А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сировина - каталітичний риформінг

Сировина каталітичного риформінгу - бензинові фракції нафти або конденсатів газових стабільних має піддаватися гідроочистки. Вміст сірки в сировині не повинно перевищувати 0 5 ррт.

Сировина каталітичного риформінгу зазвичай піддають гідрогенізаційного очищення, після чого в ньому залишається вкрай незначна кількість домішок, зокрема, сірку - і азотовмісних сполук, що є каталітичними отрутами. В умовах каталітичного риформінгу вони піддаються гід-рогенолізу з відщепленням сірководню і аміаку.

Якість сировини каталітичного риформінгу визначається його фракційним і хімічним складом. Фракційний склад сировини вибирається залежно від цільових продуктів процесу, а хімічний склад сировини повністю залежить від нафти, що переробляється. Через вміст органічних сіро -, азот - і кисневмісних сполук, а також ненасичених вуглеводнів і металів у сировині каталітичного риформінгу його попередньо слід піддавати гідроочистки. При гідроочистки ненасичені вуглеводні насичуються воднем, перетворюючись в граничні (парафінові) вуглеводні; крім того, видаляються шкідливі домішки.

Вплив тиску і вмісту сірки в сировині на вихід бензину при різній тривалості роботи платинового каталізатора. Знесірчення сировини каталітичного риформінгу здійснюють шляхом гідроочищення. Гідрогенізаційного знесірчення засноване на видаленні сірки з вихідної сировини в результаті взаємодії сірчистих сполук з воднем в присутності каталізатора. Поряд з сірчистими сполуками при гідроочистки видаляються смоли, ненасичені вуглеводні, а також азотисті й металоорганічні з'єднання.

В якості сировини каталітичного риформінгу використовують бензинові фракції з межами википання 62 - 180 С; для отримання високооктанових компонентів бензину частіше використовують фракції 85 - 180 і 105 - 180 С. Для отримання ароматичних вуглеводнів краще використовувати вужчі фракції (62 - - 85 С - для отримання бензолу, 62 - 105 С - бензолу і толуолу, 105 - 140 С - ксилолов, 130 - 165 С - псевдокумола, ду-рола, ізодурола), але іноді використовують фракції 62 - 140 і навіть 62180 С. При риформінгу широкої фракції 62 - 140 С з одержуваного каталізата виділяють бензол, толуол і ксилоли, а фракцію 140 - 180 С направляють на риформинг (для облагородження) або використовують для приготування інших нафтопродуктів. 
Зв'язок між октановим числом бензину-ри-формату з Ромашкінська нафти, його виходом і виходом водню. | Залежність виходу бензину. В якості сировини каталітичного риформінгу застосовують бензинові фракції з початком кипіння 60 С і вище і кінцем кипіння не вище 180 С.

В якості сировини каталітичного риформінгу використовують прямогонні бензинові фракції з температурою початку кипіння не нижче 60 - 62 С, оскільки у фракціях з меншими температурами кипіння відсутні вуглеводні з шістьма вуглецевими атомами, які можуть перетворюватися в ароматичні кільця. Крім того, наявність в сировині значної кількості легких фракцій призводить до підвищеного газоутворення. Зазвичай сировиною каталітичного риформінгу є фракція, що википає в межах 85 - 180 С. При більш високій температурі кінця кипіння збільшується коксооб-разование і знижується вихід бензину, а підвищення температури початку кипіння, навпаки, сприяє збільшенню виходу бензину, оскільки важчі нафтенові і парафінові вуглеводні легше піддаються ароматизації. Значний вплив на процес риформінгу надає і вуглеводневий склад сировини: при збільшенні вмісту нафтенових вуглеводнів зростає селективність процесу, тобто збільшується вихід каталізата і знижується газоутворення.

Секція гідроочищення сировини каталітичного риформінгу на багатьох заводах включена до складу установки риформінгу.

Фракційний склад сировини каталітичного риформінгу визначається цільовим призначенням процесу. Якщо метою каталітичного риформінгу є отримання каталізата для виробництва високооктанових бензинів, оптимальним сировиною для цього служать фракції, що википають в межах 85 - 180 С.

