А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рахунок - фінансування

Рахунок фінансування призначений для обліку витрат Клієнта по фінансуванню капітальних вкладень.

Рахунок фінансування являє собою особовий рахунок, на якому показують надходження і витрачання коштів на капітальні вкладення. Засоби фінансування витрачають під контролем Промбудбанку. Бюджетні кошти на фінансування капітальних вкладень видають в межах сум, встановлених на кожен квартал, а власні кошти - в міру фактичних внесків в межах річного плану.

Рахунок фінансування являє собою особовий рахунок, на який установи банку зараховують суми, асигновані з бюджету, власні кошти об'єднань і підприємств, в тому числі і кошти нецентралізованих джерел. У міру видачі або перерахування установою Будбанку СРСР засобів їх залишок на рахунку фінансування поступово зменшується. До кінця року невикористаний залишок асигнованих сум закривається і перераховується в дохід бюджету, за винятком коштів фондів розвитку виробництва та соціально-культурних заходів і житлового будівництва, які, як було зазначено вище, використовуються в установленому порядку.

Рахунок фінансування на покриття планових збитків закривається статутним фондом після затвердження річного звіту.

Рахунок фінансування призначений для обліку витрат Клієнта по фінансуванню капітальних вкладень.

Рахунки фінансування відкриваються будівництвах, підприємствам і організаціям, яким в установленому порядку виділені капітальні вкладення і якими представлена необхідна Правилами фінансування будівництва документація і оформлено фінансування.

Дебіт рахунок фінансування за зроблені витрати; при цьому кредитуються рахунки: каси - при виплаті премій в господарських одиницях за рахунок їх фінансування; взаємних розрахунків, що підлягають відшкодуванню - на суми премій, виплачуваних господарськими одиницями і адміністративно-господарським відділом дороги за рахунок фінансування управління дороги; постачальників і розрахункового рахунку в Держбанку - на суми, що витрачаються на капіталовкладення, які здійснюються понад державного плану, і інші рахунки.

З рахунку фінансування на розрахунковий рахунок начальника будівництва на підставі рахунків та актів перераховуються кошти за виконані господарським способом роботи. Роботи здає начальник ВКБ (УКБ) або уповноважені ним особи, а приймає роботи директор підприємства або уповноважена ним особа.

Розпорядником рахунку фінансування на знову споруджуваному підприємстві є директор.

З рахунку фінансування оплачуються рахунки за виконані безпосередньо ОКС (начальником будівництва) будівельно-монтажні роботи, рахунки за обладнання та ін. Заробітна плата управлінського апарату дирекції споруджуваного підприємства оплачується також з рахунку фінансування.

З рахунку фінансування оплачуються виконані роботи, обладнання і матеріали і видаються ресурси начбуда на поповнення оборотних коштів, що йдуть на заготівлю будівельних матеріалів, деталей, блоків, пального та інші витрати, пов'язані з веденням робіт господарським способом. Розмір видачі встановлюється директором підприємства.

З рахунку фінансування будівництв оплачується обладнання, яке надходить для об'єктів житлового, культурно-побутового будівництва та інших об'єктів невиробничого призначення, що не входить до кошторисів на будівництво, а також вітчизняне обладнання, призначене для технічного переозброєння діючих підприємств.

До внутрішніх рахунках фінансування відносять зазвичай прискорення інкасо дебіторських рахунків і скорочення витрат.

Якщо на рахунку фінансування будівництв є вільні кошти, зазначена заборгованість пред'являється до стягнення в той же день, а при відсутності коштів - протягом десяти днів з дня оплати замовниками розрахункових документів. 
Директор підприємства з рахунку фінансування перераховує на розрахунковий рахунок ВКБ обґрунтовані платіжними документами кошти, необхідні для закупівлі будівельно-монтажних матеріалів, конструкцій і деталей, покриття витрат по незавершеному будівництву. Оплата обладнання і оформлення кредитів на закупівлю обладнання і матеріалів, постачання яких покладено на замовника, здійснюється з рахунку фінансування будівництва.

У разі закриття рахунку фінансування в якості санкції за порушення Клієнтом умов цього договору послуги Банку щодо закриття рахунку фінансування не оплачуються.

