А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таблиця - відповідність

Таблиці відповідності МКІ4 і рубрикатора ДАСНТІ призначені для використання в рамках автоматизованої системи ведення інформаційних мов в АСПІ і ДАСНТІ.

Таблиця відповідності наведена нижче. Деякі величини являють собою пару значень, між якими ставиться крапка з комою. Цей символ () також повинен бути включений в керуючу (ESC) рядок при обліку та розподілу додатної.

Таблиця відповідності для даного перетворювача (рис. 423) складена з урахуванням малюнка сегментів. Від таблиці переходять до алгебраїчної формі запису функції. Для цього для кожного набору вхідного коду, на якому функція дорівнює одиниці, записується елементарне твір всіх аргументів, причому якщо аргумент в цьому наборі приймає значення 0 то пишеться його заперечення. Потім відбувається роз'єднання цих елементарних творів.

Таблиці відповідності, складені для певної площі, можуть бути скориговані, якщо на ній починає використовуватися новий тин серійного долота. Для цього по викладеної вище методикою слід встановити, чи дає нове долото значимий ефект у порівнянні з раніше обраним оптимальним типом. Позитивний результат дає підставу для заміни у відповідних клітинах таблиць.

Таблиця відповідностей не входить до складу транслятора. Заміна нетермінальних символів односимвольних кодами дозволяє зменшити обсяг транслятора і полегшити граматичний розбір операторів вхідного графічного мови.

Таблиця відповідності містить покажчики на списки примірників, що зберігають інформацію про всіх примірниках елементів, що мають дане значення. Таблиця відповідності за своїм призначенням аналогічна словником слів (рис. 31.2) і фактично є індексом для списку екземплярів. Однак якщо значення зустрічається всього один раз, то воно не поміщається в список примірників. В цьому випадку покажчик таблиці відповідності посилається безпосередньо на наступну таблицю на рис. 31.4 на довідник. У списку екземплярів містяться покажчики на довідник для кожного екземпляра елемента даних. Ієрархічна структура даних відображена в довіднику за допомогою покажчиків на вихідні і подібні записи елемента в довіднику, а також покажчиків на повторювані групи. Елементи даних розташовані в довіднику в порядку зверху вниз і зліва направо, як показано на рис. 24.7. Елементи даних, що містяться в довіднику, мають покажчики на таблицю елементів даних.
 Таблиці відповідності індивідуальних кодів продукції кодами продукції по номенклатурі ШЕУ встановлюють однозначні відповідності між цими кодами і застосовуються для перекодування індивідуальних норм витрати і обсягів виробництва. Передбачено дві таблиці SOOTCIIL і SOOTIICL, що містять відповідно коди по загальносоюзним класифікатором продукції і класифікатору Всесоюзного об'єднання Союзлакокраска і коди по номенклатурі ШЕУ. Ведення таблиць здійснюється однією програмою записи.
 Скласти таблицю відповідності для машини Тьюринга, яка виконує алгоритм віднімання, записати алгоритм і відпо-ють кожній команді конфігурації.

Діаграми Вейча для перемикальних функцій, що залежать від двох, трьох і чотирьох змінних. | Приклад мінімізації функції з чотирма змінними. | Мінімізація переключательних функцій за допомогою діаграми Вейча. У таблиці відповідності (табл. 26) перетворювача вхідного коду з трьома неременнимі набори i 567 заборонені.

В таблиці відповідності g (рис. 29) показується, про зміною який проміжної функції пов'язується затримка і напрямок зміни етзй проміжної функції, при якому повинна бути реалізована затримка.

Приклад мінімізації. У таблиці відповідності (табл. 22) перетворювача вхідного коду з трьома змінними набори v5 ve, v, заборонені. У клітинах, які відповідають цим наборам, проставлена буква Ф, яку можна читати або як нуль, або як одиницю.

В таблиці відповідності для одного типу елементів даних може міститися так багато значень, що для двійкового пошуку деякого конкретного його значення буде потрібно багаторазове переміщення механізму доступу зовнішнього накопичувача. В цьому випадку необхідно ввести індекс для таблиці відповідності.

У таблиці відповідності (табл. 22) перетворювача вхідного коду з трьома змінними набори v6 ve, v7 заборонені. У клітинах, які відповідають цим наборам, проставлена буква Ф, яку можна читати або як нуль, або як одиницю.

