А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таріровка - прилад

Таріровка приладу для кожної партії однотипних виробів здійснюється за допомогою фольги з металу контрольованого покриття.

Таріровка приладів є ефективним засобом підвищення точності вимірювання до рівня варіації приладу (див. Нижче), не рахуючи похибки еталона.

Таріровка приладу проводиться за показаннями еталонного ареометра в рідинах без висхідного потоку з різною щільністю або перерахунком в кг /ж3 по відомої різниці обсягів тел-індикаторів.

Таріровка приладів на заводі-виробнику проводиться при опорі кожного проводу лінії зв'язку від датчика до вторинного приладу 40 ом.

Магнітний толщемер МТ-2. Загальний вигляд. Таріровка приладу проводиться за стандартами із заздалегідь визначеними толщинами покриттів.

Таріровка приладу виробляється шляхом навантаження його вантажами до величини максимального навантаження. За величиною вантажу з урахуванням середньої ваги смуги аналітично визначають еквівалентну йому натяг.

Таріровка приладу проводиться в конкретних умовах його застосування.

Таріровка приладу полягає у визначенні фактичної теплоємності системи Скель, під якою розуміють кількість тепла, що виділяється в районі розташування зразка в одиницю часу, який необхідний для підвищення показань термопари витяжного накриття на 1 С.

Зовнішній вигляд толщиномера відривного типу для вимірювання товщини покриттів на феромагнітної основі. | Товщиномір відривного типу МТ-ДАЗ з електромагнітом. Таріровка приладу проводиться по еталонним зразкам.

Таріровка приладів на заводі-виробнику проводиться при опорі кожного проводу лінії зв'язку від датчика до вторинного приладу 40 ом.

Таріровка приладу М-101 проводиться по еталонним розчинів для різних довжин баз проточних кювет і різних світлофільтрів.

Таріровка приладу М-101 проводиться за вказаною вище методикою.

 Первісна тарировка приладу для встановлення залежностей індикаторів від чисельного значення моментів і зусиль проводиться на машинах для випробування матеріалів на розтяг і кручення.

Тому тарировка приладу в величинах AR /R або е (для певного Е) не змінюється зі зміною номінального опору тензометрів або при відхиленні їх опору від номінальної величини.

Розташування датчика на розтягується стрижні. Після тарировки приладу можна переходити до визначення напружень в будь-який деталі, матеріал якої відчуває лінійне або плоский напружений стан.

Для тарировки приладу слід приготувати розчини лугу, концентрація яких буде перекривати діапазон концентрацій від електролітичних лугів до розчину каустичної соди.

Метод тарировки приладу під час запису статичного тиску аналогічний методу тарировки геліксних і поршневих глибинних жшометров.

При тарировке приладу крім температури потрібно враховувати і те, що товщина шару сала на підвішеному тваринному після його забою зменшується внаслідок розтягування.

При вторинної тарировке приладу слід мати на увазі, що коефіцієнт С залежить від обсягу внутрішнього простору всіх елементів приладу - скляних трубок, шлангів, колбочки 10 до камери всередині кювети під випробуваним шаром матеріалу.

Перевірка і калібрування приладів повинні здійснюватися відповідно до встановлених для кожного з них правилами і термінами контролю.

Завод-виробник виготовляє тарировки приладу на заданий питома вага.

Якщо по протоколам тарировки приладу до і після випробування поправки різні, то приймають їх середньоарифметичне значення для даного відліку. При великих відхиленнях (вище класу приладу) використовують показання дублюючих приладів, або величину абсолютно виключають з відліку. У відповідальних випадках вимірювання повторюють. Середньоарифметичне значення величини підраховують з числом знаків на одиницю більше їх числа в отсчетах показань приладів.

Нарешті, на тарировки приладу і, отже, на його точність впливають температура і тиск. Внаслідок теплового розширення змінюється ставлення плечей і датчик, що вимірює змінну при сталих умовах, може дати одне свідчення, коли вона освітлена сонцем, і інше, коли він виявляється в тіні. Аналогічно, діафрагма, марнування відповідно до розрахунку, що базуються на барометричному тиску в місті Балтімора, безнадійно неточна, якщо її застосовувати для вимірювання тотожного потоку в Денвері.

