А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тарифний коефіцієнт - перший розряд

Тарифний коефіцієнт першого розряду дорівнює одиниці.

Годинні тарифні ставки ЗП і зміна дзя в залежності від розряду, а також тарифні коефіцієнти /Ст. Тарифний коефіцієнт першого розряду приймається за одиницю, а тарифні ставки будь-якого розряду визначаються множенням ставки першого розряду на відповідний розряду тарифний коефіцієнт. Співвідношення тарифних коефіцієнтів останнього і першого розрядів називається діапазоном тарифної сітки.

Тарифний коефіцієнт першого розряду приймається за одиницю, а тарифні ставки будь-якого іншого розряду визначаються множенням ставки першого розряду на відповідний розряду тарифний коефіцієнт. Співвідношення тарифних коефіцієнтів останнього і першого розрядів називається діапазоном тарифної сітки. Отже, правильно побудована тарифна сітка враховує головна ознака якості праці - кваліфікацію робітника.

ставлення тарифного коефіцієнта першого розряду до тарифного коефіцієнту останнього розряду називається діапазоном тарифної сітки.

Правильне співвідношення в оплаті праці робітників в залежності від їх кваліфікації та складності виконуваної роботи досягається за допомогою тарифних сіток, що складаються з певної кількості розрядів і відповідних їм порозрядних коефіцієнтів, які і визначають співвідношення в оплаті праці робітників різної кваліфікації. Тарифний коефіцієнт першого розряду приймається за одиницю, а тарифні ставки будь-якого розряду визначаються множенням ставки першого розряду на відповідний розряду тарифний коефіцієнт. Співвідношення тарифних коефіцієнтів останнього і першого розрядів називається діапазоном тарифної сітки. Отже, правильно побудована тарифна сітка враховує головна ознака якості праці - кваліфікацію робітника.

Правильне співвідношення в оплаті праці робітників в залежності від їх кваліфікації та складності виконуваної роботи досягається при допомоги тарифних сіток, що складаються з певної кількості розрядів і відповідних їм порозрядних коефіцієнтів. Тарифний коефіцієнт першого розряду приймається за одиницю, а тарифні ставки будь-якого розряду визначаються множенням ставки першого розряду на відповідний розряду тарифний коефіцієнт. Співвідношення тарифних коефіцієнтів останнього і першого розрядів називається діапазоном тарифної сітки. Отже, правильно побудована тарифна сітка враховує головна ознака якості праці - кваліфікацію робітника.

Співвідношення тарифних коефіцієнтів крайніх розрядів, тобто першого розряду до останнього розряду тарифної сітки, показує, у скільки разів розрахункова ставка самого кваліфікованого робітника перевищує розрахункову ставку найменш кваліфікованого робітника, оплачуваного за першим розрядом. Ставлення тарифного коефіцієнта першого розряду до тарифного коефіцієнту останнього розряду називається діапазоном тарифної сітки.

тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка по роботі даного розряду більше тарифної ставки по роботі першого розряду. При цьому тарифний коефіцієнт першого розряду приймається рівним одиниці, а коефіцієнти наступних розрядів прогресивно зростають. Ставлення тарифного коефіцієнта першого розряду до тарифного коефіцієнту останнього розряду називається крайнім співвідношенням або діапазоном тарифної сітки.

Тарифна сітка застосовується для визначення співвідношень в оплаті праці робітників різного рівня кваліфікації та являє собою сукупність розрядів, кожному з яких відповідає свій тарифний коефіцієнт. Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка даного розряду вище ставки першого розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду приймається рівним одиниці, а наступних розрядів показує ступінь співвідношення між працею різного рівня кваліфікації та некваліфікованою працею.

Тарифна ставка диференціює оплату праці в Залежно від кваліфікації робітників. Характеристиками тарифної сітки є число розрядів, темп, наростання тарифних коефіцієнтів, діапазон. Тарифний коефіцієнт першого розряду приймають за одиницю, а інші показують, у скільки разів тарифна ставка відповідного розряду вище ставки першого розряду. Ставлення крайніх тарифних коефіцієнтів називають діапазоном сітки.

Тарифний розряд визначає величину годинної тарифної ставки. Тарифні ставки окремих розрядів пов'язані між собою, для чого кожному розряду присвоюється свій тарифний коефіцієнт, що відображає вартість роботи даного розряду по відношенню до першого розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду дорівнює одиниці.

