А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Існуюча тенденція

Існуюча тенденція виразно спрямована на користь процесу прямого окислення етилену.

В Україні такі заходи в вітчизняній вищій освіті такі, що термін електронна бібліотека вже не сприймається науково-педагогічної та бібліотечної громадськістю як просто модне нововведення, а розглядається як необхідний атрибут будь-якого сучасного вузу. Про інтерес до проблеми інформатизації бібліотек вищих навчальних закладів говорить велика кількість конференцій, публікацій на цю тему і міністерські вимоги, які вказують на необхідність проведення інформатизації. Протягом останніх років у багатьох вузах проводилися спроби проведення інформатизації бібліотек, але тільки в небагатьох з них були отримані реальні результати.

Існуюча тенденція встановлювати центрифуги не тільки на перших, а й на інших поверхах підприємств, обумовлює необхідність організувати випуск центрифуг, оснащених віброізоляторами. Такого роду досвід уже накопичено.

В Україні такі заходи в створенні і розширенні асортименту простих і, головним чином, комплексних стабілізаторів викликають зростаючі вимоги і до переробному обладнанню та до допоміжних добавкам, особливо змащенням. При переробці ITBX використовуються, в основному, стеарин, стеаринова кислота і трансформаторне масло, які не дають позитивного ефекту для більшості з тих, що розробляються стабілізаторів.
 Існуюча тенденція виразно спрямована на користь процесу прямого окислення етилену.

В Україні такі заходи часто коригуються на відстань, що визначається деякою передбачуваною величиною, вираженою у відсотках. Найбільш відоме процентне відношення довжини корекції до довжини попереднього руху цін становить п'ятдесят відсотків. Так, при висхідній тенденції в ході проміжної корекції ринок може покрити близько 50% відстані попереднього ходу, після чого зростання цін поновлюється. Мінімальна довжина корекції становить одну третину від попереднього руху, а максимальна - дві третини. Якщо відкат цін перевищує дві третини від попереднього руху, можна говорити про перелом тенденції. Таким чином, рівень, відповідний корекції в дві третини від попереднього ходу, є найбільш критичним для діючої тенденції. На прикладах, наведених в кінці глави (рис. 8.8 і 811 а), зображені графіки ринків цукру і золота. На цих графіках довжина корекції досягає двох третин від попереднього ходу, після чого відновлюється рух цін в первісному напрямку.

Існуюча тенденція укрупнення в переходу до комплексних, багатофункціональним системам призводить до переважання в народному господарстві великих систем управління, що складаються з коштів місцевої автоматики, керуючих ЕОМ і систем телемеханіки, або телеінформаційних систем, автоматично передають і попередньо обробляють інформацію контролю і управління з вбудованими мікро - ЕОМ і наборами мікропроцесорів.

Демпфірування робочих лопаток. | Вібраційне напруга в робочій лопатці турбіни з бандажної полицею. Існуюча тенденція зростання навантажень на деталі також сприяє підвищенню рівня віброзбудження. Це вимагає розробки спеціальних заходів боротьби з вібрацією, що включають зменшення рівня збудливих сил, частотну відбудову, збільшення вибропрочности, зміна форм коливань, амортизацію і демпфірування.

Однак існуючі тенденції в розвитку економіки азіатських країн дозволяють припустити, що до 2015 р обсяг викиду в атмосферу двоокису вуглецю в цьому регіоні буде перевищувати в 2 рази обсяг викиду всіх про промислово розвинених країн.

Якщо існуючі тенденції зростання чисельності населення світу, індустріалізації, забруднення навколишнього середовища, виробництва продуктів харчування і виснаження ресурсів залишаться незмінними, межі зростання на нашій планеті будуть досягнуті протягом найближчих 100 років.

Виявлення існуючих тенденцій в споживанні ПЕР проводиться на базі охарактеризованной статзвітності.