У таблицях відповідності імітованих і контрольних сигналів вказані коди верхніх і нижніх допустимих меж зміни контрольованого параметра, визначених з урахуванням помилок вимірювання і перетворення. Програма контролю (сигналізації) виходу Реальні показники можуть відрізнятися за допустимі межі при нормальному ході процесу виконується автоматично ММЕВМ із заданою періодичністю.

Тому всі таблиці відповідностей, включають регулярні (без імпульсів) оригінали, придатні і для прийнятого перетворення.

Замість самої таблиці відповідності ця формула дає правимо, за допомогою якого за кінцеве число кроків може бути встановлено вихідний слово, що відповідає кожному наперед заданому вхідному слову з області визначення даного алфавітного оператора.

Нижче наведені таблиці відповідності маркувань вибухозахи-щити вибухонебезпечним сумішам, якими необхідно керуватися при виборі електрообладнання різних країн.

Нижче наведена таблиця відповідностей ідентифікаторів масивів модулів РІШЕННЯ і Enter.

Метою створення таблиць відповідності є також встановлення порівняльної фактичної ефективності роботи доліт різних тнпсв.

Результат імпорту даних в проект MS Project. Після редагування таблиці відповідності полів необхідно клацнути по кнопці ОК в діалозі Define Import /Export Map і потім по кнопці Open в діалозі Open. У Project 2000 автоматично створює проект на основі імпортованих даних.

Ефективність використання часткової таблиці відповідності сторінок в чому залежить від того, в якому порядку адресує свої операнди виконується програма. Це ж саме поняття локалізації лежить в основі механізму кеш-пам'яті, а також різних способів управління сторінкової пам'яттю, які нам ще належить розглянути. Якщо відомо, що кожен логічно завершений ділянку програми вимагає не більше восьми сторінок пам'яті, причому виконання відповідних операцій займає досить тривалий час, то застосування буфера швидкої переадресації дозволить істотно підвищити швидкість виконання програми шляхом мінімізації числа звернень до системно-підтримуваної таблиці сторінок. Чим безладно використання програмних операндів і чим більше розміри активно адресується області пам'яті (звичайно, мається на увазі, що число відповідних сторінок перевищує вісім), тим рідше перетворення адрес можуть здійснюватися за допомогою апарату TLB. При швидкій зміні області локалізації звернень видалені з буфера елементи навряд чи доведеться відновлювати надалі. Якщо ж програма активно адресує операнди, що локалізуються в занадто великий області пам'яті, то, ймовірно, вилучені елементи через деякий час повинні знову відновлюватися. Стосовно до буферу швидкої переадресації підвищення швидкості зміни області локалізації та її укрупнення мають приблизно однакові наслідки. Однак в цілому зазначені два чинника цілком по-різному впливають на продуктивність роботи системи.

Алгоритм складання таблиць відповідності типів доліт і разбуріваемих порід на ЕОМ коротко зводиться до наступного.

Число рядків таблиці відповідностей вхідних і вихідних сигналів навіть для найпростішої з УСК швидко збільшується зі збільшенням кількості розрядів.

На другому етапі таблиця відповідності аналізується ЛПР двічі - спочатку по рядках, потім по стовпцях.

Вважаючи, що таблиця відповідності поєднань літер і розділових знаків зберігається в пам'яті ЕОМ, роздрукувати текст у звичному вигляді.

У правій колонці таблиці відповідності можуть стояти умовні числа операторів, наприклад при наявності команд умовної передачі управління в кінці або всередині стандартної програми.

Госавіанадзор на підставі таблиці відповідності, акту заводських випробувань, надання висновку щодо відповідності літака вимогам НЛГС та інших матеріалів вирішує питання про видачу тимчасового сертифіката льотної придатності.

Рекомендується також використання таблиць відповідності оригіналів та їх зображень.

Лапласа дозволяє сформувати таблицю відповідностей між оригіналами і їх зображеннями. У таблицю як додаток до даної роботи включені лише ті відповідності, які тут виведені або будуть потрібні при вирішенні наведених прикладів і завдань. У книгах по операційному численню є докладні таблиці. У них, зауважимо, ширше представлені властивості перетворення Лапласа та інші питання операційного числення.

