок роботи на дисплеї, витрачають багато часу тільки на набір програми. Тому для тих, хто не мав ніякої підготовки в області програмування, як курсових робіт пропонувалися завдання, вирішення яких представляється у вигляді кінцевих формул. Використання ЕОМ для таких завдань доцільно в тому випадку, коли результати повинні бути отримані при різних значеннях вхідних параметрів. Таку ж ступінь складності з точки зору складання програми мають завдання, які зводяться до визначення коренів рівняння.

Важливими компонентами програми є приблизні теми курсових робіт, а також тематика спецкурсів, спецсемінарів і спецпрактикумів, перелік видів роботи на педагогічній практиці та ін. Таблиці, дані яких є основним матеріалом для розкриття теми курсової роботи, поміщаються в тексті відповідно до логіки викладу і повинні бути ретельно проаналізовані в основний часті1 роботи.

Виконання курсової роботи є одним з важливих моментів підготовки фахівця, тому доцільно вибирати тему курсової роботи з урахуванням можливості її подальшої розробки та використання в дипломній роботі. Але навіть якщо теми курсової і дипломної робіт будуть різні, написання даної роботи допоможе студентам набути навичок ув'язки питань теорії з практичною діяльністю і досвід роботи з економічною літературою і статистичними даними.

У додатку дано короткий опис сучасних математично до методів і моделюють засобів для аналітичного і машинного аналізу і синтезу систем керування, наведені типові теми курсової роботи.

Примітка: в аналітичній частині акцентується увага на описі сфер і дослідженні тих напрямків і діяльності підприємства, за якими будуть розроблятися заходи, направлені на поліпшення його діяльності, а також в залежності від формулювання теми курсової роботи.

Саме з цією метою Тюменський державний університет спеціалізується на підготовці та перепідготовці мультимедійних підручників, створення навчально-методичних комплексів по всій програмі спеціальності, як то кажуть, під ключ. У навчально-методичний комплекс входять авторські лекції, теми курсових робіт, контрольні тести, адреси інтернетної підтримки та багато іншого. На початок 2003 р представниками ВНЗ було підготовлено 100 навчально-методичних комплексів, які видані тиражем 200 тис. Примірників. Такі масштаби в чималому ступені визначаються тими обставинами, що чим більший об'єм такої роботи, тим менше відносні витрати на підготовку і тиражування навчально-методичного комплексу.

Цю вигоду зрозуміти і відчути може тільки інженер. Він повинен поєднувати в собі якості творця і економічного захисника свого творіння, вміти оцінити і зважити всі межі технічного нововведення. Тому настільки різноманітні теми курсових робіт і організаційно-економічних розділів дипломних проектів по мікроелектроніці.

Це видання, підготовлене, головним чином, В.А. Артамоновим (але за участю практично тих же авторів), покликане усунути зазначені недоліки. Виник спеціальний розділ завдань підвищеної, а іноді і дуже високою труднощі; ці завдання, частково витягнуті з журнальної і монографічної літератури, допоможуть певною мірою задовольнити запити сильних студентів і підказати теми курсових робіт.

Позитивна оцінка виставляється в залікову книжку студента та є підставою допуску до складання іспиту. При виставленні оцінки враховується якість роботи, рівень захисту і дотримання графіка виконання роботи. Анотація на роботу, виконану студентами заочної форми навчання, оформляється у вигляді рецензії. Захист курсової роботи проводиться у формі співбесіди з питань теми курсової роботи і зауважень викладача. Студенти денної форми навчання представляють роботу на заняттях в групі, готують доповідь по темі курсової роботи на семінарі. Кращі курсові роботи рекомендуються кафедрою на конкурс курсових робіт, який щорічно проводиться в ІЕФБ, матеріали курсової роботи можуть бути використані для виступу на студентських наукових конференціях.

На самому занятті, в залежності від рівня підготовки студентів, можуть розбиратися і аналізуватися приклади або вирішуватися контрольні завдання. Контрольні завдання можуть також включатися до екзаменаційних білетів. Доцільно завершувати рішення задачі складанням програми на будь-якому досліджуваному алгоритмічній мові. У додатку до посібника викладені деякі прикладні питання програмування на мові Бейсік і наведено ряд індивідуальних інженерних задач для самостійного рішення, які можна використовувати як теми курсових робіт студентів з урахуванням їх спеціалізації.

Позитивна оцінка виставляється в залікову книжку студента та є підставою допуску до складання іспиту. При виставленні оцінки враховується якість роботи, рівень захисту і дотримання графіка виконання роботи. Анотація на роботу, виконану студентами заочної форми навчання, оформляється у вигляді рецензії. Захист курсової роботи проводиться у формі співбесіди з питань теми курсової роботи і зауважень викладача. Студенти денної форми навчання представляють роботу на заняттях в групі, готують доповідь по темі курсової роботи на семінарі. Кращі курсові роботи рекомендуються кафедрою на конкурс курсових робіт, який щорічно проводиться в ІЕФБ, матеріали курсової роботи можуть бути використані для виступу на студентських наукових конференціях.