Аналіз існуючих тенденцій в розробці нових каталізаторів ри-формінг показує, що прогрес у підвищенні технічного рівня промислових каталізаторів полягає в переході від біметалевих до три металевим системам, хімічної модифікації та оптимізації текстурних параметрів носія, вдосконаленні технології виробництва в частині використання нових матеріалів і устаткування, оптимізації стадій прожарювання, відновлення і сульфидирования каталізаторів. Розробка нових перспективних версій каталізаторів риформінгу в Омському філії ІК СО РАН ґрунтується на фундаментальних знаннях про властивості атомів платини в металевому і іонному станах[77]і, відповідно, полягає в оптимізації стану платини, хімічного складу і текстури носія.

Порівняння часів утримування і ефективності колонок. вивчення існуючих тенденцій показує, що полумік-ро - ВЕРХ швидко завойовує все нові області, що, безсумнівно, пояснюється головним чином її трьома зазначеними вище перевагами. У цьому розділі ми опишемо кілька найбільш цікавих прикладів практичного застосування полумікро - ВЕРХ.

Аналіз існуючих тенденцій розвитку авіаційного озброєння переконливо показує, що в даний час і в найближчому майбутньому основна увага фахівців повинна приділятися створення і вдосконалення високоточного інтелектуального зброї, що забезпечує ефективне точкова поразка цілей в будь-яких умовах, незалежно від протидії супротивника, в тому числі за допомогою активних або пасивних перешкод.

Аналіз існуючих тенденцій раціонального використання газових ресурсів в нашій країні і за кордоном дозволяє виділити цілі та напрямки оптимізації паливно-енергетичної стратегії розвитку країни.

Техніко-економічні показники систем водяного і повітряного охолодження. При існуючій тенденції розширення виробничих потужностей діючих підприємств виникають серйозні труднощі в забезпеченні їх охолоджуючої водою, особливо в посушливих районах з напруженим водним балансом. У зв'язку з цим набувають важливе народногосподарське значення питання дослідження нових способів і схем охолодження, що забезпечують ефективне відведення в навколишнє середовище тепла технологічних процесів.

Незважаючи на існуючу тенденцію до заміни покриттів на основі свинцю пластмасшвимі і гумміровоч-покриттями, роль Свинцювання (і свинцю як кор-розіонностойкого матеріалу) ще дуже велика.

Незважаючи на існуючу тенденцію освоєння все більших глибин, глибина сучасних нафтових родовищ не надто велика.

Таким чином, існуючі тенденції в паливно-енергетичному господарстві показують можливість складання в перспективі єдиного світового ринку природного газу через формування та інтеграцію регіональних ринків.

Доведено, що існуюча тенденція буде намагатися розвиватися далі, а не змінюватися на протилежну. Вона розвивається, поки не почнеться рух у зворотному напрямку.

Можливість є об'єктивно існуюча тенденція розвитку предмета; вона виникає на основі тієї чи іншої закономірності розвитку предмета і висловлює цю закономірність; дійсність є об'єктивно існуюче єдність закономірності взаємозв'язку розвитку предметів і всіх її проявів.

Переходячи до аналізу існуючих тенденцій використання фенолів, необхідно підкреслити, що найбільш вживаним фенольним продуктом був і залишається власне фенол, потреба в якому в 7 - 10 разів вище, ніж в крезоли, не кажучи вже про ксиленол, двоатомних фенолах і Нафтол.

Діаграма питомих експлуатаційних витрат (Ct С2С3С4. Ці висновки пояснюють існуючу тенденцію в удосконаленні бурових робіт, спрямовану перш за все на істотне підвищення проходки на долото.

Подібне явне перебільшення реально існуючих тенденцій використовується зазвичай для тверджень, відповідно до яких сільська міграція являє собою важливий фактор, який розмиває робітничий клас зсередини.

Це свідчить про ослаблення існуючої тенденції і неминучості перелому.

Варіанти взаємодій технології і суспільства.

Четвертий варіант, продовження існуючих тенденцій (Continuation of current trends), - це також фундаментально порочна, високовитратна альтернатива. Найбільш очевидна проблема з цим варіантом, який по суті є продовженням експоненціального зростання до його припинення в результаті крайнього екологічного і соціального тиску, полягає в тому, що цим шляхом можна йти тільки відносно недовго (максимум кілька десятиліть) і тільки з перенесенням значних витрат на плечі майбутніх поколінь і значним обуренням глобальних екосистем.

