А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Текст - розпорядчий документ

Текст розпорядчого документа найчастіше складається з двох взаємозалежних частин: констатуючій і розпорядчої. Реєстрація розірвання є введенням в суть розглянутого питання і призначена для того, щоб пояснити, чим викликане розпорядження. У ній можуть бути перераховані факти, події, дана їх оцінка. Нерідко в констатуючій частині дається переказ акту вищого органу, на виконання якого видається даний розпорядчий документ. В цьому випадку вказуються вид акта, його автор, повна назва (заголовок), номер і дата, тобто наводяться всі пошукові (посилальні) дані. Реєстрація розірвання не обов'язкова, вона може й не бути, якщо немає необхідності давати роз'яснення. Основне навантаження в розпорядчих документах несе розпорядча частина, яка викладається в оповідної формі.

Текст розпорядчого документа повинен мати заголовок.

Текст розпорядчого документа найчастіше складається з взаємозалежних двох частин - констатуючої та розпорядчої. Реєстрація розірвання є введенням в суть розглянутого питання, покликана пояснити, чим викликані розпорядження. У ній можуть бути перераховані факти, події, дана оцінка. В цьому випадку вказуються вид акта, його автор, повна назва (заголовок), номер і дата, тобто наводяться всі пошукові (посилальні) дані. Реєстрація розірвання необов'язкова, вона може й не бути, якщо немає необхідності давати роз'яснення.

Підготувавши текст розпорядчого документа, приступають до його /оформлення.

Підготувавши текст розпорядчого документа, приступають до його оформлення. До складу реквізитів входить Герб РФ.

Із загальних положень про вимоги до тексту вкажемо на такі: текст розпорядчого документа повинен бути лаконічним, зрозумілим за думки, термінологічно точним. У тексті слід уникати складних підрядних речень, великого числа причетних і дієприкметникових оборотів. Мовні конструкції повинні містити усталені, стандартні словосполучення, текст викладається в наказовій формі.

Розпорядчі документи могул мати додатки, посилання на які даються у відповідних пунктах тексту, реквізит додаток після тексту розпорядчих документів самостійно не оформляється.

У констатуючій частині викладають цілі та завдання запропонованих дій і причини видання наказу. Якщо підставою до видання наказу є розпорядчий документ вищестоящої організації, то в констатуючій частині вказують назву, номер, дату і заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передають зміст того розділу документа вищої інстанції, який послужив підставою для видання даного наказу. Констатуюча частина може бути відсутньою, якщо приписувані дії не потребують роз'яснення.

Слід враховувати час доведення інформації до конкретних виконавців. Розпорядчий документ може мати загальний для всіх пунктів термін виконання. Однак частіше термін виконання встановлюється для кожного завдання окремо. В кінці тексту розпорядчого документа поміщається перелік документів, що втратили чинність або підлягають зміні з виданням даного акту.

Слід враховувати час доведення інформації до-конкретних виконавців. Розпорядчий документ може мати загальний для всіх пунктів виконавчий термін. Однак частіше термін виконання встановлюється для кожного завдання окремо. В кінці тексту розпорядчого документа поміщається перелік документів, що втратили чинність або підлягають зміні з виданням даного акту. Останнім пунктом в наказах, рішеннях, розпорядженнях вказується особа, на яку покладається контроль за виконанням документа. Розпорядчі документи можуть мати додатки, вказівки на які даються у відповідних пунктах тексту. Реквізит Додаток після тексту розпорядчих документів самостійно не оформляється.

Слід враховувати час доведення інформації до конкретних виконавців. Наказ може мати загальний для всіх пунктів виконавчий термін. Однак частіше термін виконання встановлюється для кожного завдання окремо. Останнім пунктом в наказах вказується особа, на яку покладається контроль за виконанням документа. Наказ, як і інші розпорядчі документи, може мати додатки, вказівки на які даються у відповідних пунктах тексту. Реквізит Додаток після тексту розпорядчих документів самостійно не оформляється.

Слід враховувати час доведення інформації до-конкретних виконавців. Розпорядчий документ може мати загальний для всіх пунктів виконавчий термін. Однак частіше термін виконання встановлюється для кожного завдання окремо. В кінці тексту розпорядчого документа поміщається перелік документів, що втратили чинність або підлягають зміні з виданням даного акту. Останнім пунктом в наказах, рішеннях, розпорядженнях вказується особа, на яку покладається контроль за виконанням документа. Розпорядчі документи можуть мати додатки, вказівки на які даються у відповідних пунктах тексту. Реквізит Додаток після тексту розпорядчих документів самостійно не оформляється.