А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тверда аміачна селітра

Тверда аміачна селітра сильно поглинає вологу з повітря і поступово розпливається.

На номограмі приведена рівноважна відносна вологість повітря, температура якого дорівнює температурі аміачної селітри; крім того, виділені області підсушування твердої аміачної селітри.

Складіть на підставі наявних у вас даних список виробничих операцій (послідовно по ходу виробництва), необхідних для отримання: а) твердої аміачної селітри, б) рідких азотних добрив.

Шлами, відокремлюються від розчинів після осадження домішок і руйнування комплексу[Мп ( МНз) ](МОзЬ, висушуються і використовуються в якості мікродобрив, а залишився розчин NH4NOs може бути перероблений в тверду аміачну селітру. Шлами, відокремлюються від розчинів після осадження домішок і руйнування комплексу[Мп ( МН3) п ](НО3) 2 висушуються і використовуються в якості мікродобрив, а залишився розчин NH4NOs може бути перероблений в тверду аміачну селітру.

Вибух плаву аміачної селітри може ініціюватися при нагріванні від прямого стиснення ударної хвилі. для рідкої і твердої аміачної селітри, як і для ВВ, існує мінімальний (критичний) діаметр заряду, нижче якого ініціювання і поширення детонації неможливі. чим вище температура, тим менше критичний діаметр заряду; він залежить також від розмірів частинок, щільності і вологості матеріалу. критичний діаметр для аміачної селітри коливається в широких межах залежно від зазначених умов і приблизно в 100 разів більше, ніж типових ВВ. Але для однієї і тієї ж селітри критичний діаметр різко і значно знижується навіть в слабоограніченном і особливо в обмеженому просторі. Це особливо важливо враховувати при виборі діаметра трубопроводів для транспортування плаву і сипучого продукту.

З цих даних випливає, що капітальні витрати на 1 г азоту і вартість одиниці азоту в рідкому аміаку і в аміачної воді нижче, ніж в аміачну селітру, що є найбільш дешевим видом твердих азотних добрив. За цими показниками аміакати займають проміжне положення між твердою аміачною селітрою і аміаком.

З цих даних випливає, що капітальні витрати на 1 т азоту і вартість одиниці азоту в рідкому аміаку і в аміачної воді нижче, ніж в аміачну селітру, що є найбільш дешевим видом твердих азотних добрив. Аміакати займають за цими показниками проміжне положення між твердою аміачною селітрою і аміаком.

В даний час розроблені умови проведення процесу без відводу тепла, при високих температурах. Завдяки цьому, зберігаючи азот, вдається за рахунок тепла реакції концентрувати розчин в реакторі (до 75 - 85%) і скоротити його витрата на наступну операцію - утворення твердої аміачної селітри.

Урожай по фону РеоКеа дорівнював 192 7 ц з 1 га. При осінньому внесенні водного аміаку під оранку на сірого опідзоленого грунту Вінницькій дослідній станції урожай зерна кукурудзи зріс на 5 7 ц з 1 га, тобто на стільки ж, як і при викорис зованін твердої аміачної селітри навесні під культивацію.

Тривалий час вважалося, що використання у виробництві комплексних добрив не готових твердих азотних добрив, а їх розчинів і плавів значно економічніше. З табл. V-3 видно, що наведені витрати на отримання плаву аміачної селітри на 5% нижче, ніж для твердої аміачної селітри. Наведені витрати на еквівалентну кількість азотної кислоти і аміаку, які взаємодіють в процесі нейтралізації фосфорної кислоти, на 20% менше витрат на готову аміачну селітру.