А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таблиця - одиниця

Таблиці одиниць тих фізичних величин, які зустрічаються в посібнику, див. В кінці книги.

Таблиці одиниць вимірювання фізичних величин та іншої довідковий матеріал міститься в Додатках в кінці книги.

У таблиці одиниці при позначенні величин Z; опущені.

У довіднику наведені таблиці одиниць Міжнародної системи, дано їх визначення і розміри, викладені правила утворення кратних і часткових одиниць та їх написання, а також дана таблиця десяткових приставок; довідник містить таблиці перекладних множників одиниць, що не входять до Міжнародної системи, для перекладу в одиниці Міжнародної системи і таблиці переведення значень величин (від 1 до 99), виражених в найбільш уживаних одиницях. В необхідних випадках таблиці супроводжуються пояснювальним текстом.

У додатку дані таблиці одиниць вимірювання електричних величин та умовних графічних позначень для електричних схем і креслень. Цими таблицями користуються в міру необхідності при вивченні всіх питань, викладених у книзі.

У цій главі наводяться таблиці одиниць СІ, що містять одиниці по ГОСТ 9867 - 61 і, крім того, одиниці деяких величин, не включені в даний стандарт, але передбачені іншими стандартами СРСР на одиниці вимірювань. У таблиці включені також деякі одиниці, що не містяться в стандартах СРСР, але рекомендовані ІСО.

Вейча - Карно зазначеним вище способом з таблиці одиниці, заповнивши ними відповідні клітини. Ці значення вказуються у відповідних клітинах карти Вейча - Карно. Якщо після всього цього деякі клітини карти залишаються незаповненими, в них проставляються риски.

Міжнародна система одиниць (СІ) використовується за проектом ГОСТу 1974 р Таблиці одиниць вимірювання фізичних величин цієї системи, що зустрічаються в посібнику, приведені в кінці книги.

Всі розміри в таблицях вказуються в міліметрах з позначенням мм при розмірних числах або шляхом вказівки над таблицею одиниці виміру. Вага в таблицях завжди вказується в кілограмах і пишеться в заголовку таблиці Вага, кг. Вага в нормаль вказується для однієї штуки, для деталей вагою менше 0001 кг зазначається вага 1000 шт. Для деталей без нормованої довжини в нормаль вказується вага одного погонного метра і в таблиці пишеться Вага 1 пог.

У зв'язку з введенням в СРСР Міжнародної системи одиниць (СІ), що використовуються в тексті і таблицях одиниці вимірювань переглянуті і відповідно змінені, а текст досвіду 11 і пояснень до нього перероблений.

Для студентів, які використовують Дев'яте видання книги, був створений спеціальний Web-сайт, який містить всі вправи, завдання, m - файли MATLAB і програми Simulink, наведені в книзі, а також таблиці перетворень Лапласа і z - перетворень, основні відомості з алгебри матриць, комплексним числам, список прийнятих позначень, таблиці одиниць вимірювання і їх перекладу з однієї системи в іншу.

На допомогу лектору і пропагандиста при підготовці до читання загальнодоступних лекцій і доповідей про перехід на Міжнародну систему одиниць в брошурі вміщено короткі відомості з історії розвитку одиниць вимірювань і створення систем одиниць, розглянуті основні одиниці Міжнародної системи, дано пояснення до їх визначень, роз'яснені принципи утворення похідних одиниць і правила написання найменувань і позначень одиниць. Наведено таблицю одиниць Міжнародної системи, таблиця вживаних в даний час одиниць систем СГС і МК.

У зв'язку з тим, що в промисловості користуються поки в основному метричної системи одиниць вимірювання, всі одиниці в довіднику дані в цій системі. Для перекладу в розділі I наведено таблиці одиниць вимірювання системи СІ і перерахункові значення метричних одиниць.

Додані нова таблиця найменувань, позначень і розмірності одиниць фізичних величин в СІ, таблиці одиниць електромагнітного і іонізуючого випромінювання здійснюватиме.

Під комплекс завдань Втрати розробниками запропонована відповідна система полів, ПГФ, структура відомостей, профіль документів для збору та обробки відповідних документів. На базі типових розроблені робочі інструкції для кодування, накопичення і коригування системи класифікації, збору, первинної обробки, кодування, накопичення і коригування відомостей. Розроблено таблиця одиниць виміру, виконана генерація ППП АІДОС а урахуванням специфікації енергосистем, згенеровані вихідні таблиці.

Слід зазначити, що при перекладі книги А. Крауса виникли труднощі, пов'язані із застосуванням автором англійської системи одиниць і використанням позначень, не прийнятих в нашій науково-технічній літературі. При цьому для зручності читачів на початку книги дана таблиця одиниць виміру основних величин.

При підготовці Курсу хімії до другого видання в нього внесені деякі виправлення, зміни та доповнення. Враховано вимоги Стандарту РЕВ 1052 - 78 з метрології та одиницям СІ. Основний зміст книги і її план збережені без змін. Наведено таблиці одиниць СІ і взаємозв'язок їх з деякими позасистемна одиниця.

У другому прикладі припустимо, що в друкованих повідомленнях необхідно вказувати фізичні одиниці виміру величин. Якщо прямо зберігати в пам'яті таке скорочення, знадобиться 6 знаків, а це зажадає 36 двійкових розрядів при використанні двійковій-десяткового подання знаків. Однак малоймовірно, щоб у будь-якому одному технологічному процесі використовувалося більше 10 - 20 різних фізичних одиниць. Таким чином, покажчик, що складається з чотирьох або п'яти довічних розрядів і задає вхід в таблицю одиниць вимірювання, повністю задовольняє вимогам.