У майбутньому, з огляду на існуючу тенденцію зниження вартості алюмінієвих і сталевих труб, доцільно застосовувати алюмінієві труби діаметром до 400 - 500 мм.

Макроекономічний аналіз спрямований на виявлення існуючих тенденцій у світовій і національній економіці в цікавлять галузях і аспектах.

Першим сигналом прийдешнього перелому в існуючої тенденції часто може бути прорив важливої лінії тренда.

коли є можливість продовження розвитку існуючої тенденції і, відповідно, перспективність знаходження в позиції, але цьому заважає термін дії опціонного контракту, часто використовують техніку перехід (roll), яка раніше вже була представлена для випадку управління довгими опціонами. Хоча слід мати на увазі, що це - один з варіантів переходу, що відрізняється твердо виробленими правилами дій.

Пошуковий прогноз полягає у визначенні об'єктивно існуючих тенденцій розвитку шляхом аналізу, наприклад, історичних тенденцій. Цей вид прогнозування заснований на використанні принципу розвитку із сьогодення в майбутнє. Він полягає у визначенні бажаних станів в майбутньому і ймовірностей (лінгвістичних оцінок) їх досягнення. Типовим прогнозом цього виду є, наприклад, прогноз, заснований на аналізі споживчого ринку /Він повинен визначити які типи автомобілів розроблятиме концерн і в яких кількостях, а також з якою ймовірністю ці стану можуть бути досягнуті концерном у встановлені терміни і які ресурси необхідні для цього.

Дослідницький етап прогнозу передбачає виявлення об'єктивно існуючих тенденцій розвитку науки і техніки з урахуванням соціально-економічних факторів, дозволяє сформулювати уявлення про стан прогнозованої галузі в певний майбутній момент часу і служить для визначення генеральної мети прогнозу і випливають звідси науково-технічних проблем, що підлягають рішенням протягом прогнозованого періоду. Вибір бажаних і необхідних цілей майбутнього науково-технічного розвитку (це особливо характерно для обчислювальної техніки) не можна здійснити без визначення основних областей застосування, оцінки можливих вимог окремих класів споживачів в ході суспільного розвитку і якісної оцінки можливої ефективності застосування і соціальних наслідків.

Необхідність аналізу управлінських інформаційних систем диктується існуючої тенденцією загальносистемного підходу до всіх аспектів обробки даних для керівництва організації.

Залежність термічних напружень від сжорості зміни температури при різній товщині стінки реактора УЗК. Цифри на кривих - швидкість зміни температури, С /мів. Як видно з рис. 19 при існуючій тенденції на збільшення потужності установок сповільненого коксування за рахунок розмірів реакторів внесок напруг такого роду буде дуже істотний, оскільки такі реактори будуть мати збільшену товщину стінки.

Клини найчастіше утворюються в ході розвитку існуючої тенденції і, як правило, є моделями продовження тенденції. Вони також можуть сформуватися на вершині або в підставі ринку, сигналізуючи про швидке переломі тенденції.

Не можна визнати правильним висловлюване іноді думка, що існуюча тенденція до автоматизації виробничих (включаючи контрольні) операцій поряд з розвитком методів інтроскопії приведуть до зникнення вибіркового контролю. Таку думку грунтується на справедливому припущенні, що контрольні автомати зможуть забезпечити суцільний контроль всіх виготовлених одиниць продукції за всіма параметрами. Тому проведення суцільного контролю навіть при повній його автоматизації сильно уповільнює процес виробництва (за рахунок збільшення величини ТТК) і стає невигідним. Наочним прикладом цього може служити операційний контроль деталі після її штампування. виготовлення штампуванням деталі найскладнішої конфігурації може бути вироблено за один хід пуансона, а перевірка всіх параметрів форми і розмірів цієї деталі вимагає великого числа порівняно тривалих контрольних операцій. У подібних випадках доцільно проводити вибірковий контроль форми і розмірів деталі або вироби.