Наявність неоднозначності в таблиці відповідності свідчить про неможливість запису булевих функцій для вихідних сигналів, а значить і неможливості синтезу схеми на операторах І, АБО, НЕ. Тому про такі умови кажуть, що вони не реалізовуються.

Стовпці в такій таблиці відповідності є кодами рубрик однією з класифікацій.

Застосовувана в даний час таблиця відповідності твердості і абразивності гірських порід їх літолого-петрографічного опису[22]дозволяє об'єднати пісковики і алевроліти красноцветах-ної товщі в одну групу. Так, наприклад, піщаник ізвестковістого з пористістю 605% (інтервал 3332 - 3337 м), карбонатность якого становить 41%, піщаник дрібнозернистий, ізвестковістого, глинистий, з пористістю 9 5%, карбонатністю 35 6% (інтервал 3618 - 3623 м) і алевроліт глинистий, сільноізвестковістий з пористістю 5 2% і карбонатністю 46 5% укосів до IV-V категорій твердості і X-XI категоріям абразивности.

Наявні в даний час таблиці відповідностей між оригіналами і зображеннями охоплюють далеко не всі необхідні для практики випадки.

Для мінливих файлів ведення таблиць відповідності та довідника, так само як і списку примірників, є складним завданням. Включення однієї нової записи може зажадати модифікації всіх трьох таблиць. Через те що ці таблиці можуть бути занадто довгими, для їх модифікації потрібні тривалі операції сортування і зміни великої кількості покажчиків.

Відповідність кодових слів і повідомлень. При великих k реалізація таблиці відповідності кодера стає занадто громіздкою. Для коду (12792) існує 292 або приблизно 5 х 1027 кодових векторів. Якщо кодування виконується за допомогою простої таблиці відповідності, то уявіть, скільки пам'яті потрібно для такого величезного числа кодових слів. На щастя, завдання можна значно спростити, у міру необхідності генеруючи необхідні кодові слова, замість того щоб зберігати їх в пам'яті постійно. Оскільки безліч кодових слів, складових лінійний блоковий код, є - мірним подпространством - мірного довічного векторного простору (k), завжди можна знайти таку силу-силенну - кортежів (з числом елементів, меншим 2), яке може генерувати всі 2 кодових слова підпростору. Про генерує безлічі векторів кажуть, що воно охоплює підпростір. Найменша лінійно незалежне безліч, що охоплює підпростір, називається базисом підпростору, а число векторів в цьому базисному безлічі є розмірністю підпростору.

Недостатньо пам'яті для розміщення таблиці відповідності імен.

Існує багато варіантів реалізації таблиці відповідності сторінок.

Отримання відповіді дозволяє заповнити таблицю відповідностей і, нарешті, пакет-команда CALL CONNECTED може бути послана DTE, ініціалізувати з'єднання.

На першому етапі складають таблицю відповідності введених відносних оптимізуються змінних реальним оптимізуються параметрами.

Поряд з кожною схемою дані таблиці відповідності, в яких вказані полярність вхідних і вихідних сигналів.

На початку розділу Вимова є таблиця відповідностей між знаками транскрипції, що застосовується в нашому посібнику, і міжнародної фонетичної транскрипцією.

На закінчення зазначимо, що таблиці відповідності є узагальнений довідковий матеріал, що допомагає загальної орієнтуванні при аналізі ситуації буріння в даному районі, зокрема, при порівнянні ефективності способів буріння, при оцінці можливості скорочення номенклатури доліт, забійних двигунів і вирішення інших питань техніки і технології буріння .

У V-пам'яті цієї машини розташовується таблиця відповідності математичних сторінок їх фізичного розташування. Сформований після модифікацій виконавчу адресу надходить на регістр адреси. Старші 12 розрядів цієї адреси являють собою номер сторінки або блоку, до якого здійснюється звернення.

Прив'язка функцій здійснюється за допомогою таблиці відповідності (табл. 315), в якій для кожного стану вказується комбінація значень допоміжних змінних. Можливі варіанти вирішення, так як відповідно до формули (311) число комбінацій значень допоміжних змінних зазвичай перевищує число станів.

У байті 20 розміщується адреса Таблиці відповідності номерів логічним томам, в якій визначені призначення окремих ділянок диска логічним томам.

Деякі співвідношення, що дозволяють розширити таблицю відповідності на стор. .