А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тароздавачів

Тароздавачів, що знаходяться на відстані понад 60 км (по ящикової тарі) і понад 80 км (по бочковий тарі) від станції залізниць (пристаней) або тарозбиральним підприємств, має право реалізувати тару, що була у вжитку, на місці державним, кооперативним та іншим організаціям або відвантажувати споживачам за угодою з найближчої тарособірающей організацією або підприємством.

Тароздавачів - державні, кооперативні та громадські підприємства, організації та будівництва, у яких звільняється дерев'яна і картонна тара з-під продукції.

Тароздавачів є всі державні кооперативні та громадські організації, підприємства та будівництва, які здають для повторного використання звільнилася з-під продукції дерев'яну і картонну тару.

Повернення тароздавачів дерев'яної тари постачальнику (підприємству-виробнику) продукції, минаючи тароремонт-ні підприємства, здійснюється в відремонтованому вигляді. 
Отримавши від тароздавачів заявку на прийом тари, тароре-ремонтного заводу або склад дає автобазі заявку на транспорт. Автомашини, обладнані металевими решітчастими кузовами для перевезення тари, з товарознавцями об'їжджають торгові точки, збираючи тару до повного завантаження кузова.

Розрахунки з одногородними тароздавачів ведуться на підставі приймально-здавальних актів, підписаних тароздавачів, шляхом перерахування тароремонтним підприємствами належних сум тароздавачів з розрахункового або спецпозичковий рахунки в міру приймання тари в межах строків, встановлених для подання в банк розрахункових документів при звичайному і механізованому бухгалтерському обліку, а по підприємствах, які мають незначний оборот по операціях з тарою, - не рідше двох разів на місяць.

У цих випадках тароздавачів зобов'язаний представляти відповідному тароремонтним підприємству звіт про використання та повернення звільнилася дерев'яної і картонної тари за формою і в строки, затверджені ЦСУ СРСР.

У разі повернення тароздавачів неочищеної, Непромитий або пошкодженої з вини тароздавачів тари, але визнаний після приймання придатної до подальшого вживання, витрати по очищенню, промиванні і ремонту цієї тари, обчислені за цінами прейскуранта, затвердженого в установленому порядку, відносяться за рахунок тароздавачів.

У випадках, коли звільняється у тароздавачів поворотна тара без завезення на тароремонтним підприємства системи Держпостачу СРСР відвантажується постачальнику (Підприємству-виробнику) або іншому споживачу для повторного використання, тароздавачів зобов'язаний нараховувати на користь тароремонтним підприємства націнки по дерев'яної і картонної тари в розмірах, що затверджуються Державним комітетом цін Ради Міністрів СРСР. Нараховані націнки перераховуються тароздавачів на розрахунковий рахунок тароремонтним підприємства за місцем знаходження тароздавачів.

Доставка поворотної тари повинна проводитися силами і засобами тароздавачів і за його рахунок до найближчих тарособі-рающіх підприємств, станції залізниць або пристані, але не далі 40 км, а на відстані понад 40 км - за взаємною згодою між таросдающім і тарозбиральним підприємствами. При цьому повертається тара оплачується в залежності від її збереження за прейскурантом оптових цін на нову, тримання і відремонтовану дерев'яну тару. У той же час за її неподання з тароздавачів стягується штраф у розмірі двократної вартості нездана тари за прейскурантом, виходячи з цін на нову тару, причому сплата штрафу не звільняє їх від здачі тари.

Витрати з доставки зворотної тари відшкодовуються покупцеві (тароздавачів) постачальником (тарополучателем), якщо інше не передбачено договором.

У випадках втрати тари внаслідок пожежі або іншого стихійного лиха тароздавачів зобов'язаний в належним чином оформленому акті вказати кількість втраченої тари.

За неповернення дерев'яної і картонної тари з-під продукції виробничо-технічного призначення тароздавачів сплачують штраф у встановленому розмірі. У свою чергу вони можуть стягнути з постачальника продукції штраф за відмову від приймання повернення тари.