В якості сировини каталітичного риформінгу застосовують бензинові фракції з початком кипіння 60 С і вище і кінцем кипіння не вище 180 С. З не міститься ні цикланів, ні алкан'в, здатних перетворитися в ароматичні вуглеводні, а є толь-ко вуглеводні з числом атомів вуглецю менше, шести, що перетворюються в вуглеводневий газ. Це баластні фракції, що підвищують навантаження установки, що збільшують вихід газу, причому на газоутворення витрачається водень.

В якості сировини каталітичного риформінгу застосовують бензинові фракції з початком кипіння 60 С і вище і кінцем кипіння не вище 180 С. З не міститься ні циклоалканов, ні алка-нів, здатних перетворитися в арени, а є тільки вуглеводні з числом атомів вуглецю менш шести, що перетворюються в вуглеводневий газ. Це баластні фракції, що підвищують навантаження установки, що збільшують вихід газу, причому на газоутворення витрачається водень.

Наявність миш'яку в сировині каталітичного риформінгу більше 510 - 7% призводить до швидкої дезактивації дорогого платинового каталізатора. Наявність металів у сировині каталітичного крекінгу прискорює дезактивацію алюмосиликатного каталізатора. Таке завдання технічно цілком здійсненна, однак, крім інших умов, необхідна наявність цілком достовірного, своєчасного і безперервного контролю вмісту солі на виході обессолевающіх установок. Причому одного лабораторного контролю недостатньо. Результати лабораторних аналізів, які стають відомими зазвичай через 2 години після відбору проби, не дозволяють своєчасно вживати необхідних заходів. Тільки безперервний контроль вмісту солі за допомогою автоматичних приладів, що працюють на потоці, може забезпечити необхідну інформацію і в кінцевому рахунку дозволить перейти до автоматичного регулювання знесолювальних установок.

Крім прямогонних бензинів як сировину каталітичного риформінгу використовують бензини вторинних процесів - коксування і термічного крекінгу після їх глибокого гідрооблагороджування, а також гідрокрекінгу.

Попередня обробка Нафти - сировини каталітичного риформінгу для видалення сірки, азоту та металів, які можуть отруїти каталізатори риформінгу, що містять благородні метали.

Гидроочистка прямогонного бензину - сировини каталітичного риформінгу - проводиться на окремо розташованих установках і блоках, що входять до складу установок риформінгу. Для гідроочищення середніх дистилятів і вакуумного газойля використовуються окремо стоять установки і блоки, що входять до складу комбінованих установок.

Припустимо, що обсяг сировини каталітичного риформінгу становить 15 тис. Бар. Такий продукт коштує 100 центів за галон, а фракція С4 - коштує 50 центів за галон. Збільшення октанового числа на одиницю піднімає вартість продукту на 1 цент. Чи є сенс встановлювати більш жорсткий режим, щоб збільшити октанове число.

Крім прямогонних бензинів, як сировину каталітичного риформінгу використовують бензини вторинних процесів - коксування і термічного крекінгу після їх глибокого гідрообла - гс раживания, а також гідрокрекінгу.

Підвищення концентрації нафтенових вуглеводнів в сировину каталітичного риформінгу призводить також до збільшення виходу водню. Підвищення температури в реакторах установки веде зазвичай до збільшення газоутворення і зниження концентрації водню в газі.

Октанові числа вуглеводнів. Крім прямогонного-них бензинів, як сировину каталітичного риформінгу використовують бензини вторинних процесів - коксування і термічного крекінгу після їх глибокого гідрооблагороджування, а також гідрокрекінгу.

Крім прямогонних бензинів, як сировину каталітичного риформінгу використовують бензини вторинних процесів - коксування і термічного крекінгу після їх глибокого гідрооблагороджування, а також гідрокрекінгу.

Підвищення концентрації нафтенових вуглеводнів в сировину каталітичного риформінгу призводить також до збільшення виходу водню. Підвищення температури в реакторах установки веде зазвичай до збільшення газоутворення і зниження концентрації водню в газі.

Бензинові фракції, що застосовуються як сировина каталітичного риформінгу, можуть мати різні межі википання.

Одним з основних показників якості сировини каталітичного риформінгу є його груповий вуглеводневий склад.

Схема процесу гидрообессеривания. Очищений і насичений важкий бензин - сировина каталітичного риформінгу, високоякісний безбарвний і стабільний гас, високоякісні дизельне і пічне палива. Одночасно поліпшуються колір і стабільність низькоякісних або крекінг-фракцій.

