А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сумарні викиди

Сумарні викиди в атмосферу шкідливих речовин скорочуються в 2 - 6 разів у порівнянні з централізованим теплопостачанням від котельні.

Сумарні викиди в окремі проміжки часу можуть бути як більше, ніж з сировинних резервуарів, так і менше. За протяжний період (наприклад, тиждень і більше) при підключенні товарних резервуарів вони не змінюються, так як після стабілізації нафту не містить залишкового газу, а обсяги надходження і відкачування практично збігаються. Збіг тим краще, чим більш тривалий період розглядається.

Сумарні викиди вуглеводнів від всіх джерел були скориговані за величиною безповоротних втрат.

Тому необхідно порівняти сумарні викиди на одиницю вироблюваної енергії за пряме використання палива в автомобілях і при генерації енергії на електростанціях з подальшим її використанням в ЕМ.

Добавки водню істотно знижують сумарні викиди СО, NOX) вуглеводнів, сажі.

Кожен зекономлений МВт-год дозволяє скоротити сумарні викиди більш ніж на 6 кг (табл. 1916), а також знизити і обсяги водоспоживання.

Вуглекислий газ вносить основний вклад в сумарні викиди парникових газів (ПГ) (80%) в країні, частка інших ПГ відносно невелика.

Якщо природоохоронні заходи не здійснюються взагалі, то сумарні викиди складуть IV.

Щоб мати уявлення про концентрацію токсичних речовин в атмосфері, потрібно визначити їх сумарні викиди з випускними газами при роботі двигуна в експлуатації і оцінити обсяг атмосферного повітря, з яким перемішуються токсичні речовини.

Середньодобові допустимі нормалізовані викиди (ДНВ, Кі /добу, віднесені до 1000 МВт потужності АЕС. Допускається одноразовий або добовий викид, що перевищує значення, вказані в таблиці, якщо сумарні викиди за квартал не перевищать розрахункових значень по таблиці. 
При вакуумній перегонці нафти, сірчисті з'єднання розкладаються більш інтенсивно, вносячи істотний внесок в сумарні викиди шкідливих речовин в атмосферу.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та Главгідрометслужби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин в вентиляційному віз - Дусі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та Главгідромет-служби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин в вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства зравоохраненія СРСР і Головним гідрометеорологічної служби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та Главгідрометслужби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та Главгідрометслужби. 
У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та Главгідрометслужби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства зравоохраненія СРСР і Головним гідрометеорологічної служби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та Главгідрометслужби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я СРСР і Головним гідрометеорологічної служби.

У розрахунках забруднення атмосферного повітря, створюваного вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливих умов в районі будівництва, відомості про яких слід отримувати від органів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я СРСР і Головним гідрометеорологічної служби.

У розрахунках захисту атмосферного повітря від забруднень, створюваних вентиляційними викидами в населених пунктах і на території підприємств, слід враховувати максимальні сумарні викиди шкідливих речовин у вентиляційному повітрі, концентрації цих речовин в атмосферному повітрі від технологічних викидів за даними технологічної частини проектів і фонові (існуючі) концентрації шкідливостей в районі будівництва.

Його сумарні викиди по всій Росії налічують десятки мільйонів тонн на рік. У Республіці Башкортостан валові викиди шкідливих речовин (ВВ) від транспортних засобів складають половину всього обсягу викидів.

У деяких містах або окремих районах міста є порівняно багато однотипних джерел з приблизно однаковою висотою Я, про викиди яких окремо немає достатніх відомостей. Разом з тим, наближено відомі їх сумарні викиди і орієнтовно можна встановити початковий підйом для окремих джерел. Це характерно, наприклад, для джерел побутового опалення з великим числом димових труб, розосереджених по площі.

Вивчаючи токсичність компонентів, гігієністи завжди враховують існуючий поріг їх дії, інакше кажучи, ту дозу речовини, вплив якої не викликає в організмі несприятливих наслідків. Важливість вирішення проблеми пов'язана з тим, що сумарні викиди від промислових підприємств (кожен з яких знаходиться на рівні ПДВ) в регіоні за добу, місяць або рік можуть бути значними, що призводять до порушення екологічної рівноваги природних екосистемах.

СН, СО і N0), а потім підраховують кількість їх викидів в грамах на кілометр. При випробуваннях по Європейському випробувального циклу, прийнятому в СРСР, визначають сумарні викиди СН, СО і N0 за одне випробування в грамах.

Захисту навколишнього середовища приділяється в даний час виключно велика увага як у нас в країні, так і в усьому світі. Важливе значення в природоохоронній політиці відіграє прийнятий в 1980 р Закон про охорону атмосферного повітря, що обмежує абсолютні сумарні викиди забруднень у повітряний басейн.

В умовах Росії заміна високосірчаного (сірки понад 0 2%) на малосірчисте дизельне паливо дозволить знизити сумарні викиди оксидів сірки в атмосферу більш ніж в 2 рази.

На рис. 2436 показана токсична характеристика двигуна ЗІЛ-130 по СО на тягових режимах. Виходячи з відомих концентрацій токсичних компонентів по витраті ОГ визначають часові або проби-ші викиди шкідливих речовин на кожній складовій експлуатаційного циклу, а потім з урахуванням частки кожного режиму в циклі визначаються сумарні викиди.

Друге змушене взяти на себе більшу частину навантаження по скороченню викидів. По-перше, гарантується, що сумарні викиди не перевищать допустимого рівня V, так як диференційовані нормативи як раз і є рівними V. По-друге, бажану якість навколишнього середовища досягається з мінімальними витратами, що дуже важливо для економіки в цілому.