На тароремонтним підприємства Держпостачу СРСР тара доставляється силами, засобами тароздавачів і за їх рахунок, якщо інше не встановлено обов'язковими правилами. Вартість доставки тари на відстань, що перевищує 80 км, розподіляється між тароздавачів і тароремонтним підприємством за угодою сторін.

поворотна дерев'яна тара, упаковка, обшивка і опалубка здаються тароздавачів тарозбиральним підприємствам не пізніше 10 днів з моменту звільнення з-під продукції тари, упаковки, обшивки і опалубки і накопичення їх до норми навантаження на автомашину або гужовий транспорт, а в тих випадках, коли тара відвантажується тарозбиральним підприємствам залізницею-до норми завантаження вагона.

У разі повернення тароздавачів неочищеної, Непромитий або пошкодженої з вини тароздавачів тари, але визнаний після приймання придатної до подальшого вживання, витрати по очищенню, промиванні і ремонту цієї тари, обчислені за цінами прейскуранта, затвердженого в установленому порядку, відносяться за рахунок тароздавачів.

Розрахунки з одногородними тароздавачів ведуться на підставі приймально-здавальних актів, підписаних тароздавачів, шляхом перерахування тароремонтним підприємствами належних сум тароздавачів з розрахункового або спецпозичковий рахунки в міру приймання тари в межах строків, встановлених для подання в банк розрахункових документів при звичайному і механізованому бухгалтерському обліку, а по підприємствах, які мають незначний оборот по операціях з тарою, - не рідше двох разів на місяць.

За відмову від прийому тари з-під товарів народного споживання, повернутої тароздавачів безпосередньо постачальнику (підприємству-виробнику), з постачальника (підприємства-виробника) тароздавачів стягується штраф у розмірі двократної вартості прийнятою тари.
  Спосіб вивезення тари в великих містах здійснюється по кільцевому збору, де тароздавачів (магазини, їдальні, підприємства) розподілені між тароремонтним заводами або тарозбиральним складами за місцем знаходження.

Дерев'яні ящики не підлягають безпосередньому поверненню промисловим підприємствам, коли вони використовуються тароздавачів в рахунок виділених їм фондів для упаковки власної продукції або можуть бути реалізовані через тарозбиральним підприємства місцевим споживачам, а також якщо витрати по поверненню тари постачальникам перевищують різницю між цінами на нові і відремонтовані ящики.

Тароремонтним підприємство при відмові від приймання зворотної тари зобов'язана зробити напис на звороті накладної тароздавачів про причини відмови в прийманні доставленої та-росдатчіком тари. При відмові тароремонтним підприємства зробити напис тароздавачів робить про це відмітку на накладної. Штраф з тароремонтним підприємства стягується на підставі накладної тароздавачів з відмітками, оформленими в зазначеному порядку.

Витрати з доставки зворотної дерев'яної і картонної тари до тароремонтним організацій проводяться за рахунок тароздавачів, який відносить їх в дебет рахунку Прибутки і збитки як збитки за операціями з тарою.

Тарозбиральним підприємствами є Столярні склади, тарні і торгові бази контор лесстройторгов, а також тароздавачів, коли такий обов'язок покладений на них.

У разі невідповідності кількості та якості прийнятої тари даним, зазначеним у накладних (специфікації) тароздавачів, складаються акти і проводиться приймання згідно з технічними вимогами Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю і якістю, затверджених Госарбитражем СРСР.

Таросдатчікп зобов'язані заповнювати звіт про рух поворотної дерев'яної і картонної тари, яка звільнилася з-під надійшли тароздавачів товарів і продукції, за формою, затвердженої ЦСУ СРСР, і представляти цей звіт відповідному тароремонтним підприємству і своєї вищестоящої організації.

За нездачу звільнилася держаної дерев'яної і картонної тари та упаковки в установлені терміни тарозбиральним підприємства або організації стягують з тароздавачів через банк штраф у розмірі двократної вартості несданіой тари, виходячи з цін на нову тару. Штраф за недосдачу дерев'яної тари стягується в безспірному порядку.

