А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Всесвітня асамблея - охорона здоров'я

Всесвітня асамблея охорони здоров'я в 1970 р при активній підтримці всіх країн, що розвиваються одноголосно прийняла текст радянського проекту резолюції Про основні засади розвитку національної охорони здоров'я (WHA. Всесвітня асамблея охорони здоров'я одноголосно прийняла текст радянського проекту резолюції Про основні засади розвитку національної охорони здоров'я (WHA2361), в основі якої лежать демократичні принципи організації охорони здоров'я в соціалістичних державах.

Всесвітній асамблеї охорони здоров'я - необхідно здійснити в країнах, що розвиваються принцип особливої гуманності[48 с. Він вказав далі що, дотримуючись цієї мети, ВООЗ повинна відмовитися від обмеження своєї діяльності лише вузькими санітарними та медичними аспектами, підійти до глибокої соціально-економічного аналізу та обліку причин, з якими пов'язане відставання і важке становище держав, що звільнилися в галузі охорони здоров'я.

Структура ВООЗ: Всесвітня асамблея охорони здоров'я, яка скликається щорічно; Виконавчий комітет, що скликається 2 рази в рік; Секретаріат і 6 регіональних організацій з регіональним комітетом і регіональним бюро в складі кожної. У регіональні комітети входять представники держав - членів ВООЗ, розташованих в даній географічній області.

Вищим органом ВООЗ є Всесвітня асамблея охорони здоров'я, в якій представлені всі члени.
  Відповідно до рекомендацій Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я розглянуто питання встановлення критеріїв і стандартів забруднювачів зовнішнього середовища.

У 1980 р наХХХШ сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я було оголошено про ліквідацію віспи на Землі. Однак внаслідок існування т.зв. мавпячої віспи, яка серед неімунізованих-ного населення може призвести до спалаху віспи у людей, проблема не може бути повністю закрита.

У прийнятих XXV і XXVI Усесвітніми асамблеями охорони здоров'я (1972 - 1973) рішеннях поряд з профілактичними заходами з охорони здоров'я ра - - робітників усіх професій велика увага приділяється міжнародному контролю щодо попередження шкідливого впливу виробничого середовища на здоров'я.

Під впливом Радянського Союзу та інших соціалістичних країн Всесвітні асамблеї охорони здоров'я починаючи з 60 - х років приймають резолюції, що відображають необхідність активної боротьби з негативними явищами технічного прогресу. До їх числа відносяться: резолюція (WHA2257) Негативний вплив на екологію людини багатьох різних форм забруднення навколишнього середовища і проблем, пов'язаних з прискореною урбанізацією і зростанням населення, в якій йдеться про необхідність зосередити увагу ВО.

Виконкому ВООЗ (січень 1975 г.) запропонувала XXVIII Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я прийняти резолюцію Права людини в умовах науково-технічного прогресу, в якій право кожної людини мати найвищим рівнем здоров'я, записане в Статуті ВООЗ, безпосередньо пов'язується з досягненням такого прогресу, коли успіхи науки і техніки використовуються лише на благо людства, а не на шкоду йому.

У виступах представників СРСР та інших соціалістичних країн на всесвітніх асамблеях охорони здоров'я та Виконкому ВООЗ багато разів говорилося про необхідність активізувати діяльність організації по вивченню комплексу проблем, з якими пов'язане зростання травматизму і професійних захворювань в капіталістичних країнах.

Міжнародна фармакопея видається Всесвітньою організацією охорони здоров'я відповідно до резолюції WHA ЗЛО1 Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Комітет експертів ВООЗ по специфікаціям для фармацевтичних препаратів в своєму Двадцять сьомому докладе3 розглянув організацію роботи з перегляду Міжнародної фармакопеї та склав попередню робочу програму для третього видання, яке публікується в кількох томах.

Коли в 70 - і рр. минулого століття Всесвітня організація охорони здоров'я в результаті проведених під її керівництвом наукових досліджень встановила, що наше здоров'я залежить від стану охорони здоров'я (8 - 10%), навколишнього середовища (10 - 20%), але в значній мірі - 50% і більше - від способу життя, 30-я сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 1977 р постановила, що основна соціальна завдання урядів і ВООЗ в майбутні десятиліття повинна полягати в досягненні до 2000 р усіма жителями Землі такого рівня здоров'я (а це в значній мірі може бути можливо тільки при інтенсивній пропаганді здорового способу життя), який дозволить жити продуктивно в соціальному і економічному плані.

