А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Тамбур-шлюз

Тамбур-шлюз обладнується при одному із входів в притулок.

Тамбур-шлюз - тамбур, обладнаний спеціальними пристроями, що усувають можливість проникнення вогню, газів, парів, пилу та інших шкідливих речовин з одного приміщення в інше, а також для підтримки заданих параметрів серед в приміщеннях.

Тамбур-шлюзи передбачаються також для запобігання потрапляння шкідливих речовин 1 і 2 класів небезпеки з одного приміщення в інше, незалежно від категорії сполучених виробництв.

Тамбур-шлюз - тамбур, обладнаний спеціальними пристроями, що усувають можливість проникнення вогню, газів, парів, пилу та інших шкідливих речовин з одного приміщення в інше, а також для підтримки заданих параметрів середовища в приміщеннях.

Тамбур-шлюз - тамбур, обладнаний спеціальними пристроями, що усувають можливість проникнення вогню, газів, парів, пилу та інших шкідливих речовин з одного приміщення в інше, а також для підтримки заданих параметрів середовища в приміщеннях.

Схема витяжної вентиляції приміщення, в. У тамбур-шлюз при приміщенні площею не більше 50 ма допускається подача повітря від системи, яка обслуговує тільки це приміщення: 1) якщо система має резервний вентилятор, автоматично включається при зупинці основного; 2) якщо воздуховод в приміщенні автоматично відключається при виникненні пожежі.

Схема витяжної вентиляції приміщення, в. У тамбур-шлюз при приміщенні площею не більше 50 м2 допускається подача повітря від системи, яка обслуговує тільки це приміщення: 1) якщо система має резервний вентилятор, автоматично включається при зупинці основного; 2) якщо воздуховод в приміщенні автоматично відключається при виникненні пожежі.

Двері тамбур-шлюзів, двері, ворота і люки в протипожежних перешкодах з боку приміщень, в яких не застосовуються і не зберігаються горючі гази, рідини і матеріали, а також відсутні процеси, пов'язані з освітою горючих пилу, допускається виконувати з матеріалів групи горючості ГЗ товщиною не менше 40 мм і без пустот.

Двері в тамбур-шлюзах, що ведуть у приміщення, в яких проводяться процеси, які стосуються категоріям А і Б, повинні бути такими, що зачиняються з ущільненими притворами і межею вогнестійкості 0 6 ч, а провідні в інші приміщення - з негорючих матеріалів, незаскленому. Витяжні шафи та робочі столи, призначені для роботи з пожежо - і вибухонебезпечними речовинами, повинні бути покриті вогнетривким матеріалом, а для роботи з кислотами та іншими хімічно активними речовинами - матеріалами, стійкими до їх впливу. Крім того, у цих столів повинні бути бортики. Для запобігання сорбції парів речовин, а також полегшення очищення поверхню витяжних шаф часто покривають облицювальною плиткою.

Двері в тамбур-шлюзах, що ведуть у приміщення, в яких проводяться процеси, які стосуються категоріям А і Б, повинні бути такими, що зачиняються з ущільненими притворами і межею вогнестійкості 0 6 ч, а провідні в інші приміщення - з негорючих матеріалів, незаскленому. Витяжні шафи та робочі столи, призначені для роботи з пожежо - і вибухонебезпечними речовинами, повинні бути покриті вогнетривким матеріалом, а для роботи з кислотами та іншими хімічно активними речовинами - матеріалами, стійкими до їх впливу. Крім того, у цих столів повинні бути бортики. Для запобігання сорбції парів речовин, а також полегшення очищення поверхню витяжних шаф часто покривають облицювальною плиткою.

У випадках якщо тамбур-шлюзи відокремлюють допоміжні приміщення від виробничих приміщень з кондиціонуванням повітря, що подається в тамбур-шлюзи повітря повинен бути, як правило, тих же параметрів, що і в приміщеннях з кондиціонуванням повітря.

Подачу повітря в тамбур-шлюз одного приміщення або в тамбур-шлюзи групи приміщень категорії А чи бів тамбур-шлюз приміщення для вентиляційного обладнання категорії А чи Б допускається проектувати від припливної системи, яка обслуговує дані приміщення, або від системи (без рециркуляції), яка обслуговує приміщення категорій В4 Г і Д, передбачаючи резервний вентилятор на необхідний повітрообмін для тамбур-шлюзів і автоматичне відключення подачі повітря в зазначені приміщення при виникненні пожежі.

Подачу повітря в тамбур-шлюз одного приміщення або в тамбури-шлюзи групи приміщень категорії А чи бів тамбур-шлюз приміщення для вентиляційного устаткування категорії А чи Б проектують від припливної системи, призначеної для даних приміщень, або від системи (без рециркуляції), яка обслуговує приміщення категорій В, Г і Д, передбачаючи: резервний вентилятор на необхідний повітрообмін для тамбурів-шлюзів і автоматичне відключення припливу повітря в приміщення категорій А, Б, В, Г або Д при виникненні пожежі.

Подачу повітря в тамбур-шлюз одного приміщення або в тамбур-шлюзи групи приміщень категорії А чи бів тамбур-шлюз приміщення для вентиляційного обладнання категорії А чи Б допускається проектувати від припливної системи, яка обслуговує дані приміщення, або від системи (без рециркуляції), яка обслуговує приміщення категорій В4 Г і Д, передбачаючи резервний вентилятор на необхідний повітрообмін для тамбур -шлюзов і автоматичне відключення подачі повітря в зазначені приміщення при виникненні пожежі.