Принципова схема Рп-регулятора на базі МРЩПР-54. Відповідно до таріровкой приладу лодютроечное опір R регулюється при спільній налагодження приладу і термопари.

Відповідно до попередньої таріровкой приладу визначається зміст різних елементів в парі.

Для лабораторних випробувань і тарировки приладу створений стенд, що складається з рами, гвинтового домкрата, захватних пристроїв і вказує динамометра. В результаті лабораторних досліджень побудований тарувальний графік.

Пріопоюо бление для калібрування приладу для визначення жорсткості при врученні. Важливим методичним питанням є тарировка приладів. Кінці дроту закріплюють в латунної оправі шляхом запресовування на пресі. Дріт з двома оправками за розміром точно замінює зразок, при цьому довжина вільної дроту повинна бути 40 мм.

Форма запису на бланку. Більш докладні відомості щодо проведення тарировки приладів наводяться в заводських інструкціях, що поставляються в комплекті до кожного приладу заводом-виробником.

У майстернях з ремонту та тарировке контрольно-іамерітель-них приладів роботи виконуються із застосуванням ртуті. Ртуть, кипить при температурі 350 ° С, але випаровується при кімнатній температурі. Ртутні пари, потрапляючи через легені в кров, можуть накопичуватися в різних органах і викликати отруєння організму.

Дійсна ціна кожного ділення визначається таріровкой приладу.

Графік зернового розподілу часток в помолах кварцового піску. Розмірні кордону фракцій встановлюються заводом-виробником шляхом тарировки приладу.

У додатку дається інформація по проведенню тарировки приладів, способам запису тиску і встановлення часу стабілізації при опрессовке противикидного обладнання.

Датчик плотномера СКЦ. Вплив маси металу стінок враховується при тарировке приладу.

Трансформатор тиску. Ціна поділки індикатора ваги визначається при тарировке приладу.

Метою лабораторної роботи є: вивчення, тарировка приладу і визначення поверхневого натягу на межі поділу нафта - вода з використанням сталагмометра.

У дослідницькій практиці таке порівняння використовують для тарировки приладу.

Метою лабораторної роботи є: вивчення, тарировка приладу і визначення поверхневого натягу на межі поділу нафта - вода з використанням сталагмометра.

Калібрувальна залежність 1 /Хж від (t. QT. | Теплопровідність поліефіру з молекулярною вагою 1000 (1 і 1500 (. В інтервалі температур. 21 Ч - 80 С. Постійні А і В визначалися в результаті тарировки приладу на еталонних рідинах, в якості яких в наших дослідженнях використовувалися пропіловий і етиловий спирти, етілеігліколь, бензол, подружжя-реххлорістий вуглець і інші рідини.

Після перевірки і регулювання окремих вузлів проводять тарировки приладу за зразком, обирається в залежності від необхідного діапазону вимірювання і показника заломлення контрольованого продукту.

зусилля верхньої пружинки 7 також визначається при тарировке приладу. Нижня пружинка 8 значно сильніше верхній, тому після відкриття клапана прилад весь час повідомляється зі свердловиною.

Схема термоелектричного пірометра. Відхилення температури вільних кінців від прийнятих при тарировке приладу призводять до змін термоелектродвіжущей сили. Це обставина враховується шляхом введення поправок до показань приладу або, при сталості температури вільних кінців, відповідним зміщенням стрілки мілівольтметра. У схемі вимірювання з потенціометром ця поправка здійснюється автоматично введенням компенсаційного опору.

Перевірку та регулювання приладів об'єднують під загальною назвою тарировки приладів. Нанесення поділів шкал вимірювальних приладів за допомогою порівняння з еталоном називають калібруванням.

К (з) повинні визначатися незалежно при тарировке приладу і є характеристиками вимірювальної схеми.

Періодична, не рідше двох разів на місяць перевірка тарировки приладу - контроль приладу на лабораторному прецизионном рефрактометрі.

Покажчик ваги інструменту. Каретка дозволяє плавно змінювати передавальне число верньерного механізму при тарировке приладу.

А і В - постійні, які визначаються в процесі тарировки приладу.