У цьому питанні позиція Радянського Союзу та інших соціалістичних країн незмінно виходила з тому, що підхід до даної проблеми не повинен обмежуватися лише областю санітарної освіти і розробкою технічних аспектів, що стосуються санітарно-гігієнічних умов праці. Бенедиктова на XXII Всесвітній асамблеї охорони здоров'я (1969) було підкреслено, що в період науково-технічної революції модернізація промисловості і сільського господарства в деяких країнах становить небезпеку для здоров'я трудящих, що в виробничих цехах і на будівництвах вони працюють в умовах, що загрожують їхньому життю, піддані ризику радіоактивного опромінення. У зв'язку з цим радянський представник запропонував ВООЗ рекомендувати урядам країн, де особливо сильно відзначається зростання травматизму і професійних захворювань, вжити термінових законодавчих заходів в області охорони і безпеки праці організації міді-Дінської служб на підприємствах, які гарантують законні права трудящих в області санітарної та соціальної профілактики , гігієни та безпеки праці.

У назвах з'їздів, конференцій, сесій, пленумів, засідань, президій слова з'їзд, конференція, сесія, президія, пленум пишуться з малої літери. Наприклад: XXIV з'їзд КПРС, XIII з'їзд ВЛКСМ, V Всеросійський з'їзд Рад, III Всебелорусскій з'їзд Рад, III сесія Верховної Ради Української РСР, чергова сесія Мособліс-полкома, пленум Московського міськкому партії, Всесвітній конгрес сторонни - ков світу, Всеросійський з'їзд Рад, X Всеросійська конференція РКП (б), Всесвітній конгрес жінок, VI конгрес Міжнародного об'єднання лялькових театрів, X Міжнародний астрономічний з'їзд, Другий з'їзд Рад, надзвичайна сесія Загального національного конгресу Арабського соціалістичного союзу, XXV Всесвітня асамблея охорони здоров'я.

Тодорова на XXV Всесвітній асамблеї охорони здоров'я (1972) було особливо підкреслено, що в боротьбі з будь-якими хворобами успіх може бути досягнутий лише в тому випадку, коли враховуються профілактичні заходи, спрямовані проти основних джерел, що породжують ці хвороби.

У сфері гігієни праці кінцеві цілі ВООЗ та МОП збігаються. Вони полягають у захисті і сприянні охороні здоров'я робітників усіх професій. Керівні принципи політики визначаються МОП на основі міжнародних конвенцій і рекомендацій з техніки безпеки і гігієни праці та ВООЗ через резолюції, схвалені Всесвітньою Асамблеєю охорони здоров'я і стосуються здоров'я робітників і надання першої допомоги, які вона захищає.

Протягом декількох років робляться спільні зусилля ряду країн, спрямовані на боротьбу із забрудненням атмосферного повітря. Створені комітети експертів з різних аспектів цієї проблеми. Зокрема, групою фахівців ВООЗ вивчені методи ідентифікації та кількісного визначення лія атмосферних забруднень. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я розглянуті питання, встановлення критеріїв і стандартів забруднювачів зовнішнього середовища. При цьому в значній мірі використаний досвід СРСР в цій області. В даний час, згідно з програмою ВООЗ, розглядом окремих забруднювачів зовнішнього середовища активно займаються гігієнічні інститути і кафедри навчальних закладів нашої країни.

Широке поширення отримали також в країнах, що розвиваються хвороби, збудником яких є вірус, що мешкає в брудних водних джерелах. Поширення водних інфекцій пояснюється насамперед відсутністю розвиненої каналізаційної мережі та відповідного водопостачання. Обстеження, проведене ВООЗ в 1973 р, показало, що більшість країн, що розвиваються не володіють санітарно-технічним обладнанням для видалення стічних вод. Лише 14% сільського і60% міського населення мають в своїх будинках водопровідну воду, та й вона не відповідає технічним і гігієнічним стандартам[351974№ 213 с. Саме з цієї причини серед великої групи населення поширені хвороби, пов'язані з по-раженной водних джерел небезпечними мікробами. Згідно з офіційними даними ВООЗ, поширеність хвороби онхоцеркоз, що приводить до сліпоти, в деяких районах досягає катастрофічно високого рівня (1 млн. На кожні10 млн. Жителів), а шість-зоматозом охоплено близько 80% населення ряду країн, що розвиваються. Боротьба та профілактика паразитарних хвороб для багатьох країн, що розвиваються, особливо африканських, як про це повідомлялося на XXVII сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 1974 р, є справою дуже складним, іноді навіть складнішим, ніж боротьба з малярією.