А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Всесоюзний з'їзд - колгоспник

Всесоюзний з'їзд колгоспників скликається не рідше ніж один раз на п'ять років. Via міру необхідності на вимогу не менш як однієї третини колгоспів може скликатися позачерговий з'їзд колгоспників. Всесоюзний з'їзд колгоспників розглядає господарське становище колгоспів в системі агропромислового комплексу країни, приймає, змінює та доповнює Примірний статут колгоспу, а також інші нормативні акти з найважливіших питань розвитку колгоспного ладу, обирає Союзну раду колгоспів і затверджує положення про нього. Всесоюзний з'їзд колгоспників і Союзна рада колгоспів мають право законодавчої ініціативи.

Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників прийняв, як відомо, новий Зразковий Статут колгоспу. Обрано Союзна рада колгоспів і поради колгоспів в районах, областях, краях і республіках, які представляють інтереси селянства. Все це має важливе значення для життя села, для розвитку колгоспної демократії.
 Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників знаходиться в центрі уваги радянської та міжнародної громадськості. Примітно, що в великому розмові який розгорнувся навколо проекту Статуту та інших питань життя колгоспів, взяли участь всі радянські люди - і колгоспники, і робочі інженерно-технічна інтелігенція, вчені діячі культури.

Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників зібрався в знаменні дні коли вся наша країна і все прогресивне людство готуються до сторіччя з дня народження великого вождя і вчителя - Володимира Ілліча Леніна.

Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників прийняв, як відомо, новий Зразковий Статут колгоспу. Обрано Союзна рада колгоспів і поради колгоспів в районах, областях, краях і республіках, які представляють інтереси селянства. Все це має важливе значення для життя села, для розвитку колгоспної демократії.

На Третьому Всесоюзному з'їзді колгоспників Л. І. Брежнєв вказував: Нам треба дуже дбайливо ставитися до землі строго і обачливо підходити до відведення земель під будівництво підприємств, без чого ми, природно, не обійдемося.

Норми представництва на всесоюзні з'їзди колгоспників і всесоюзні збори представників рад колгоспів союзних республік встановлюються Союзною радою колгоспів.

Затвердити прийнятий Третім Всесоюзним з'їздом колгоспників Приблизний Статут колгоспу.

Затвердити прийнятий Третім Всесоюзним з'їздом колгоспників Приблизний Статут колгоспу.

У періоди між усесоюзними з'їздами колгоспників і усесоюзними зборами представників рад колгоспів союзних республік Союзний рада колгоспів може, як виняток, вводити нових членів Ради, з наступним затвердженням їх на Всесоюзному з'їзді колгоспників або на Всесоюзному зборах представників рад колгоспів союзних республік.

У періоди між усесоюзними з'їздами колгоспників і усесоюзними зборами представників рад колгоспів союзних республік Союзна рада колгоспів може, як виняток, вводити за поданням президії Союзної ради колгоспів і рад колгоспів союзних республік замість вибулих нових членів Ради.

Приблизний Статут колгоспу прийнятий Третім Всесоюзним з'їздом колгоспників 27 листопада 1969 року і затверджений Центральним Комітетом КПРС в Радою Міністрів СРСР 28 листопада того ж року.

Приблизний Статут колгоспу, прийнятий III Всесоюзним з'їздом колгоспників.

З метою подальшого розвитку колгоспної демократії Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників визнав доцільним утворити знизу доверху Поради кол -: хозов (в районах, областях, республіках і в центрі) г Поради колгоспів є виборними органами і дей обхідних на громадських засадах. Союзний Рада колгоспів обраний на Третьому Всесоюзному з'їзді колгоспників у складі125 осіб з найбільш досвідчених голів колгоспів, передовиків виробництва, фахівців сільського господарства, представників партійних, сільськогосподарських органів.

У 1970 відповідно до рішень 3-го Всесоюзного з'їзду колгоспників введена система С.

Група учасників наради запитує: Чи буде скликаний Всесоюзний з'їзд колгоспників. Ми обмінювалися думками в ЦК партії і в уряді і визнали, що такий з'їзд скликати корисно. Але ми вважали, що не варто поспішати зі скликанням з'їзду.

Як відомо, прийнято рішення про скликання Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників, який розгляне новий Статут сільськогосподарської артілі.

Дозвольте мені сердечно привітати вас з відкриттям Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників і побажати успіхів у його роботі. З'їзд колгоспного селянства Радянського Союзу - це велике політичне подія в житті нашої країни, всього радянського народу; він, безсумнівно, зіграє велику роль в Надалі розвитку колгоспного ладу, в успішному вирішенні завдань комуністичного будівництва.