Перегородки і перекриття тамбур-шлюзів повинні бути протипожежними.

При неможливості влаштування тамбура-шлюзів допускається передбачати комплекс заходів, які запобігають поширенню пожежі в суміжні приміщення.

Перегородки і перекриття тамбур-шлюзів повинні бути протипожежними.

Жу або виходом через тамбур-шлюз, забезпечений вентиляційним підприєм, в сходову клітку, а також безпосередньо в виробниче приміщення, якщо в кабінах немає постійних робочих місць.

Витрата повітря, подається в тамбур-шлюзи з одного відкритими дверима, слід визначати розрахунком за умови забезпечення середньої швидкості (але не менше 1 3 м /с) закінчення повітря через відкритий дверний проріз і з урахуванням спільної дії витяжної протидимного вентиляції.

Витрата повітря, що подається в тамбур-шлюзи при закритих дверях, необхідно розраховувати на витоку повітря через нещільності дверних прорізів.

Системи для подачі повітря в тамбур-шлюзи інших категорій та іншого призначення слід, як правило, передбачати спільними з системами приміщень, що захищаються цими тамбур-шлюзами.

Для забезпечення гарантованого підпору в тамбур-шлюзах повітря слід подавати не менше ніж від двох припливних установок, які не мають резервних вентиляторів, пли від однієї припливної установки, що має резервний вентилятор.

В одноповерхових підземних автостоянках перед рампами тамбур-шлюз допускається не передбачати.

Двері з Електроконтакт шахт за двері тамбур-шлюзу, не приймається.

Подачу повітря в один або групу тамбур-шлюзів слід здійснювати окремою системою, що має резервний вентилятор, автоматично включається при зупинці основного.

Двері, що ведуть з виробничих приміщень в тамбур-шлюз, повинні відкриватися в напрямку виходу з приміщення з більшою пожежною небезпекою в приміщення з меншою пожежною небезпекою.

Між виробничим і допоміжним приміщеннями був влаштований тамбур-шлюз - Одного разу через неполадки на установці ректифікації розчинника виробниче приміщення виявилося сильно загазованим.

Двері, йеДуЩйй З Виробничих приміщенні в тамбур-шлюз, повинні відкриватися в напрямку виходу з приміщення з більшою пожежною небезпекою в приміщення з меншою пожежною небезпекою.

Двері, що ведуть з виробничих приміщень в тамбур-шлюз, повинні відкриватися в напрямку виходу з приміщення з більшою пожежною небезпекою в приміщення з меншою пожежною небезпекою.

Двері і ворота в протипожежних перешкодах і тамбурах-шлюзах повинні бути обладнані автоматичними пристроями закривання їх при пожежі.

Подачу повітря в тамбур-шлюз одного приміщення або в тамбур-шлюзи групи приміщень категорії А чи бів тамбур-шлюз приміщення для вентиляційного обладнання категорії А чи Б допускається проектувати від припливної системи, яка обслуговує дані приміщення, або від системи (без рециркуляції), яка обслуговує приміщення категорій В4 Г і Д, передбачаючи резервний вентилятор на необхідний повітрообмін для тамбур-шлюзів і автоматичне відключення подачі повітря в зазначені приміщення при виникненні пожежі.

Велике значення для організації ефективного підпору повітря в тамбур-шлюзах і сполучених приміщеннях різної категорійності має пристрій самозакривних дверей. До розробки надійних приладів самозачинення та організації серійного їх випуску пристрій тамбурів-шлюзів, як правило, має виключатися, а сполучення між приміщеннями здійснюватися через зовнішню територію.

Системи цілодобової і цілорічної подачі зовнішнього повітря в один тамбур-шлюз або групу тамбурів-шлюзів приміщень категорій А та Б проектуються окремими від систем іншого призначення, передбачаючи резервний вентилятор.

При необхідності подача зовнішнього повітря в ліфтові холи або тамбур-шлюзи цокольних і підземних поверхів проводиться для забезпечення величини надлишкового тиску не менше 20 Па в цих холах (тамбур-шлюзах) при закритих дверях щодо суміжних приміщень. Конструкції цих клапанів виконуються з межами вогнестійкості по НПБ 241 не менше меж вогнестійкості конструкцій ліфтових шахт і підлягають обладнанню автоматично і дистанційно керованими приводами. Приводи виконуються без застосування термочутливих елементів.

Збійки тунелів з штольнями або між паралельними тунелями повинні мати тамбур-шлюзи з протипожежними дверима.

Повідомлення зазначеного відсіку з вибухонебезпечним виробничим приміщенням повинно виконуватися через тамбур-шлюз з гарантованим підпором повітря, а для виробництв з токсичними продуктами - через звичайний тамбур, який має зовнішній вихід.

Збійки тунелів з штольнями або між паралельними тунелями повинні мати тамбур-шлюзи з протипожежними дверима.

При виникненні пожежі у виробничому приміщенні вентилятори, що подають повітря в тамбур-шлюзи для запобігання задимлення сусідніх приміщень, що не вимикаються.

Ці сходи повинні бути огороджені протипожежними перегородками 1-го типу з улаштуванням тамбур-шлюзу з підпором повітря під час пожежі.