А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рахункова формула

Рахункова формула встановлює кореспонденцію рахунків, їх взаємний зв'язок по даній операції.

Рахункова формула в практиці називається проводкою, контіровкой або статтею. Проводка може бути складена за окремим документом або по групі однорідних документів. Вона складається або на бланку спеціальної форми, або безпосередньо на самому документі шляхом постановки контіровочного штампа або розмітки від руки.

Рахунок Сировини і матеріалів. Рахункова формула кореспонденції позначається наступним чином: дебет одного рахунку - кредит іншого рахунку.

На підставі рахункових формул записуються (розносяться) операції по рахунках поточного обліку.

Бухгалтерські - записи (рахункові формули), в результаті яких один рахунок по дебету кореспондує з декількома по кредиту і, навпаки, кілька рахунків за дебетом кореспондують з одним рахунком по кредиту, називається складною проводкою.

кореспонденція рахунків позначається або особливим лічильно-технічним текстом, званим лічильної формулою, або заповненням відбитка спеціального штемпеля, званого контіровочним. Текст, поміщений в відбитку цього штампа, називається контіров-кою, або бухгалтерським проведенням. Тим самим терміном (контіровкой) називається і робота щодо заповнення такого штемпеля.

На підставі первинних документів складається проводка - меморіальний ордер, в якому дається лічильна формула по даній господарській операції. 
Залежно від змісту і характеру господарської операції, по якій встановлюється кореспонденція рахунків, лічильна формула може бути простою і складною.

Залежно від змісту і характеру господарської операції, по якій встановлюється кореспонденція рахунків, лічильна формула може бути простою і складною.

Позначення дебету і кредиту рахунків, за якими повинна бути записана господарська операція, називають лічильної формулою. Рахункова формула може бути простою і складною. Простий називають таку лічильну формулу, в якій один рахунок кореспондує з іншим. Розглянуті вище господарські операції відображалися за простою лічильної формулою. У складній лічильної формулою один рахунок кореспондує з двома і більше рахунками.

Позначення дебету і кредиту рахунків, за якими повинна бути записана господарська операція, називається лічильної формулою. Рахункова формула встановлює кореспонденцію рахунків, їх взаємний зв'язок по даній операції. 
В умовах переходу до обробки обліково-еконо-чеський інформації на ЕОМ досить гостро постає питання про форму зображення подвійного запису в рахунках в різних документах: рахункових формулах (проводках), інформаційних блок-схемах, описі завдань бухгалтерського обліку для алгоритмізації та складання програм механізованої обробки обліково-економічної інформації.

Перевірені і прийняті бухгалтерією документи піддаються рахункової обробки, яка полягає в таксуванні і складанні проводок. Рахункова формула в практиці називається проводкою, контіровкой, меморіальним ордером або статтею. Проводка може бути складена за окремим документом або по групі однорідних документів. Вона складається або на бланку спеціальної форми, або безпосередньо на самому документі шляхом постановки контіровочного штампа або розмітки від руки.

В умовах журнально-ордерної форми обліку не становлять меморіальних ордерів, не ведуть хронологічний реєстраційний журнал. Рахункова формула, що характеризує кореспонденцію рахунків, позначається безпосередньо на первинних документах, дані з яких записують безпосередньо в журнали-ордери або відомості, підсумкові показники яких в кінці місяця переносять до відповідних журнали-ордери. Для розшифровки і розподілу результатів дані за деякими господарськими операціями попередньо накопичують в розроблювальних таблицях або листках-розшифровках, з яких підсумкові показники переносять у відповідні журнали-ордери або відомості. Одночасно з тим господарським операціям, за якими аналітичний облік не відбивається в журналах-ордерах і відомостях, аналітичні дані записують в картки і оборотні (сальдові) відомості аналітичного обліку.

Позначення дебету і кредиту рахунків, за якими повинна бути записана господарська операція, називають лічильної формулою. Рахункова формула може бути простою і складною. Простий називають таку лічильну формулу, в якій один рахунок кореспондує з іншим. Розглянуті вище господарські операції відображалися за простою лічильної формулою. У складній лічильної формулою один рахунок кореспондує з двома і більше рахунками.

Позначення дебету і кредиту рахунків, за якими повинна бути записана господарська операція, називається лічильної формулою. Рахункова формула встановлює кореспонденцію рахунків, їх взаємний зв'язок по даній операції.

БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОВОДКА - спеціальний запис, в якій вказується сума по дебету і кредиту відповідних рахунків, що відображають зміст досконалої господарської операції. Бухгалтерська проводка містить кореспонденцію взаємопов'язаних рахунків (лічильна формула), яка може бути простою або складною. Проста лічильна формула містить кореспонденцію одного рахунку по дебету, а іншого рахунку по кредиту обов'язково в однакових сумах.

