А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таблиця - черга

Таблиця черзі до CPU, CPUQTB є вектор, що містить стільки елементів (слів), скільки завдань є в системі. Насправді число елементів дорівнює числу завдань 1 оскільки 0 - й елемент не використовується з причин, які будуть коротко викладені нижче. CPUQTB - це пов'язаний список ID завдань, причому в ньому об'єднані завдання з однаковим рівнем пріоритету.

Таблиця черг каналів містить стільки входів, скільки є каналів. Для селекторної каналу у вході вказується адреса заголовка до його черги, для мультиплексного каналу - два: адреса заголовка першої черги і адресу заголовка останньої черги.

Дескриптор виконаних робіт. | Слово таблиці сторінок. Слово таблиці черг містить адреси першої і останньої заявок (БВ) на роботу для кожного пристрою. Ці подвійні слова, що містять пари адрес, утворюють точ, де індексом служить подвоєний номер пристрою.

Для введення паспорта наступної програми блок ПРИЙОМ закріплює пристрій введення такого типу, який був зафіксований в таблиці черзі. При цьому оператору видається вказівка про встановлення завдання (паспорта) на ВНУ з заданим машинним номером.

Першою працює програма РЗ, яка визначає чергу, для першого входу до якого закінчилася операція введення-виведення. Для цієї мети використовується Таблиця черг каналів.

Після ствердної відповіді оператора блок ПРИЙОМ вводить найменування роботи і паспорт першої програми, після чого пристрій введення звільняється і може бути використано той службової або робочою програмою. При постановці завдання в чергу в таблиці черзі серед іншої інформації фіксується умовна назва типу ВНУ, з якого було введено завдання. Це необхідно для закріплення в подальшому цього типу пристрою при введенні паспортів наступних по порядку програм.

Якщо в директиві на виконання було вказано машинний номер ВНУ, з якого оператор бажає вводити пакет, то відразу після введення директиви відбувається закріплення зазначеного пристрою і слідом за цим без попередження вводиться найменування роботи і паспорт першої по порядку програми. При постановці завдання в чергу вказаний номер СНУ фіксується в осередках із завданням в таблиці черзі. Це пристрій надалі використовується для введення паспортів всіх програм пакета.

Вся інформація, яку отримує супервізори від інших програм і від оператора, розміщується в спеціальних таблицях. Це таблиці логічних і фізичних пристроїв, таблиця стану програм, таблиця стану системних файлів на дисках, таблиця черг до зовнішніх пристроїв і ін. Супервізори виконує свої функції, використовуючи вміст цих таблиць. Одна з них, звана областю зв'язку, призначена для спільного використання супервайзера і проблемними програмами.

Пошук ведеться в такий спосіб. Якщо номери збіглися, чергу знайдена, управління передається програмі Закінчення введення-виведення. Таблиці черг каналу, переривання вважається фальшивим, ігнорується, і управління передається Диспетчер завдань.

Для цього в операторі Ж00С вказується пристрій з першим умовним номером (К 1), а в директиві на виконання пакета задається машинний номер пристрою (ВИ-ААААА; ZZZО), через яке передбачається введення пакету. Програма КООРДИНАТОР Цей пристрій надає також перший умовний номер, і воно закріплюється до кінця виконання пакету. Тип даного пристрою і його машинний номер фіксуються в таблиці черзі, а також в таблиці ТК - Введення окремих частин пакета, який може складатися з паспортів (завдань) програм, замовлень на виконання, програм і вихідних даних до них, проводиться в цьому випадку без попередження .

Для цього в операторі Ж0 0С вказується пристрій з першим умовним номером (К 1), а в директиві на виконання пакета задається машинний номер пристрою (ВИ-ААААА; ZZZ 0), через яке передбачається введення пакету. Програма КООРДИНАТОР Цей пристрій надає також перший умовний номер, і воно закріплюється до кінця виконання пакету. Тип даного пристрою і його машинний номер фіксуються в таблиці черзі, а також в таблиці Т К. Введення окремих частин пакета, який може складатися з паспортів (завдань) програм, замовлень на виконання, програм і вихідних даних до них, проводиться в цьому випадку без попередження.