А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лічильник - елементарна частинка

Лічильник елементарних частинок - електровакуумний прилад, призначений для реєстрації окремих елементарних частинок, які, пролітаючи в просторі між анодом і катодом, викликають іонізацію газу і зміну опору проміжку катод-анод.

В даний час основним лічильником елементарних частинок є лічильник Гейгера - Мюллера.

Циліндрична конструкція електродів діода. Особливе місце займають рентгенівські трубки, лічильники елементарних частинок і інші спеціальні прилади.

При-змінюється для виготовлення катодного шару в лічильниках елементарних частинок і випромінювань і для інших цілей.

Застосовують для виготовлення катодного шару в лічильниках елементарних частинок і випромінювань і для інших цілей. Дисперсність та Агрегативна стійкість препарату може зменшуватися не більше ніж на 5.4 від початкової на глибині 10 їжак (при температурі 20) в суспензії, розведеної в 5 разів дистильованою водою, після відстоювання протягом 3 годин. Препарат вважають придатним до вживання, якщо зразки витримують випробування на вміст радіоактивних забруднень.

Застосовують для виготовлення катодного шару в лічильниках елементарних частинок і випромінювань і для інших цілей. Дисперсність та Агрегативна стійкість препарату може зменшуватися не більше ніж на 5% від початкової на глибині 10 см (при температурі 20) в суспензії, розведеної в 5 разів дистильованою водою, після відстоювання протягом 3 годин. Препарат вважають придатним до вживання, якщо зразки витримують випробування на вміст радіоактивних забруднень.

Німецький фізик Ханс Гейгер (1882 - 1945) створює простий радіаційний лічильник елементарних частинок.

Застосовується в пристроях вимірювань слабких променистих потоків, Суперортикон, лічильниках елементарних частинок, фототелегр.

В даний час широке застосування знайшли прилади, в яких дифракційні промені фіксуються лічильником елементарних частинок. При цьому обертання кристала виробляється стрибками від одного дифракційного положення до іншого з одночасною зміною позиції лічильника. Є трехкружние діфрактомет-ри, які аналогічні камері обертання: кристал обертається навколо однієї зі своїх кристалографічних осей, а лічильник переміщається уздовж обраної шарової лінії. У сучасних подружжя-рехкружних дифрактометрів необхідність в попередньому поєднанні кристаллографической осі з віссю обертання відпадає. Шляхом повороту кристала навколо трьох пересічних осей будь дифракційне напрямок виводять в екваторіальну площину приладу, а лічильник зміщують на цей напрямок поворотом власника лічильника навколо вертикальної осі.

КГВС - водна суспензія високодисперсного графіту, стабілізована розчином антисептированного агар-агар; препарат РП - для лічильників елементарних частинок; препарат колоїдно-графітовий СБГ - на основі лаку СБС-1 для поглинаючого покриття; препарат колоїдно-графітовий ЕЛПВ - для електропровідних покриттів.

КГВС - водна суспензія високодисперсного графіту, стабілізована розчином антисептированного агар-агар; препарат РП - для лічильників елементарних частинок; препарат колоїдно-графітовий СВГ - на основі лаку СБС-1 для поглинаючого покриття; препарат колоїдно-графітовий ЕЛПВ - для електропровідних покриттів.

Однак основний напрямок розвитку техніки рент-геноструктурного аналізу пов'язано з автоматизацією приладів, які реєструють дифракційні промені за допомогою лічильників елементарних частинок.

Однак основний напрямок розвитку техніки рент-геноструктурного аналізу пов'язано з автоматизацією приладів, які реєструють дифракційні промені за допомогою лічильників елементарних частинок. Схема роботи автоматичного дифрактометра, зчленованого з двома електронними обчислювальними машинами, в загальних рисах виглядає наступним чином.

Однак основний напрямок розвитку техніки рент-геноструктурного аналізу пов'язано з автоматизацією приладів, які реєструють дифракційні промені за допомогою лічильників елементарних частинок.

Однак основний напрямок розвитку техніки рент-геноструктурного аналізу пов'язано з автоматизацією приладів, які реєструють дифракційні промені за допомогою лічильників елементарних частинок. Схема роботи автоматичного дифрактометра, зчленованого з двома електронними обчислювальними машинами, в загальних рисах виглядає наступним чином.

Іншим джерелом, що викликає безперервне розширення і поглиблення кола питань, пов'язаних з формуванням і індикацією імпульсів напруги або струму, є прикладна електроніка - застосування електричних сигналів для автоматизації та контролю промислових процесів, для вимірювань різного роду неелектричних величин, включаючи пристрої для точного вимірювання інтервалів часу, лічильники елементарних частинок в ядерній фізиці та індикатори мічених атомів, а також пристрої для здійснення математичних операцій в цифрових обчислювальних машинах.

У поняття надійність стосовно ЕЦОМ вкладаються більш жорсткі вимоги, ніж до інших електронних пристроїв. Якщо, наприклад, лічильник елементарних частинок при ядерних дослідженнях, в конструкції якого також використовуються послідовно включені тригерні осередки, дає пропуски імпульсів один раз з 100000 або навіть один раз з 10000 імпульсів, то він може бути віднесений до пристроїв високої надійності. Дійсно, в даному випадку рахунок імпульсів ведеться послідовним підсумовуванням одиниць, і помилка буде складати 10 - 5 або 10 - 4 по відношенню до повного Му числу імпульсів.

Оцінка інтенсивності фону при. Перехід від фотографічної до ионизационной техніці реєстрації рентгенівських променів не тільки істотно підвищує точність, але і спрощує знаходження інтегральної інтенсивності. Її основним елементом є іонізаційний прилад - лічильник елементарних частинок, що реагує на кванти рентгенівських променів, що потрапляють в його вхідну щілину. Він може бути встановлений на шляху будь-якого з відображених променів; пов'язаний з ним електромеханічний лічильник імпульсів буде реєструвати кількість квантів, спрямованих в іонізаційний прилад.

Криві інтенсивності розсіяних рентгенівських променів під. Таким чином, вимір розмірів таких неоднорідностей або флуктуації концентрації з допомогою методу малих кутів є принципово можливо розв'язати завданням, хоча при її вирішенні виникає ряд серйозних експериментальних труднощів. У подоланні цих труднощів вирішальну роль зіграло застосування спеціально сконструйованої вакуумної камери і лічильника елементарних частинок для реєстрації вкрай слабкої інтенсивності розсіяних рентгенівських променів.

Режим позитивної корони при напружених, менших початкового напруги самостійної корони, носить назву режиму лічильників Гейгера. У цих лічильниках поява окремих спалахів корони використовується для підрахунку потрапляють в активний обсяг лічильника елементарних частинок або квантів у-изл У - чення, іонізующих газ.

Радіометричний спосіб або спосіб мічених атомів заснований на використанні здатності радіоактивних ізотопів до випромінювання. Деталь (або дві зв'язані деталі), знос якої хочуть вивчити, піддають опроміненню радіоактивними ізотопами. В процесі роботи ця деталь омивається мастилом, яка забирає продукти зношування разом з ізотопами. Випромінювана ізотопами енергія фіксується лічильниками елементарних частинок, змонтованими на маслопроводах випробуваного об'єкта.