Директор підприємства з рахунку фінансування перераховує на розрахунковий рахунок ВКБ обґрунтовані платіжними документами кошти, необхідні для закупівлі будівельно-монтажних матеріалів, конструкцій і деталей, покриття витрат по незавершеному будівництву. Оплата обладнання і оформлення кредитів на закупівлю обладнання і матеріалів, поставка яких покладена на замовника, здійснюється з рахунку фінансування будівництва.

Перерахування коштів з рахунку фінансування на розрахунковий рахунок ВКБ проводиться відповідно до розрахунку, що визначається за усталеною практикою щоквартально директором підприємства. Розрахунком встановлюється розмір коштів з урахуванням потреб виконання всіх робіт, покладених на ОКС. Установи банку систематично перевіряють відповідність авансу, перерахованого ОКСу дійсної потреби в цих коштах. Якщо на ОКС поряд з роботами по плановим вкладенням покладені також роботи з капітального ремонту основних засобів підприємства, то кошти ОКСу у вигляді авансу перераховуються з кожного джерела виходячи з річного обсягу робіт.

У разі закриття рахунку фінансування в якості санкції за порушення Клієнтом умов цього договору послуги Банку щодо закриття рахунку фінансування не оплачуються.

Підприємство вносить на свій рахунок фінансування в банку передбачені за фінансовим планом кошти, призначені для капітальних вкладень. Терміни внесків підприємство погоджує з банком, але вони повинні вноситися не рідше одного разу на місяць; розмір кожного внеску визначається рівномірною часткою виходячи з квартального плану. Після закінчення кварталу підприємство і банк перераховують суму внеску виходячи з фактично нарахованих коштів за звітом. Підприємство перераховує недодані кошти, а надміру внесені суми зазвичай зараховуються при черговому внеску коштів на капітальні вкладення або повертаються на розрахунковий рахунок.

Припустимо, що за рахунок фінансування закуплено деяке обладнання, термін корисного використання якого становить 10 років, після чого обладнання приходить в повну непридатність. Якщо фінансує орган передбачає перерахувати гроші з тим, щоб через 10 років суб'єкт господарської діяльності сам, без сторонньої допомоги, закупив нове обладнання, суб'єкт повинен нараховувати амортизацію, включаючи її в кошторису про витрачені кошти. У кожній такій щорічної кошторисі на протязі всіх 10 років, протягом яких обладнання буде придатне для використання, буде закладатися у вигляді нарахованої амортизації 10% вартості обладнання.

Клієнт зобов'язується переказувати на рахунок фінансування капітальних вкладень не рідше одного разу на місяць (не пізніше попереднього місяця) суму в розмірі 1/3 квартального плану, передбаченого планом фінансування.
 Регулювання оборотних коштів. Оборотні кошти перераховуються з рахунку фінансування в порядку регульованого авансу. Регулювання полягає в тому, що щокварталу вони приводяться у відповідність з обсягами і умовами робіт кожного кварталу. Їх норматив обчислюється від умовно-річної програми.

Положень проводиться замовником з рахунку фінансування при наявності плану капітальних вкладень, плану фінансування та переліку витрат.

Аналітичний облік за кредитом рахунка Фінансування капітальних вкладень здійснюють на підставі виписок установ банку в порядку, аналогічному записів за рахунком Розрахункового рахунку.

Витрати забудовника, вироблені за рахунок фінансування капітальних вкладень, але не включаються до собівартості закінчених будівництвом об'єктів, списують на субрахунок 34 - 5 Інші списання. До таких витрат відносять відрахування до фонду будівельно-монтажної організації, вартість обладнання і матеріальних цінностей, безоплатно переданих іншим організаціям в установленому порядку, витрати по незакінчених об'єктах будівництва, безоплатно переданих іншим організаціям, внески до бюджету сум від скорочення адміністративно-управлінських витрат, суми уцінки матеріальних цінностей за постановами і розпорядженнями уряду і збитки по основних засобів (фондів) будівництва, що виникли від стихійних лих.

Для того щоб Будбанку відкрив рахунки фінансування, головні галузеві управління МПС представляють в Будбанку затверджений план капітальних вкладень по тих об'єктах, за якими цим організаціям надано право затверджувати титульні списки.