Позначення дебету і кредиту рахунків, за якими повинна бути записана господарська операція, називають лічильної формулою. Рахункова формула може бути простою і складною. Простий називають таку лічильну формулу, в якій один рахунок кореспондує з іншим. Розглянуті вище господарські операції відображалися за простою лічильної формулою. У складній лічильної формулою один рахунок кореспондує з двома і більше рахунками.

При цьому вказуються дебетуемого і кредитуються рахунки і сума підлягає реєстрації господарської операції. Бухгалтерські проводки іноді називають рахунковими формулами, а також котируваннями. Складають бухгалтерські проводки на підставі виправдувальних документів і позначають їх на цих документах або оформляють окремий документ - меморіальний ордер. Меморіальні ордери обов'язково оформляють на тих підприємствах, де облік ведуть по меморіально-ордерною формою або формі Журнал-Головна. При журнально-ордерній формі обліку меморіальні ордери не складаються. Кореспонденція рахунків передбачена в журналах-ордерах. Бухгалтерські проводки бувають прості і складні.

Сутність цього способу полягає в тому, що кожна господарська операція відображається в однаковій сумі по дебету і кредиту різних рахунків. Текст, який вказує найменування дебетуемого і кредитується рахунків на суму відображеної господарської операції, називається бухгалтерським статтею. Бухгалтерські статті часто називають бухгалтерськими проводками, бухгалтерськими записами і рідше рахунковими формулами. Скласти бухгалтерську проводку - означає вказати, на яку сторону яких рахунків потрібно записати суму операції.

Сутність цього способу полягає в тому, що кожна господарська операція відображається в однаковій сумі по дебету і кредиту різних рахунків. Текст, який вказує найменування дебетуемого і кредитується рахунків на суму відображеної господарської операції, називається бухгалтерським статтею. Бухгалтерські статті часто називають бухгалтерськими проводками, бухгалтерськими записами і рідше - рахунковими формулами. Скласти бухгалтерську проводку - означає вказати, на яку сторону яких рахунків потрібно записати суму операції.

По суті справи вся сукупність господарських операцій відображається в облікових регістрах двох видів: картках аналітичного обліку і оборотних відомостях. Зв'язки між регістрами не складні, порядок запису в них легко засвоюється і не вимагає високої кваліфікації облікових працівників, допускає широке розподіл праці між ними. Простота облікового процесу, який складається всього з двох основних дій: складання лічильної формули (меморіального ордера) і записи в нескладні регістри, дає можливість пристосувати меморіально-ордерну форму обліку для обробки облік-но-економічної інформації на ЕОМ.

Система кодування визначає характеристику мінімуму первинних даних, що накопичуються в системі ЕОМ, і порядок обробки інформації, перш за все порядок суміщення даних аналітичного і синтетичного обліку, встановлення зв'язку між ними. Подільський) або ввести код господарської операції, за яким кореспонденція счетог. Відображення лічильної формули в процесі кодування занадто багато роботи, але підвищує роль бухгалтера в процесі контролю первинної інформації. Створення класифікатора господарських операцій вимагає великої і копіткої підготовчої роботи і не може забезпечити перерахування всіх можливих варіантів кореспонденції рахунків, які можуть виникнути в процесі господарської діяльності. Тому форма бухгалтерського обліку на ЕОМ повинна передбачати обидва способи кодування даних. Для масових господарських операцій, дані про яких вводяться в ЕОМ переважно за допомогою автоматичних датчиків, необхідно передбачати автоматизацію визначення кореспонденції рахунків. Для господарських операцій, які попередньо оформляються бухгалтерськими документами, система кодування повинна передбачати визначення лічильної формули бухгалтером, які проводять попередній контроль і обробку таких документів.

Система кодування визначає характеристику мінімуму первинних даних, що накопичуються в системі ЕОМ, і порядок обробки інформації, перш за все порядок суміщення даних аналітичного і синтетичного обліку, встановлення зв'язку між ними. Подільський) або ввести код господарської операції, за яким кореспонденція счетог. Відображення лічильної формули в процесі кодування занадто багато роботи, але підвищує роль бухгалтера в процесі контролю первинної інформації. Створення класифікатора господарських операцій вимагає великої і копіткої підготовчої роботи і не може забезпечити перерахування всіх можливих варіантів кореспонденції рахунків, які можуть виникнути в процесі господарської діяльності. Тому форма бухгалтерського обліку на ЕОМ повинна передбачати обидва способи кодування даних. Для масових господарських операцій, дані про яких вводяться в ЕОМ переважно за допомогою автоматичних датчиків, необхідно передбачати автоматизацію визначення кореспонденції рахунків. Для господарських операцій, які попередньо оформляються бухгалтерськими документами, система кодування повинна передбачати визначення лічильної формули бухгалтером, які проводять попередній контроль і обробку таких документів.