щодо максимально допустимого вмісту сірки в сировині каталітичного риформінгу поки не існує єдиної думки.

При зростаючому дефіциті прямогонних бензинових фракцій перспективним сировиною каталітичного риформінгу можуть бути бензини термодеструктівних процесів. Необхідною умовою ріформіро-вання такої сировини є його попередня гідроочищення. Для підготовки бензинів термічного крекінгу (ВТК) до ріформірованію на Ново-Уфимском НПЗ розроблена і впроваджена в 1987 р технологія гідроочищення ВТК в суміші з дизельним паливом. Відповідно до даної технології широка фракція бензину термокрекінга в суміші з дизельним паливом (до 30 /Унаправляется на гідроочищення в реакторний блок установки ЛЧ-24-7. Отриманий гидрогенизат піддається стабілізації і ректифікації з виділенням фракцій Н.К. - 80 і 80 - - 180 С . Фракція н.К. - 80 С втягується в товарну композицію бензину А-76 фр.

При зростаючому дефіциті прямогонних бензинових фракцій перспективною сировиною каталітичного риформінгу можуть бути бензини термодеструктівних процесів. Необхідною умовою ріформіро-вання такої сировини є його попередня гідроочищення. Для підготовки бензинів термічного крекінгу (БТК) до ріформірованію на Ново-Уфимском НПЗ розроблена і впроваджена в 1987 р технологія гідроочищення БТК в суміші з дизельним паливом. Відповідно до даної технології широка фракція бензину термокрекінга в суміші з дизельним паливом (до 30%) спрямовується на гідроочищення в реакторний блок установки ЛЧ-24-7. Отриманий гидрогенизат піддається стабілізації і ректифікації з виділенням фракцій Н.К. - 80 і 80 - - 180 С. Фракція Н.К. - 80 С втягується в товарну композицію бензину А-76 фр.

Так, для прямогонних бензинових фракцій - сировини каталітичного риформінгу - їх вихід, який визначається кінцем кипіння, залежить від вимог до сировини цього процесу. Як правило, верхня межа википання бензинових фракцій змінюється в інтервалі температур 150 - 180 С.

Схема процесу гидрообессеривания. Знесірчених легкий бензин, очищене від сірки і насичене сировину каталітичного риформінгу, знесірчених гас, високоякісне дизельне паливо і легке котельне паливо.

Установка включає наступні блоки: блок попередньої гідроочищення сировини каталітичного риформінгу на нікель-молібденовому каталізаторі; блок каталітичного риформінгу бензину з метою підвищення октанового числа до 93 - 95 пунктів на алюмо-платиновому каталізаторі; блок гідроочищення прямогонной дизельної фракції; стабілізацію бензину каталітичного риформінгу і ректифікації газів з метою вилучення пропан-бутанової фракції.

Найбільше установок використовується для гідроочищення прямогонний бензинів - сировини каталітичного риформінгу. Як правило, в цьому випадку блок гідроочищення вводять безпосередньо в установку каталітичного риформінгу.

Для стабілізації і вторинної перегонки прямогонний бензинів з отриманням сировини каталітичного риформінгу паливного напрямки застосовують в основному двоколонні схеми, що включають колону стабілізації і колону вторинної перегонки бензину на фракції Н.К. - 85 і 85 - 180 С. Відповідно до цієї схеми прямогонний бензин після стабілізації поділяється спочатку на 2 проміжні фракції (Н.К. - 105 С і 105 - 180 С), кожна з яких потім направляється на подальше розділення на вузькі цільові фракції .

Для стабілізації і вторинної перегонки прямогонних бензинів з отриманням сировини каталітичного риформінгу паливного напрямки застосовують в основному двоколонні схеми, що включають колону стабілізації і колону вторинної перегонки бензину на фракції - 85 і 85 - 180 С.

Однак за змістом сірки отримані продукти не відповідають вимогам на сировину каталітичного риформінгу. Зменшення об'ємної швидкості подачі сировини до 0 5 н - 1 і збільшення температури до 420 С не дозволило зменшити вміст сірки нижче 0006% вагу. НШЬходіма Ьудет - доп15л17ітел - ьная очігткя В та бл.

