А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рахунок - місцевий дохід

Рахунок місцевих доходів і витрат дороги закривається в кінці року рахунком прибутків і збитків. У періодичних балансах протягом року сальдо по даному рахунку приєднується до статті прибутків без бухгалтерських записів.

Поряд з поточними витратами за рахунок місцевих доходів станцій можуть проводитися капітальні вкладення з благоустрою вокзалів і станцій, а також капітальний ремонт основних засобів. До 25% місцевих доходів станцій може перерозподілятися відділенням дороги.

Порядок фінансування капітального ремонту, що виконується за рахунок місцевих доходів начальників станцій або за рахунок 95% відрахувань від орендної плати, що надходить за користування торговими приміщеннями в житлових будинках, встановлений МПС.

Фонд матеріального заохочення на госпрозрахункових станціях утворюється також за рахунок місцевих доходів станцій по нормативам у відсотках від загальної суми цих доходів. В фонд зараховується приблизно 3 - 5% місцевих доходів станцій і вокзалів.

Витрати по капітальних вкладеннях і фінансових на капітальний ремонт за рахунок місцевих доходів станцій виробляються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім амортизаційного фонду, фінансування капітального ремонту произврдить за рахунок місцевих доходів начальників станцій; відрахувань 95% орендної плати з нежилих приміщень; накопичень будинкоуправлінь; страхових премій по житловому фонду; інших джерел, встановлених в кожному окремому випадку спеціальною постановою уряду або розпорядженням міністерства.

Госпрозрахункові станції частина фондів матеріального заохочення та соціального розвитку утворюють за рахунок місцевих доходів залізничних станцій.

На залізницях штрафи, отримані від вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів за операціями, пов'язаними з перевезеннями, утворюють місцеві доходи, а сплачені штрафи - витрати за рахунок місцевих доходів.

На відповідні рахунки витрат відносять тільки знос малоцінних предметів, але не вартість придбаних предметів для поповнення запасу або заміни вибулих. Виняток становлять передбачені законом випадки придбання малоцінних предметів за рахунок місцевих доходів залізничних станцій, за рахунок кошторису за змістом охорони та ін. В таких випадках малоцінні предмети оприбутковуються з рахунку постачальників або інших рахунків.

Для створення у колективу підприємств зацікавленості в поліпшенні використання виробничих фондів, робочої сили, матеріальних і фінансових ресурсів, вдосконалення техніки і технології, організації праці і рентабельності виробництва утворюють фонди матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва, розвитку виробництва. Джерелом утворення фонду матеріального заохочення є прибуток підприємства, а для госпрозрахункових станцій зі значним контингентом працівників, які утримуються за рахунок місцевих доходів, крім того, і місцеві доходи.

Місцеві доходи і витрати станцій враховують на балансах госпрозрахункових станцій і вокзалів, а по нехозрасчетних станціям - на балансі відділення дороги власне. Для цього застосовують активно-пасивний рахунок № 96 Цільове фінансування і цільові надходження, субрахунок 6 Місцеві доходи і витрати залізничних станцій. Рахунок є зіставляти, однак фінансові результати за його даними не визначають. Тому кредитове сальдо по рахунку показує не прибуток, а невикористану суму коштів місцевих доходів, яка переходить на наступний рік. Відповідно сальдо за дебетом рахунка не характеризує суму збитку, а означає, що на виконання робіт, що фінансуються за рахунок місцевих доходів, витрачені експлуатаційні кошти.