У вступній частині Примірного Статуту колгоспу, прийнятого Третім Всесоюзним з'їздом колгоспників і затвердженого постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 листопада 1969 р сказано: колгоспний лад - невід'ємна частина радянського соціалістичного суспільства; це намічений В. І. Леніним історично перевірений і відповідає особливостям та інтересам селянства шлях його поступового переходу до комунізму (див. Приблизний Статут колгоспу, Колос, 1969 стор.

У подальший розвиток колгоспного виробництва значну роль відіграють рішення Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників (листопад 1969 г.), в яких підкреслено, що колгоспний лад - невід'ємна частина радянського соціалістичного суспільства. На цьому з'їзді прийнято Приблизний Статут колгоспу. Великі завдання поставлені перед сільським господарством в десятій п'ятирічці.

Інтеграція аграрно-промислова при соціалізмі) і ін. Відповідно до рішення III Всесоюзного з'їзду колгоспників проведена велика робота по створенню знизу доверху виборних рад колгоспів, колективно вирішальних найбільш важливі питання життя села.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності членам колгоспу видаються відповідно до постанови Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників від 27 листопада 1969 г. Про соціальне страхування членів колгоспу, яким введена єдина для всіх колгоспів країни система соціального страхування колгоспників. Видача цих посібників проводиться за рахунок централізованого фонду соціального страхування колгоспників, утвореного в масштабі Союзу РСР за рахунок відрахувань колгоспів у розмірі24% до фонду оплати праці членів колгоспу. За рахунок цього фонду членам колгоспів видаються також допомоги на народження дитини, на поховання, путівки в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, туристичні бази і піонерські табори.

Ленінські ідеї про кооперацію стосовно до сучасного зта-пу всебічно розвинені на проведеному в березні1988 IV Всесоюзному з'їзді колгоспників. Затверджуються нові економічні відносини ка кооперативній основі. 
Союзна рада колгоспів обирається відкритим голосуванням на Всесоюзному зборах представників рад колгоспів союзних республік або на Всесоюзному з'їзді колгоспників терміном на 5 років.

Союзна рада колгоспів обирається відкритим голосуванням на Всесоюзному зборах представників рад колгоспів союзних республік або на Всесоюзному з'їзді колгоспників терміном на п'ять років.

Ленінські ідеї про кооперацію стосовно до сучасного етапу всебічно розвинені на відбувся в березні1988 IV Всесоюзному з'їзді колгоспників.

Союзна рада колгоспів у своїй діяльності керується рішеннями Комуністичної партії і Радянського уряду, чинним законодавством СРСР, постановами всесоюзних з'їздів колгоспників, всесоюзних зборів представників рад колгоспів союзних республік, Примірного Статуту колгоспу та цим Положенням.

Важливе політичне і економічне значення для подальшого розвитку колгоспного ладу, всій соціалістичної системи сільського господарства мають укладені III Всесоюзним з'їздом колгоспників новий Зразковий Статут колгоспу і інші рішення. Вони сприяють підвищенню творчої активності та ініціативи трудівників села, розвитку колгоспної демократії.

Центральний Комітет ВЛКСМ відзначає, що комітети комсомолу Уральської області виконуючи доручення партії, дане комсомолу на Третьому Всесоюзному з'їзді колгоспників, і постанова VIII пленуму ЦК ВЛКСМ виконали деяку роботу по розгортанню руху сільської молоді за оволодіння технічними професіями.

Союзна рада колгоспів скликає один раз в 5 років Всесоюзне збори представників рад колгоспів союзних республік і в міру необхідності Всесоюзний з'їзд колгоспників. Позачергові всесоюзні збори представників рад колгоспів союзних республік можуть скликатися Союзною радою колгоспів за своєю ініціативою або на вимогу /з рад колгоспів союзних республік.

союзний рада колгоспів скликає один раз в п'ять років Всесоюзне збори представників рад колгоспів союзних республік і в міру необхідності Всесоюзний з'їзд колгоспників. Позачергові всесоюзні збори представників рад колгоспів союзних республік можуть скликатися Союзною радою колгоспів за своєю ініціативою або на вимогу /з рад колгоспів союзних республік.

Радянське законодавство передбачає можливість прийняття нормативно-правових актів жителями села чи селища (Сільськими сходами) і таким особливим органом колгоспної демократії, як Всесоюзний з'їзд колгоспників, па якому приймається Зразковий статут колгоспу (сільськогосподарської артілі) з наступним затвердженням ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР.

Дозвольте мені від імені Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу ще раз висловити тверду впевненість в тому, що робота і рішення Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників послужать справі подальшого зміцнення колгоспного ладу, підйому всієї нашої соціалістичної економіки.