Потреби ПЕР на перспективу визначаються шляхом неформальної екстраполяції існуючих тенденцій в споживанні ПЕР з урахуванням можливих змін в енергоспоживанні в майбутньому.

Автори дослідження прийшли до висновку, що, якщо існуючі тенденції зростання чисельності населення світу, індустріалізації, забруднення навколишнього середовища, виробництва продуктів харчування і виснаження ресурсів залишаться незмінними, межі зростання на нашій планеті будуть досягнуті протягом найближчих 100 років.

Будучи покликаними стабілізувати ринок, фахівці повинні діяти всупереч існуючій тенденції на ринку - купувати папери, коли всі продають, і продавати, коли всі намагаються купити. Як, діючи таким чином, вони можуть мати зиск.

Як видно з рис. 34 цей індикатор є підтверджуючим існуючої тенденції або, при наявності розбіжності між нею і напрямком руху курсу валют, повинен попереджати про можливе повороті тренда. Крива OBV будується наступним чином: підсумковому значенню обсягу угод за час формування бару привласнюють позитивний або негативний знак, причому негативний, якщо ціна закриття бару виявилася нижче ціни закриття на попередньому барі, а позитивний, якщо ціна закриття бару виявилася вищою за ціну закриття попереднього бару. Часто, щоб OBV не приймала негативних значень, відлік починається від якогось великого круглого числа.

На закінчення слід зазначити, що використання глубокоосушенного повітря при існуючій тенденції до поливу тонких шарів і емульсій з зменшеним вмістом води веде до того, що грань між студененіем і сушінням стирається, і обидва процеси можна поєднувати.

Як видно з рис. 34 цей індикатор є підтверджуючим існуючої тенденції або, при наявності розбіжності між нею і напрямком руху курсу валют, повинен попереджати про можливе повороті тренда. Крива OBV будується наступним чином: підсумковому значенню обсягу угод за час формування бару привласнюють позитивний або негативний знак, причому негативний, якщо ціна закриття бару виявилася нижче ціни закриття на попередньому барі, а позитивний, якщо ціна закриття бару виявилася вищою за ціну закриття попереднього бару. Часто, щоб OBV не приймала негативних значень, відлік починається від якогось великого круглого числа.

Поза сумнівом, ринок акцій належить до інвестиційних ринків, хоча існуючі тенденції, що супроводжуються зростанням активності гравців, все більше ставлять під сумнів це усталена думка і руйнують колишні моделі. Все більше число фахівців, особливо в області технічного аналізу, схиляються до ідеї про переважання спекулятивної складової на фондовому ринку в настільки сильному ступені, що слід будувати свою тактику виключно на швидкоплинних угодах.

Мемфорд друга помилка в інтерпретації природи людини менш пробачити: це існуюча тенденція датувати доісторичними часом непереборний інтерес сучасної людини до знарядь, машин, технічної майстерності.

Рандерс прийшли до висновку, що якщо в суспільстві споживання збережуться існуючі тенденції розвитку, то межі зростання на планеті будуть досягнуті в найближчі 100 років. У своєму новому фундаментальному дослідженні За межами зростання, що вийшов через 20 років, автори більш оптимістичні. Вони вважають, що, незважаючи на зростаючу глобальну катастрофу, технологічно і економічно можливо створення стійкого суспільства. Головне для цього - збалансувати далекі й близькі цілі, зробити акцент на достатності, рівності та якості життя, а не на обсязі виробництва.

Однак я сумніваюся, що відповідь на це питання лежить в існуючій тенденції забезпечення бідних людей усього світу будь дахом над головою, - думаю, що відповідь можна знайти в зовсім новому типі житла.

Розвиток ЕОМ загального призначення, звичайно, не може пройти повз існуючої тенденції інтелектуалізації засобів обчислювальної техніки, яка пов'язана з реалізацією засобами ЕОМ все більш складних функцій і процесів обробки інформації та істотного - спрощення спілкування людини з машиною при підготовці і розв'язанні задач.