Тарифна сітка застосовується для того, щоб встановити необхідні відмінності і співвідношення в оплаті праці працівників залежно від їх кваліфікації та складності виконуваної роботи. Вона являє собою шкалу тарифних розрядів і коефіцієнтів, призначених для тарифікації оплати праці. Тарифний коефіцієнт першого розряду, який присвоюється робочим, які не мають кваліфікації, прирівнюється до одиниці. Оплата праці робітників зв'язку проводиться відповідно до тарифних ставок по кожному розряду сітки і по розрядним тарифними коефіцієнтами, які показують, у скільки разів тарифна ставка даного розряду вище тарифної ставки першого розряду.

Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка по роботі даного розряду більше тарифної ставки по роботі першого розряду. При цьому тарифний коефіцієнт першого розряду приймається рівним одиниці, а коефіцієнти наступних розрядів прогресивно зростають. Ставлення тарифного коефіцієнта першого розряду до тарифного коефіцієнту останнього розряду називається крайнім співвідношенням або діапазоном тарифної сітки.

Тарифна сітка.

Тарифний розряд характеризує ступінь кваліфікації робітника: вищої кваліфікації відповідає вищий розряд тарифної сітки і навпаки. Тарифний коефіцієнт - це відношення заробітної плати кожного розряду до заробітної плати першого розряду, який приймається рівним одиниці і відповідає праці найнижчої кваліфікації. Ставлення тарифного коефіцієнта останнього розряду до тарифного коефіцієнту першого розряду характеризує діапазон тарифної сітки.

Тарифна сітка застосовується для визначення співвідношень в оплаті праці робітників різної кваліфікації. Вона являє собою сукупність розрядів, кожному з яких відповідає свій тарифний коефіцієнт. Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка даного розряду вище ставки першого розряду; тарифний коефіцієнт першого розряду приймають рівним одиниці.

Тарифна сітка - застосовується для визначення співвідношень в оплаті праці робітників різного рівня кваліфікації. Тарифна сітка являє собою сукупність розрядів, кожному з яких відповідає свій тарифний коефіцієнт. Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка даного розряду вище ставки першого розряду, а тарифний коефіцієнт першого розряду приймається рівним одиниці.

Тарифна ставка завжди виражається в грошовій формі, і її розмір зростає зі збільшенням розряду. Співвідношення між розмірами тарифних ставок залежно від розряду виконаної роботи визначається за допомогою тарифного коефіцієнта, який вказується у тарифній сітці для кожного розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду дорівнює одиниці. Розмір тарифної місячної ставки першого розряду не може бути нижче мінімального розміру оплати праці, передбаченого законом. Починаючи з другого розряду, тарифний коефіцієнт зростає і досягає своєї максимальної величини для найвищого розряду, передбаченого тарифною сіткою. Співвідношення тарифних коефіцієнтів першого і останнього розрядів називають діапазоном тарифної сітки.

Тарифна сітка застосовується для визначення співвідношень в оплаті праці робітників різного рівня кваліфікації. Тарифна сітка являє собою сукупність розрядів, кожному з яких відповідає свій тарифний коефіцієнт. Тарифний коефіцієнт показує, у скільки разів тарифна ставка даного розряду вище ставки першого розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду приймається рівним одиниці. Тарифні коефіцієнти наступних розрядів показують ступінь співвідношення між працею різного рівня кваліфікації та некваліфікованою працею.

Тарифні сітки являють собою сукупність (шкалу) тарифних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, що забезпечують диференціацію тарифного заробітку робітників в залежності від їх кваліфікації. Сітки включають певну кількість розрядів і відповідні кожному розряду тарифні коефіцієнти. Кожен тарифний коефіцієнт сітки показує, у скільки разів тарифний заробіток робітника даного розряду більше тарифного заробітку робітника першого розряду. Ставлення тарифного коефіцієнта першого розряду до тарифного коефіцієнту останнього розряду сітки називають діапазоном тарифної сітки.

Тарифні сітки встановлюють співвідношення в оплаті праці робітників різної кваліфікації. Тарифний розряд характеризує рівень кваліфікації робітника. Співвідношення в оплаті між розрядами називаються та тарифної коефіцієнтами. Ставлення тарифного коефіцієнта останнього розряду до тарифного коефіцієнту першого розряду характеризує діапазон тарифної сітки.

Тарифні сітки встановлюють співвідношення в оплаті праці робітників різної кваліфікації. Тарифний розряд характеризує рівень кваліфікації робітника. Співвідношення в оплаті між розрядами називаються тарифними коефіцієнтами. Ставлення тарифного коефіцієнта останнього розряду до тарифного коефіцієнту першого розряду характеризує діапазон тарифної сітки. Тарифний коефіцієнт кожного наступного розряду показує підвищення оплати робочого даного розряду в порівнянні з оплатою робочого першого розряду.