розрахунки з одногородними тароздавачів ведуться на підставі приймально-здавальних актів, підписаних тароздавачів, шляхом перерахування тароремонтним підприємствами належних сум тароздавачів з розрахункового або спецпозичковий рахунки в міру приймання тари в межах строків, встановлених для подання в банк розрахункових документів при звичайному і механізованому бухгалтерському обліку, а по підприємствах , які мають незначний оборот по операціях з тарою, - не рідше двох разів на місяць.

У місцевостях, по умовами повернення тари прирівняних до районів Крайньої Півночі, територіальні органи Держпостачу СРСР можуть встановлювати тароздавачів фонди (ліміти) на повторне використання звільняється тари в даній місцевості, а торговельним підприємствам вказувати місцевого споживача з видачею повідомлень про прикріплення.

У разі якщо постачальник або тароремонтним організація (тарополучатель) несуть додаткові витрати по ремонту, очищення та промивання отриманої від тароздавачів тари, то зазначені витрати є послугою і підлягають відшкодуванню тарополучателю понад вартість повернутої тари, якщо інше не передбачено договором між тарополучателем і тароздавачів.

У разі якщо постачальник або тароремонтним організація (тарополу-чатель) несуть додаткові витрати по ремонту, очищення та промивання, отриманої від тароздавачів тари, то зазначені витрати є послугою і підлягають відшкодуванню тарополучателю понад вартість повернутої тари, якщо інше не передбачено договором між тарополучателем і тароздавачів.

За відмову від прийому тари з-під товарів народного споживання, повернутої тароздавачів безпосередньо постачальнику (підприємству-виробнику), з постачальника (підприємства-виробника) тароздавачів стягується штраф у розмірі двократної вартості прийнятою тари.

У випадках, коли звільняється у тароздавачів поворотна тара без завезення на тароремонтним підприємства системи Держпостачу СРСР відвантажується постачальнику ( підприємству-виробнику) або іншому споживачу для повторного використання, тароздавачів зобов'язаний нараховувати на користь тароремонтним підприємства націнки по дерев'яної і картонної тари в розмірах, що затверджуються Державним комітетом цін Ради Міністрів СРСР. Нараховані націнки перераховуються тароздавачів на розрахунковий рахунок тароремонтним підприємства за місцем знаходження тароздавачів.

Штрафні санкції за неповернення тари з-під продукції безпосередньо постачальникам ( підприємствам-виробникам) цієї продукції, а також за відмову останніх від прийому повернутої ним тари можуть бути застосовані незалежно від наявності договірних відносин безпосередньо між тароздавачів і постачальником (підприємством-виробником) продукції.

Підприємство-тарополучатель (постачальник продукції) оплачує предприя тию-тароздавачів вартість повернутої тари, що звертається за заставними цінами, за мінусом суми зносу (визначається за ступенем невідповідності тари, чинним стандартам у відсотках до заставною ціною) і витрат на ремонт заставної тари; на цю суму тароздавачів сторнує борг тарополучателя (сторнировочная запис: д-т рах. Збитки по операціях з тарою (д-т рах.

У разі повернення тароздавачів неочищеної, Непромитий або пошкодженої з вини тароздавачів тари, але визнаний після приймання придатної до подальшого вживання, витрати по очищенню, промиванні і ремонту цієї тари, обчислені за цінами прейскуранта, затвердженого в встановленому порядку, відносяться за рахунок тароздавачів.

У разі якщо постачальник або тароремонтним організація (тарополучатель) несуть додаткові витрати по ремонту, очищення та промивання отриманої від тароздавачів тари, то зазначені витрати є послугою і підлягають відшкодуванню тарополучателю понад вартість повернутої тари, якщо інше не передбачено договором між тарополучателем і тароздавачів.

