А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таблиця - випадкове число

Таблиці випадкових чисел при випробуваннях використовують наступним чином.

Таблиці випадкових чисел використовуються шляхом нумерації всіх одиниць генеральної сукупності і виписки з таблиць стількох чисел, скільки потрібно для вибірки. З генеральної сукупності відбираються ті одиниці, порядковий номер яких відповідає виписаним з таблиці випадкових чисел. Якщо число одиниць у генеральній сукупності не більше 999 то останню або першу цифру чотиризначного числа відкидають. В останньому випадку однакові числа опускаються.

Таблиці випадкових чисел широко використовуються при моделюванні випадкових явищ.

Таблиці випадкових чисел використовуються в різноманітних задачах.

Таблиця випадкових чисел являє собою таблицю однозначних чисел. Послідовність випадкового числа може бути будь-якої бажаної довжини. Найбільша з опублікованих таблиць випадкових чисел містить 1000000 чисел. 
Таблиця випадкових чисел містить 10 тисяч чотиризначних чисел.

З таблиці випадкових чисел навмання взято одне число. Подія А - вибране число ділиться на 5; подія В - це число закінчується нулем.

Існують таблиці випадкових чисел; їх незручно використовувати для вирішення великих завдань на ЕОМ, тим більше що ще ніким не було помічено перевага таблиць перед псевдовипадковими числами, про які йтиметься далі. Вже давно розробляються фізичні датчики випадкових чисел. Вони застосовуються порівняно рідко через наступні випадки: неможливо відтворити вибіркову послідовність для повторення розрахунків; практично не можна гарантувати постійну задовільну роботу датчика.

З таблиці випадкових чисел навмання взято одне число. Подія А - вибране число ділиться па 5; подія В - це число закінчується нулем.

Знаходження значень випадкового параметра X за відомою функції розподілу F (x і випадковим числам а, аг і т. д. З таблиці випадкових чисел[40]береться перше число, наприклад а. Воно відкладається в масштабі на осі ординат.

Використання таблиць випадкових чисел гарантує якість чисел, однак для зберігання їх в пам'яті ЕОМ потрібно багато місця, що не завжди допустимо, ромі того, введення їх в ЕОМ вимагає великих затрат ручної праці.

Застосування таблиць випадкових чисел не виправдовує себе, так як ці таблиці в разі достатньої їх обсягом доводиться зберігати не в оперативній пам'яті, а в накопичувачі машини. Вибірка їх з накопичувача пов'язана з великою втратою машинного часу, не кажучи вже про труднощі підготовки таких таблиць для введення в пристрої, що запам'ятовують машини.

Застосування таблиці випадкових чисел при спостереженні полягає в наступному. Покладемо, що з дуже великого числа, скажімо, в п'ять тисяч одиниць, потрібно піддати спостереженню, скажімо, чотири сотні одиниць. Для того щоб ці чотириста одиниць були взяті навмання, складемо список всіх п'яти тисяч одиниць і перенумеруем їх; потім випишемо з таблиці випадкових чисел чотириста чисел, починаючи з будь-якого стовпця таблиці, причому якщо випадкове число виявиться більше п'яти тисяч, то будемо виписувати різниця між цим числом і п'ятьма тисячами. Отримавши таким чином чотириста випадкових чисел, візьмемо потім з со-ртавленного списку чотириста одиниць, що відповідають отриманим номерам. При такій обстановці спостереження необхідна слу вості буде цілком забезпечена, так як і цифри таблиці випадкових чисел розташовані зовсім випадково, і, звичайно, між цією таблицею і нумерацією розглянутого списку млості ніякого зв'язку.

У таблиці випадкових чисел будь-яке число від 1 до т рівно можливих, тому перехід зі стану Qi (найбільше вибране число дорівнює одиниці) в будь-який стан QJ равновероятен.

У таблиці випадкових чисел часто буває зручним розглядати число 0 як позначення для числа 10; ми так і вчинимо в даному прикладі.

По таблиці випадкових чисел, наведеною в додатку 5[4](Графа 9 дві останні цифри чотиризначного числа), визначаємо номери днів вимірювань, маємо номера в зростаючій послідовності і знаходимо дати вимірювань. За відомим дат вимірювань вибираємо з таблиці додатка 1 максимальні потужності.

Користуватися таблицею випадкових чисел дуже просто. Припустимо, вам потрібно відібрати 10 елементів з сукупності, що містить 100 елементів.
 У таблицях випадкових чисел містяться числа, порядок включення яких в таблицю здійснений випадковим чином. Одиницям сукупності дають порядкові номери. У таблиці випадкових чисел вибирають будь-яку початкову точку і, рухаючись в довільному напрямку і довільно змінюючи напрямок руху, вибирають необхідну кількість номерів з числа привласнених, рівне заздалегідь встановленим обсягом вибірки.

Відомі багато таблиці випадкових чисел, які обчислювалися незалежно. 
Звертаючись до таблиці випадкових чисел, між іншим, наприклад, що поява цифри Про позначає подія А, а поява будь-якої іншої цифри - подія В.

Рандомізовані за таблицею випадкових чисел рядка напіврепліки окремо для кожної групи змінних, отримаємо три подплав, об'єднання яких і дало загальну матрицю планування X, наведену в табл. 2.7. Згідно з планом були виготовлені 32 партії наконечників.

