А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таблиця - програмування

Таблиці програмування кожної з ПЛМ наведені в табл. 6.8 - 610 в яких вказані терми структурної таблиці, реалізовані на проміжних шинах.

Таблиці програмування ПЗУЬ ПЗУ2 і ПЗУ3 наведені відповідно в табл. 5155.16 і 517. Булеві функції, реалізовані кожним ПЗУ, попередньо розширені до досконалої ДНФ.

Верхня панель ігрового автомата Теніс. На закінчення представимо таблиці програмування ПЗУ, використовуваних в ігровому автоматі. У табл. 10 наведені коди для ПЗУ DD13 DD21 використовуваних як логічних пристроїв, а в табл. 11 - для ПЗУ DD14 і ВД22 використовуваних як дешифраторів блоків індикації.

Спробуйте самостійно розробити таблицю програмування на додаткові п'ять серій випробувань. Наприклад, можна задати, щоб випробуваний послідовно торкався майданчиків з непарними чорними цифрами, наступними в порядку зростання, або майданчиків з парними червоними цифрами, наступними в порядку спадання. Можливі й інші програми випробувань.

Побудована за цими виразами логічна схема приведена на рис. 5.1 таблиці програмування ПЛМь ПЛМ2 і ПЛМ3 - в табл. 5125.13 і 514 відповідно.

Слід зазначити, що апаратурні витрати можна зменшити, замінивши акумулятор DD3 і дешифратор DD5 постійним запам'ятовуючим пристроєм К155РЕЗ з прошивкою, що забезпечує перетворення коду числа k в се-місегментний код числа k 1 - Складіть таблицю програмування цього ПЗУ самостійно.

Параметри деяких поширених мікросхем ППЗУ. Наприклад, позначення інформаційної ємності мікросхеми 1К х 8 біт означає, що вона містить 1024 слова по 8 біт кожне. Зміст ПЗУ записується у вигляді таблиці програмування. Як приклад наведена таблиця 918 для ПЗУ на 32 х 8 біт. Очевидно, що ця таблиця нічим не від - - Ліча від таблиці перемикань восьми логічних функцій, в яких виконавчі розряди адреси являють собою вхідні змінні. Тому ПЗУ можна використовувати в логічних схемах в якості звичайного елемента, функція якого, однак, може бути довільно запрограмована.

Двійкове число Q при цьому ставиться до вибраного в стані Sz кваліфікує-тору XQ. Якщо тепер уявити в двійковій формі числа Z (tk), Z (tk l) і Q, то отримаємо безпосередньо таблицю програмування 20.8. У графу Вміст внесені тільки шість необхідних для управління розрядів. Додаткові розряди для видачі даних можуть бути додані за бажанням.

Прямий вихід тригера підключений до вихідного каскаду, а інверсний через адресний формирователь зворотного зв'язку - до матриці. Логічні виходи за бажанням користувача можуть бути використані як входи. При цьому вихід перекладається в третій стан; управління третім станом здійснюється спеціальним термо в матриці. Є захист від несанкціонованого доступу інформації. У структурі ПЛМ є запам'ятовуючий елемент - регістр, який здійснює зберігання і синхронний введення /виведення оброблюваної інформації. Програмування ПЛМ здійснюється перепалювання плавких перемичок (цілої перемичці відповідає стан лог. Запис інформації виробляється на стандартних программаторах складанням таблиці програмування поля матриці І. ІС застосовуються в системах управління, в дисплеях, для диспетчеризації пам'яті в персональних ЕОМ, для микропрограммирования, для карт адрес пам'яті, в системах секретного кодування.