А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Такт - читання

Такти читання і запису можуть бути відокремлені один від одного будь-якою кількістю тактів. Зазначене рішення дозволяє підвищити продуктивність процесора, особливо при двоадресний системі команд за рахунок зменшення загального числа звернень до оперативної пам'яті.

У проміжках між тактами читання і запису може проводитися обробка ліченої з пам'яті інформації для її подальшого запису за тією ж адресою.

Цикл звернення полягає з такту читання і такту записи з тривалістю кожного такту 1 мкс. Між тактами читання і запису може проводитися обробка інформації без звернення до ОП. За один цикл звернення передається 4 байта інформації.

Цикл звернення складається з тактів читання і записи з тривалістю кожного такту 1 ікс. Між тактами читання і запису може проводитися обробка інформації без звернення до ОП. За один цикл звернення передається чотири байти інформації.

Після тактів вибірки команди йдуть такти читання операндів. Одночасно з цим адреса операнда надходить в регістр адреси (РА) ЦУ, де відбувається контроль кордонів захисту програми. Такт звернення до МОЗУ за другим операндом, розташованим в МОЗУ за адресою А2 аналогічний такту звернення за адресою А1 тільки другий операнд передається з МОЗУ по КШЧ не в регістр Р1 а в суматор АУ.

Таким чином, в результаті виконання тактів читання коду команди, індексування і базування відносних адрес операндів в суматорі арифметичного пристрою утворюються дійсні адреси А1 і А2 операндів.

Імпульсом ГИЗ в такті передачі (при ПРД1БТ) або такті читання (при ПРД2БТ) встановлюється тригер записи ТБ, який скидається в такті записи імпульсом ГИЗ. При ПРД2БТ в такті читання імпульсом ГИЗ встановлюється тригер ТМ 2 скидається імпульсом ГІ13 в такті, наступного за тактом записи. У такті записи імпульсом ГІ13 встановлюється на час одного такту тригер ТЛ.
 Тривалість припинення при передачі двох байт даних становить два такту: такт читання (стирання) і такт ГІ записи; при передачі одного байта - три такти: такт читання, такт передачі (обработ - ДПН ки) і такт записи.

Особливістю побудови ОП є застосування в ній розщепленого циклу, що складається з двох самостійних тактів читання і записи тривалістю 1 мкс кожен. При цьому в такті читання (стирання) здійснюється зчитування інформації з комірки пам'яті по заданому адресою з занесенням її в 18-розрядний інформаційний регістр. Регенерація інформації в такті читання не проводиться. У такті записи відбувається запис в комірку пам'яті за адресою, що вказана інформації, що знаходиться в інформаційному регістрі без попереднього стирання.

Рятувальна операція або виробляється за один або кілька тактів арифметичного пристрою, або поєднується з тактами читання операндів або записи результату. При виконанні операції встановлюються в нуль або одиницю спеціальні індикатори Нуль (НУЛЬ) і Мінус (МН), які можуть бути використані наступними командами.

Схема формування ознак ОП в АПРС. Залежно від числа байт (ПРД1БТ мул ПРД2БТ), переданих протягом однієї призупинення, після такту читання встановлюється такт передачі або такт записи.

Схема формування ознак ОП в АПРС. При цьому в оперативну пам'ять завжди видається сигнал ЧИТАННЯ ОП, за винятком передачі двох байт при виконанні команди ВВАЖАТИ, коли в такті читання виробляється сигнал стирання ОП. ЧИТАННЯ (стирання) ОП або ЗАПИС ОП завжди видається сигнал ОЗНАКА ОП.

Арифметичний зрушення вправо.

У МК блоку 3 значення Чт /Зп 0 забезпечує збереження в регістрі ОЗУ інформації, отриманої з ОЗУ, протягом тактового періоду, наступного за тактом читання з ОЗУ.

Тривалість припинення при передачі двох байт даних становить два такту: такт читання (стирання) і такт ГІ записи; при передачі одного байта - три такти: такт читання, такт передачі (обработ - ДПН ки) і такт записи.

Цикл звернення складається з такту читання і такту записи з тривалістю кожного такту 1 мкс. Між тактами читання і запису може проводитися обробка інформації без звернення до ОП. За один цикл звернення передається 4 байта інформації.

Цикл звернення складається з тактів читання і записи з тривалістю кожного такту 1 ікс. Між тактами читання і запису може проводитися обробка інформації без звернення до ОП. За один цикл звернення передається чотири байти інформації.

Особливістю побудови ОП є застосування в ній розщепленого циклу, що складається з двох самостійних тактів читання і записи тривалістю 1 мкс кожен. При цьому в такті читання (стирання) здійснюється зчитування інформації з комірки пам'яті по заданій адресі з занесенням її в 18-розрядний інформаційний регістр. Регенерація інформації в такті читання не проводиться. У такті записи відбувається запис в комірку пам'яті за адресою, що вказана інформації, що знаходиться в інформаційному регістрі без попереднього стирання.

Імпульсом ГИЗ в такті передачі (при ПРД1БТ) або такті читання (при ПРД2БТ) встановлюється тригер записи ТБ, який скидається в такті записи імпульсом ГИЗ. При ПРД2БТ в такті читання імпульсом ГИЗ встановлюється тригер ТМ 2 скидається імпульсом ГІ13 в такті, наступного за тактом записи. У такті записи імпульсом ГІ13 встановлюється на час одного такту тригер ТЛ.

Склад комплекту поставки модернізованих моделей ЄС ЕОМ першої черги вітчизняного виробництва. Оперативна пам'ять ЕОМ ЄС 1022 має ємність 128256 або 512 Кбайт. Основною особливістю оперативної пам'яті є застосування розщепленого циклу тривалістю 1 2 мкс, що складається з самостійних тактів читання і запису. Ширина вибірки збільшена в порівнянні з шириною вибірки з ЄС 1020 до слова. Мультиплексна пам'ять є частиною оперативної пам'яті і призначена для зберігання службової інформації мультиплексного каналу. Ємність мультиплексной пам'яті дорівнює 2048 байт. У кожен момент часу можливе звернення тільки до одного виду пам'яті.

Особливістю побудови ОП є застосування в ній розщепленого циклу, що складається з двох самостійних тактів читання і записи тривалістю 1 мкс кожен. При цьому в такті читання (стирання) здійснюється зчитування інформації з комірки пам'яті по заданій адресі з занесенням її в 18-розрядний інформаційний регістр. Регенерація інформації в такті читання не проводиться. У такті записи відбувається запис в комірку пам'яті за адресою, що вказана інформації, що знаходиться в інформаційному регістрі без попереднього стирання.

Cocran комплекту поставки моделей ЄС ЕОМ першої черги вітчизняного виробництва. | Час виконання основних. Основна пам'ять має ємність від 64 до 256 Кбайт, які монтуються в наявну стійку пам'яті. Пам'ять має розщеплений цикл, що складається з тактів читання і запису, які можуть відстояти за часом на довільне число тактів.