А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Плинність - робоча

Плинність робочих грає велику роль в діяльності підприємства.

Коефіцієнт плинності робочих обчислюється як відношення числа робочих, звільнених за порушення трудової дисципліни і пішли за власним бажанням, до середньооблікової чисельності робітників за той же період.

До великих втрат робочого часу призводить плинність робітників.

Таким чином, за останні 25 років плинність робочих знизилася в 6 разів.

Погані житлові умови багатьох робочих значно впливали на плинність робітників.

При плануванні робочих кадрів в будівельно-монтажних організаціях необхідно передбачати всебічне скорочення плинності робочих, намічаючи заходи щодо поліпшення організації виробництва, навчання, підвищення кваліфікації кадрів і поліпшенню їх житлово-побутових умов.

Найбільш яскравим показником безрукість, безпорадності і біс-нрімерноі відсталості господарського і партійного керівництва вугільного Донбасу потрібно вважати панує на шахтах так звану плинність робітників і службовців. За даними облікових організацій, за 1932 р пішло з шахт 423 тис. Робітників і службовців і прийнято на роботу за той же період 408 тис. Робітників і службовців, а за січень 1933 р пішло 32 тис. І прийнято на роботу 35 тис. робітників і службовців. Це означає, що значна частина робітників і службовців, якщо не більшість, не так працює, скільки блукає без втомилися від шахти до шахти, з шахти в село, з села в шахту, звалюючи всю тяжкість роботи з видобутку вугілля на найбільш чесних і постійних робочих ц службовців вугільного Донбасу. Назадній, що при такій плинності немислимо здійснити скільки-небудь, задовільний освоєння нової техніки, нових механізмів. А освоєння нової техніки становить, як відомо, ключ для підйому господарства всього вугільного Донбасу.

А робітники низької кваліфікації потребують, крім того, в повному навчанні. Підраховано, що зменшення плинності робочих на 1% призводить до зростання продуктивності праці на 015% і відповідно знижує собівартість робіт.

Ці зміни в чисельності робітників підприємства складають необхідний оборот. Оборот ж внаслідок інших причин є плинність робочих, до якої, отже, відносяться вибуття робочих за їх власним бажанням або звільнення за прогул і інші порушення трудової дисципліни.

На машинобудівному підприємстві розроблені і впроваджені заходи по скороченню плинності робітників і серед них заходи щодо поліпшення умов праці.

ДЕЗе, ЧЕЗе і мезе не мен неї року і на НЕЗе - не менше дцух років. Це пояснюється більшою, ніж у ІТП і службовців, плинністю робочих на електродних заводах.

Наполеглива праця увінчався успіхом - значно знизилися відхилення від НТР, підвищилася якість продукції, за останні два роки не звільнився жоден ІГОР, скоротилася плинність робітників.

Були впроваджені наступні заходи: на робочих місцях обрубувач встановлені звукопоглинальні оббивки, місцева витяжна вентиляція; змонтовані огорожі біля верстатів; покращено освітлення робочих місць; встановлені кондиціонери; здійснений і ряд інших заходів, що сприяли зменшенню захворюваності, підвищення безпеки праці, скорочення плинності робітників.

Завдання Складання зведених звітів з праці підгалузей і галузі, яке вирішується на підставі інформації, що міститься в звітах підприємств, служить базою для розробки аналітичних задач підсистеми. Інформаційний масив цього завдання використовується для отримання наступних аналітичних форм: зміни чисельності персоналу; витрачання фондів заробітної плати; витрачання фондів заробітної плати на один рубль реалізованої продукції; сооотношенія продуктивності праці і середньої заробітної плати; питомої ваги премій в середньомісячну заробітну плату; премій з фонду матеріального заохочення; руху і плинності робочих; використання робочого часу.

Обком, міськкоми, райкоми партії і первинні партійні організації не використовують усіх можливостей для поліпшення виховання трудящих в дусі неухильного дотримання соціалістичної дисципліни праці. Повільно скорочується кількість прогулів, розкрадань і інших правопорушень. Велика плинність робітників, все ще допускаються значні непродуктивні витрати і втрати робочого часу. У 1967 р 4% підприємств, які працювали за новою системою, не виконали плани по обсягу реалізованої продукції, кожне десяте підприємство - по прибутку в кожне четверте - по рентабельності виробництва. Ряд підприємств не виконав зобов'язань перед бюджетом.