У разі якщо постачальник або тароремонтним організація (тарополу-чатель) несуть додаткові витрати по ремонту, очищення та промивання, отриманої від тароздавачів тари, то зазначені витрати є послугою і підлягають відшкодуванню тарополучателю понад вартість повернутої тари, якщо інше не передбачено договором між тарополучателем і тароздавачів .

Після розпакування продукції тара здається тарозбиральним підприємствам: ящикова - на відстані не далі 60 км, бочкова - 80 км від найближчих тарозбиральним підприємств або станцій залізниць, пристаней. Тароздавачів, що знаходяться далі вказаної відстані, реалізують тару на місці або відвантажують споживачам за угодою з найближчої таро-яка щороку збирає організацією.

У випадках, коли звільняється у тароздавачів поворотна тара без завезення на тароремонтним підприємства системи Держпостачу СРСР відвантажується постачальнику (підприємству-виробнику) або іншому споживачу для повторного використання, тароздавачів зобов'язаний нараховувати на користь тароремонтним підприємства націнки по дерев'яної і картонної тари в розмірах, що затверджуються Державним комітетом цін Ради Міністрів СРСР. Нараховані націнки перераховуються тароздавачів на розрахунковий рахунок тароремонтним підприємства за місцем знаходження тароздавачів.

Транспортна тара, що надходить на підприємства електропромисловості після її звільнення від вантажу, має бути повернуто відповідно до існуючих постанов та інструкцій. Учасниками цієї роботи є тароздавачів, таро-збирають організації і тарозбиральним підприємства.

Покупцеві надано право в обмін за придбану тару з розфасованими нафтопродуктами здавати порожню місткістю до 5 л включно. Вартість прийнятої тари оплачують тароздавачів з виручки, отриманої від продажу нафтопродуктів на АЗС за готівку.

Тароремонтним підприємство при відмові від приймання зворотної тари зобов'язана зробити напис на звороті накладної тароздавачів про причини відмови в прийманні доставленої та-росдатчіком тари. При відмові тароремонтним підприємства зробити напис тароздавачів робить про це відмітку на накладної. Штраф з тароремонтним підприємства стягується на підставі накладної тароздавачів з відмітками, оформленими в зазначеному порядку.

У випадках, коли звільняється у тароздавачів поворотна тара без завезення на тароремонтним підприємства системи Держпостачу СРСР відвантажується постачальнику (підприємству-виробнику) або іншому споживачу для повторного використання, тароздавачів зобов'язаний нараховувати на користь тароремонтним підприємства націнки по дерев'яної і картонної тари в розмірах, що затверджуються Державним комітетом цін Ради Міністрів СРСР. Нараховані націнки перераховуються тароздавачів на розрахунковий рахунок тароремонтним підприємства за місцем знаходження тароздавачів.

На тароремонтним підприємства Держпостачу СРСР тара доставляється силами, засобами тароздавачів і за їх рахунок, якщо інше не встановлено обов'язковими правилами. Вартість доставки тари на відстань, що перевищує 80 км, розподіляється між тароздавачів і тароремонтним підприємством за угодою сторін.

Тароремонтним підприємство при відмові від приймання зворотної тари зобов'язана зробити напис на звороті накладної тароздавачів про причини відмови в прийманні доставленої та-росдатчіком тари. При відмові тароремонтним підприємства зробити напис тароздавачів робить про це відмітку на накладної. Штраф з тароремонтним підприємства стягується на підставі накладної тароздавачів з відмітками, оформленими в зазначеному порядку.

Доставка поворотної тари повинна проводитися силами і засобами тароздавачів і за його рахунок до найближчих тарособі-рающіх підприємств, станції залізниць або пристані, але не далі 40 км, а на відстані понад 40 км - за взаємною згодою між таросдающім і тарозбиральним підприємствами. При цьому повертається тара оплачується в залежності від її збереження за прейскурантом оптових цін на нову, тримання і відремонтовану дерев'яну тару. У той же час за її неподання з тароздавачів стягується штраф у розмірі двократної вартості нездана тари за прейскурантом, виходячи з цін на нову тару, причому сплата штрафу не звільняє їх від здачі тари.