Вони називаються таблицями випадкових чисел. Короткі витяги з таблиць випадкових чисел наведені і в популярній книжці автора[21], Де, до речі, дані і приклади моделювання випадкових процесів за допомогою таблиць випадкових чисел.

Потім за допомогою таблиці випадкових чисел з цих 95 сумішей були відібрані суміші, ярмо яких в подальшому проводилася додаткова перевірка знайдених кореляційних виразів для обчислення рк і Тк.

Зважаючи на виняткову важливість таблиці випадкових чисел (табл. III) при вирішенні завдань статистичного обчислення необхідно бути впевненим у тому, що числа цієї таблиці дійсно є випадковими.

Потім за допомогою таблиці випадкових чисел[45]визначають послідовність введення несправностей. Для можливості використання таблиці випадкових чисел всім Sn планованим відмов апаратури привласнюють номери від 1 до Sn. Кількість номерів, що відводяться для елементів г-го типу має відповідати гщ. Далі привласнюють номери блоків чи модулів апаратури, які мають самостійну нумерацію комплектуючих їх елементів. Зазвичай в таблицях випадкових чисел числа розбиті по п'ять розрядів. Якщо п'яти розрядів недостатньо, то об'єднують числа з рядом стоїть колонкою. Перші два числа визначають номер відмови. Так як прийняли Sn 50 то перше і п'яте числа є невідповідно-ми, їх викреслюють. З решти чисел випливає така послідовність введення відмов вводяться відмови з номерами 432605 в блоки з номерами 129 для елементів відповідного типу з номерами 667526 відповідно.

Короткі витяги з таблиць випадкових чисел наведені і в популярній книжці автора[21], Де, до речі, дані і приклади моделювання випадкових процесів за допомогою таблиць випадкових чисел.

Може проводитися за таблицями випадкових чисел.

Може проводитися за таблицею випадкових чисел.

Парна цифра в таблиці випадкових чисел - знак плюс /непарна - знак мінус.

Може проводитися за таблицею випадкових чисел.

Початок відліку в таблиці випадкових чисел має вибиратися довільно. Це підвищує точність розрахунків.

Парна цифра в таблиці випадкових чисел - знак плюс, непарна - знак мінус. Перший блок матриці планування служить для виділення лінійних ефектів.

Потім може бути використана таблиця випадкових чисел для випадкового відбору елементів списку в вибірку (про те, як використовувати таблицю випадкових чисел, див., Наприклад: Робоча книга соціолога. Якщо основа вибірки представлена у формі, що на комп'ютері (наприклад, список персоналу заводу в АСУ кадри), то випадковий відбір може бути здійснений автоматично.

Випадкові числа вибирають з таблиць випадкових чисел. Коли застосовують ЕЦОМ, то використовують датчики випадкових чисел.

Кожну четвірку цифр в таблиці випадкових чисел розбиваємо на ліву і праву двійки.

Приклад використання таблиці випадкових чисел. Щоб зробити відбір по таблиці випадкових чисел, потрібно вибрати початкову точку: можна закрити очі і поставити навмання точку в таблиці олівцем.

Припустимо, що по таблиці випадкових чисел визначається, який предмет повинен бути накритий.

Приклад використання таблиці випадкових чисел. Щоб зробити відбір по таблиці випадкових чисел, потрібно вибрати початкову точку: можна закрити очі і поставити навмання точку в таблиці олівцем.

В цьому випадку користуватися таблицями випадкових чисел незручно, так як вони зайняли б багато місця в пам'яті ЕОМ, тому при розрахунках на ЕОМ випадкові числа генерують за допомогою спеціальних датчиків. Датчики бувають двох видів - фізичні і програмні.

Значення роботи А.Н. Колмогорова Про таблиці випадкових чисел[Б: - 174 ], Що відбиває, як він сам зазначає в передмові до російського перекладу ([BiKH-50, с. Возникающий в соответствии с этой схемой выбора класс последовательностей называется классом случайных последовательностей по Мизесу - Колмогорову-Ловеланду. При этом все последовательности из этого класса являются также случайными и в смысле Мизеса-Черча. Обратное же, как показано Ловеландом, неверно.
Сколько нужно взять чисел из таблицы случайных чисел, чтобы с вероятностью не менее 0 9 быть уверенным, что среди них хотя бы одно число четное.
Схемы монохроматора двой - Ji ного разложения. а - схема с двой.
Источниками случайных элементов могут служить таблицы случайных чисел, псевдослучайные числа[1]І спец. Джерелами випадкових елементів можуть служити таблиці випадкових чисел, псевдовипадкові числа (див. Псевдовипадкових чисел метод) і спец. Скільки потрібно взяти чисел з таблиці випадкових чисел, щоб з ймовірністю не менше 0 9 бути впевненим, що серед них хоча б одне число парне.

Показність вибірки забезпечується завдяки застосуванню таблиць випадкових чисел, зміні напрямків їх відбору: зліва, справа, скинений, сніяу, по діагешазі, а також завдяки використанню різних видань я їх сторінок.

Другий метод полягає в побудові таблиць випадкових чисел.