Банк гарантує таємницю операцій за рахунком фінансування капітальних вкладень і будь-який інший конфіденційної інформації про справи Клієнта і третіх осіб, яка стала відома Банку у зв'язку з відкриттям і здійсненням фінансування. Без згоди Клієнта довідки третім особам із зазначеного питання можуть бути надані тільки у випадках, спеціально передбачених законодавством.

Після перевірки документації банк відкриває підприємству рахунок фінансування, з якого оплачуються виконані роботи, купується обладнання та інші витрати, передбачені кошторисом.

В останню чергу витрати списуються за рахунок фінансування, отриманого через банк довгострокових вкладень.

Замовник відшкодовує ці витрати підряднику з рахунку фінансування капітальних вкладень.

У разі тимчасової відсутності коштів на рахунках фінансування об'єднанням і підприємствам-замовникам надається кредит під майбутні внески власних коштів на фінансування централізованих і нецентралізованих капітальних вкладень на термін до 45 днів з погашенням в поточному році. Видача кредиту здійснюється без гарантії вищестоящої організації.

Виробнича одиниця, що має поточний рахунок і рахунок фінансування капітальних вкладень у відповідних установах банків, здійснює розрахунки з постачальниками, замовниками і субпідрядними організаціями в порядку, що встановлюється відповідно Будбанком СРСР і Держбанком СРСР.

Клієнт надає Банку право списати з його рахунку фінансування суму винагороди за розрахункове обслуговування (як суму попереднього, так і остаточного платежу за квартал) в безакцептному порядку при простроченні платежу понад днів.

Черговість платежів. При наявності грошей на розрахунковому рахунку або рахунку фінансування оплата різних грошових документів здійснюється в міру їх пред'явлення або надходження в банк.

Самостійно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку фінансування, в межах, встановлених законодавством і цим договором.

Клієнта за рахунок коштів, що знаходяться на рахунку фінансування, не може здійснюватися, в разі якщо джерелами фінансування є кредит, який має цільове призначення, і бюджетні кошти. В інших випадках можливе розсуд сторін.

Самостійно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку фінансування, в межах, встановлених законодавством і цим договором.

При тимчасовій відсутності у замовника коштів на рахунку фінансування капітальних вкладень для перерахування на спеціальний рахунок банки надають замовникам кредит на ці цілі на строк до 45 днів. Якщо капітальні вкладення замовника здійснюються за рахунок довгострокового кредиту, перерахування коштів проводиться за рахунок цього кредиту.

Покращення матеріально-технічної бази може відбуватися в основному за рахунок фінансування бібліотеки, залучення додаткових коштів (фандрайзингу), знову ж таки - участі в написанні різних проектів, зв'язків з громадськістю (PR) і створеної бібліотекою реклами.

Одночасно в звіті показують і обороти за дебетом рахунка фінансування капітальних вкладень.

Клієнт зобов'язується своєчасно і в повному обсязі перераховувати на рахунок фінансування кошти, необхідні для фінансування капітальних вкладень.

Клієнт зобов'язується своєчасно і в повному обсязі перераховувати на рахунок фінансування кошти, необхідні для фінансування, капітальних вкладень.

На діючих підприємствах при здійсненні будівництва господарським способом розпорядником рахунку фінансування є директор діючого підприємства, а розрахункового рахунку - начальник будівництва або ОКС. З рахунку фінансування на підставі платіжного доручення директора діючого підприємства перераховуються на розрахунковий рахунок ОКС або управління будівництва, здійснюваного господарським способом, кошти на заготівлю будівельних матеріалів, деталей, конструкцій і блоків, на витрати по незавершеному виробництву будівельно-монтажних робіт і на інші витрати, пов'язані з виконанням планових робіт.

Одночасно з оплатою укомплектованого і змонтованого обладнання замовник з рахунку фінансування капітальних вкладень відшкодовує головному заводу обумовлені договором витрати, пов'язані зі сплатою банку відсотків за користування кредитом до планового терміну здачі обладнання замовнику.

У вітчизняному бухгалтерському обліку використовується також фінансова форма, яка називається Рахунок фінансування (табл. 22.7), в якій відображається рух капіталів і зобов'язання. У ній показується, за рахунок яких ресурсів відбувається розвиток підприємства і які напрямки їх використання.