Профспілки беруть активну участь у вирішенні завдань, поставлених грудневим (1969 р) і липневим (1970 р) Пленумами ЦК КПРС, Третім Всесоюзним з'їздом колгоспників. Вони організовують боротьбу трудящих за підвищення ефективності суспільного виробництва. З цією метою профспілки беруть участь в розробці та втіленні в життя заходів, спрямованих на досягнення високої продуктивності праці організованості суворої дисципліни, правильної оцінки праці кожного працівника і кожного колективу. Вони сприяють всебічному прискоренню науково-технічного прогресу, забезпечення широкого і своєчасного впровадження його досягнень у виробництво.

У періоди між усесоюзними з'їздами колгоспників і усесоюзними зборами представників рад колгоспів союзних республік Союзний рада колгоспів може, як виняток, вводити нових членів Ради, з наступним затвердженням їх на Всесоюзному з'їзді колгоспників або на Всесоюзному зборах представників рад колгоспів союзних республік.

Великим другом лісу є наш видатний письменник, співак степу Михайло Олександрович Шолохов, який надає повсякденну моральну і практичну підтримку Вєшенську лісівникам в справі створення нових лісів у важких для лісу природних умовах, який сказав яскраві добрі слова про ліс на Всесоюзному з'їзді колгоспників.

КОЛХОЗ, колективне господарство, кооперативне соціалістичної. Всесоюзним з'їздом колгоспників (1969), визначає К.

В результаті прийнятих партією і державою заходів сільське господарство продовжує нарощувати темпи зростання. На IV Всесоюзному з'їзді колгоспників (березень 1988) зазначалося, що валова продукція сільського господарства в цілому по країні збільшилася за перші два роки дванадцятої п'ятирічки на 9%, при цьому середньорічне виробництво зерна - на 17 м'яса - на 13 молока - на 9 яєць - на 9 4%, завдяки чому забезпеченість населення продуктами харчування підвищується. Однак, говорилося на з'їзді має бути зроблено багато, щоб не тільки закріпити досягнуте, а ще швидше рухатися вперед в аграрному секторі економіки.

Концепція широкої сфери трудового права, що не відображає реально існуюче в даний час стан справ, не знайшла свого підтвердження в чинному законодавстві. Приблизний Статут колгоспу, прийнятий Третім Всесоюзним з'їздом колгоспників і затверджений постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 листопада 1969 р і Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю, прийняті сесією Верховної Ради СРСР 15 липня 1970 року виходять з того , що це дві галузі радянського соціалістичного права. Тому ніяк не можна погодитися про М. І. Бару (див .: Про єдність радянського трудового права. В кн .: Питання держави і права. Основ, робить висновок, що нібито чинне законодавство виходить з широкої сфери дії трудового права. З метою подальшого розвитку колгоспної демократії Третій Всесоюзний з'їзд колгоспників визнав доцільним утворити знизу доверху Поради кол -: хозов (в районах, областях, республіках і в центрі) г Поради колгоспів є виборними органами і дей обхідних на громадських засадах. Союзний Рада колгоспів обраний на Третьому Всесоюзному з'їзді колгоспників у складі125 осіб з найбільш досвідчених голів колгоспів, передовиків виробництва, фахівців сільського господарства, представників партійних, сільськогосподарських органів.

Еги серйозні недоліки стали можливі тому, що рух сільської молоді за оволодіння технічними професіями з самого початку було пущено на самоплив, що не підкріплюється організаторської та політичною роботою з боку обкому, багатьох райкомів комсомолу. На початок березня поточного року документи Третього Всесоюзного з'їзду колгоспників н VIII пленуму ЦК ВЛКСМ були обговорені в більшості комсомольських організацій колгоспів, радгоспів, СПТУ, середніх шкіл.

Всесоюзний з'їзд колгоспників скликається не рідше ніж один раз на п'ять років. Via міру необхідності на вимогу не менш як однієї третини колгоспів може скликатися позачерговий з'їзд колгоспників. Всесоюзний з'їзд колгоспників розглядає господарське становище колгоспів в системі агропромислового комплексу країни, приймає, змінює та доповнює Примірний статут колгоспу, а також інші нормативні акти з найважливіших питань розвитку колгоспного ладу, обирає Союзну раду колгоспів і затверджує положення про нього. Всесоюзний з'їзд колгоспників і Союзна рада колгоспів мають право законодавчої ініціативи.

Серйозні зміни відбулися за останні роки в колгоспній економіці в житті колгоспників, сьогодні колгоспи - це великі сільськогосподарські підприємства, оснащені сучасною технікою і що володіють кваліфікованими кадрами. Тепер в середньому на колгосп припадає понад 50 тракторів, десятки вантажних автомобілів, комбайнів, електромоторів і багато іншої техніки. У 1935 році коли проходив Другий Всесоюзний з'їзд колгоспників, вартість основних фондів колгоспів визначалася приблизно в 5 мільярдів рублів, а в минулому році вона перевищила вже 40 мільярдів рублів (в порівнянних цінах), тобто зросла в 8 разів.