Перетворення п'ятичленних нафтенов становлять значний інтерес не тільки тому, що сировина каталітичного риформінгу містить такі вуглеводні. Вельми істотно те, що п'яти - членні нафтени грають важливу роль в якості проміжних продуктів реакції при дегидроциклизации парафінів в ароматичні вуглеводні.

Зміна йодного числа в бензині термічного крекінгу від об'ємної швидкості подачі сировини і температури гідрування. При гідруванні бензинів для подальшого використання їх в якості - - сировини каталітичного риформінгу важливе значення має глибина видалення азотистих сполук.

Вопроо поліпшення якості крекінг-бензинів з метою залучення їх в товарну продукцію і в сировині каталітичного риформінгу є надзвичайно актуальним. Це овязано з тим, що дефіцит прямогонних фракцій ва підприємствах через перехід частини АВТ на переробку мангишлакокой нафти і залучення фракції 140 - 180 С на вироблення гасу ше збільшується.

Дебутанізірованний бензин піддають вторинної перегонці для отримання вузьких фракцій, які використовуються як сировина каталітичного риформінгу. У колоні 16 з нього відбирають фракцію С5 - 105 С. Пари цієї фракції, що відводяться зверху колони, конденсують в апараті повітряного охолодження. Є можливість частину сировини в колону 18 подати в парах.

В СРСР пронесс глибокої гідроочищення вторинних бензинів термічних процесів з подальшим залученням їх в сировині каталітичного риформінгу в промисловому масштабі досі не реалізований. Майже всі ці бензини після защелачивания і введення інгібіторів окислення залучаються до низькооктанові товарні бензини. До теперішнього часу ведуться лише дослідні роботи в цьому напрямку, а також проведено ряд дослідно-промислових пробігів на різних підприємствах галузі.

Вторинна перегонка бензинового дистиляту призначена для отримання з нього вузьких фракцій, які використовують як сировину каталітичного риформінгу для отримання індивідуальних ароматичних вуглеводнів - бензолу, толуолу, ксилолів. Більш важка фракція 140 - 180 С використовується як сировина каталітичного риформінгу для отримання високооктанового компонента бензину.

В огляді систематизовані дані за якістю згаданих вище та деяких інших бензинових фракцій і дана оцінка їх як сировини каталітичного риформінгу.

На підставі фізико-хімічних характеристик перерахованих вище нафт видно, що склад бензинових фракцій насичений ароматичними вуглеводнями і вони можуть бути використані як сировина каталітичного риформінгу з подальшою екстракцією цих вуглеводнів для нафтохімічного синтезу.

У той же час в останні роки надзвичайно широко почали використовувати процеси гідроочищення продуктів нафтопереробки, починаючи від легких фракцій - сировини каталітичного риформінгу - і кінчаючи мастилами.

Великий трудовий внесок під час будівництва і здачі роботи ароматичних вуглеводнів внесли А. І. Воронін - начальник виробництва; В. В. Щестаков-заступник начальника; Р. М. Муталієв - начальник цеху А (цех підготовки сировини каталітичного риформінгу і виробництва бензолу); І. В. Єрохін-начальник цеху В (цех виробництва і виділення орто - і пара-ксилолу); І. В. Красносельський - головний механік виробництва; С.С. Дьяков - старший оператор; Б. А. Малінін - старший оператор (нині начальник виробництва ароматичних вуглеводнів) і багато інших.

За період обстеження установки з травня 2001 року по лютий 2003 року вміст сірки в гідрогенізат становило 018 - 034 ррт і задовольняло вимогам норми ЮОП на сировину каталітичного риформінгу, тобто активність каталізатора блоку гідроочищення (S-12) залишалася досить високою.

С) піддають вторинної перегонці на блоках установок AT і АВТ або на спеціальних установках вторинної перегонки з отриманням широкої обтяженою або вузьких бензинових фракцій, які використовуються як сировина каталітичного риформінгу.

За даними промислових випробувань можна зробити висновок, що підготовка бензинів термокрекінга в процесі спільного гідрооблагороджування з прямогонним дизельним паливом на установці ЛЧ-24-7 дозволяє успішно використовувати отриманий гвдрогенізат як компонент сировини каталітичного риформінгу.